Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

2011 raporu


2011 raporu2011 y?l? müzik dünyas? için sert geçiyor. Mesela önemli gruplardan The White Stripes, LCD Soundsystem, Gorillaz ve bizden Sakin da??ld?. Ama bahsedebilece?imiz birkaç iyi haber de var.
Sakin, kula??m?za gelene göre solist Onur Özdemir’in solo albüm ç?karmak istemesi sebebiyle da??ld?. ??in ilginç yan? ise, ortada grubun da??ld???na dair resmi bir aç?klama olmamas?. Elimizde buna dair sadece Onur’un 5 ?ubat’taki son konserlerinde a?lamas? ve Alper Bahçekap?l?’n?n ?u tweet’i var.
2011 raporuLCD Soundsystem ise James Murphy’nin a?z?ndan “zirvede b?rakal?m” d???nda bir aç?klama ç?kmadan da??ld?. Duydu?umuza göre son konserin biletleri karaborsada 1500 dolara al?c? bulmu?.
Uzun süredir ne yapt??? belli olmayan, son albümünü 2007’de yay?nlayan White Stripes da grup olay?na noktay? koyanlardan. Jack White, hayranlar?ndan üzülmemelerini, bu ayr?l???n kötü bir haber olmad???n?, solo ve proje albümlerin gelece?ini söylüyor. ?u aralar Jack White’?n gündeminde solo albüm, di?er grubu The Dead Weather, Norah Jones ve Danger Mouse ile kurdu?u Rome var.
Gelelim iyi haberlere. 2009’da da??lan Oasis’in küllerinden do?an Beady Eye, ilk albümleri “Different Gear, Still Speeding”i 28 ?ubat’ta yay?nlad?. 2006’da??lan dans punk ilahlar? Death from Above 1979 ise tekrar birle?ti. 2006-2010 y?llar? aras?nda vitesi bo?a alan System of a Down 2011’de konserler vermeye ba?layaca??n? aç?klad?. Albüm haberi de yak?nd?r diye dü?ünüyoruz.

Enhanced by Zemanta

Bir Cevap Yazın