Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

5 telefondan 1 i taklit!

Haber, Nokia’n?n yapt??? aç?klamaya göre, lisansl? ve tasar?m patentli orijinal ürünlerin taklitlerinden olu?an yasad??? korsan cep telefonu pazar?, toplam pazar?n yüzde 20’sini geçti.

Bu ürünlerin büyük bölümü Çin’de yap?l?yor ve dünyaya de?i?ik yollarla da??t?l?yor. Nokia yönetim kurulu üyesi Esko Aho, ‘çakma’ telefonlar?n Asya d???nda Latin Amerika’da ve baz? Avrupa ülkelerinde de üretildi?ini söyledi.

Rapora göre korsan modellerin sat???ndaki yüzdelik art??, tüm telefon pazar?ndaki art??? da geride b?rakm?? durumda. Gartner ara?t?rma firmas?n?n tahmini, 2010’un üçüncü çeyre?inde cep telefonu pazar?n?n yüzde 35 büyüdü?ü yönünde.

ntvmsnbc

Cep Telefonu Nokia
5 telefondan 1 i taklit!
haber

Bir Cevap Yazın