Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

3 boyutlu Street Fighter geliyor


Nintendo ve Capcom, Super Street Fighter IV 3D Edition için anla?t?.

Super Street Fighter IV 3D Edition, herhangi özel bir gözlü?e ihtiyaç duymadan 3 boyutlu görüntü ile oyun oynamay? sa?layan Nintendo 3DS için sat??a ç?kacak.

Yap?lan anla?maya göre, Capcom yap?mc? olarak kalacak, Nintendo ise Avrupa’daki sat??, pazarlama ve distribütörlük görevini yürütecek. Oyun, 25 Mart 2011 tarihinde Avrupa’da sat??a ç?kacak olan Nintendo 3DS’in heyecan verici oyunlar?ndan biri olacak.

Street Fighter™ oyununun takipçileri ev konsollar?nda ya?ad?klar? heyecan? 3DS’te ya?amaya devam edecek. Oyunun en son versiyonu birebir ayn? ?ekilde bu platforma uyarland?. Oyunda 35 oynanabilir karakter, bonus bölümler ve sinematik ultra kombolar yer al?yor.

Ayr?ca 3DS’teki Wi-Fi ba?lant?s? kullan?larak dünyan?n heryerindeki kullan?c?lar ile payla??m yapmak mümkün. Street Fighter™ serilerine yeni olarak Nintendo 3DS’in StreetPass özelli?ini kullanan Figurine Modu ve 3D görüntü özelli?i aç?kken dövü?lerdeki derinlik hissini artt?racak olan 3D omuz üzeri kameras? seçene?i bulunuyor. Street Fighter™ serilerini yeni oynayacak olanlar da unutulmam??. Bir tak?m zor hareketler dokunmatik ekran kullan?larak tek bir dokunu? ile yap?labilecek.

Bir Cevap Yazın