Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

Cep Telefonu Modelleri

Sony Ericsson, Xperia X10 Mini

Sony Ericsson hem ak?ll? hem de e?lenceli Xperia X10 mini modeliyle Android kolayl???n? cebinize getiriyor.

Android Market’in de yer ald??? Xperia X10 mini ile cep telefonunuzu be?endi?iniz uygulamalarla istedi?iniz gibi özelle?tirebilecek ve hassas dokunmatik ekran? sayesinde sadece tek elinizi kullanarak en sevdi?iniz sosyal medya araçlar?na kolayca eri?ebileceksiniz. Xperia X10 mini Mart ay? sonunda ilk olarak Turkcell ma?azalar?nda sat??a sunulacak.

Sony Ericsson Timescape, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya araçlar?n? üç boyutlu kayar pencerelerden olu?an ortak bir sosyal medya ekran?nda birle?tiriyor. Böylece, k?sa mesajlar?n?z?, e-postalar?n?z?, ça?r?lar?n?z?, Twitter mesajlar?n?z? ekranlar aras?nda geçi? yapmadan tek görünümde kullanabiliyorsunuz. Dilerseniz iletilerinizi tek dokunu?la Facebook, Twitter ve di?er sosyal medya araçlar?nda an?nda payla?abiliyorsunuz.

Üstelik Android taray?c?s?n?n geli?mi? dokunmatik daralt-geni?let özelli?i sayesinde web sayfalar?na yaz?y? ta??rmadan zum yapabiliyor, kendi zevkinize göre seçti?iniz ve en s?k kulland???n?z dört fonksiyona ekran?n?z?n dört kö?esinden birine dokunarak eri?ebiliyorsunuz. Sizin için önemli olan Widget’lar? ve uygulamalar? farkl? masaüstü gruplar?na istedi?iniz gibi serpi?tirmenizi sa?layan Xperia X10 mini, cep telefonu kullanmay? da bir sanat haline getiriyor.

Bütün bunlar yakla??k 6,5 cm’lik ekran, üstün ses geli?tirme seçenekleri ve istedi?iniz yüksek kaliteli kulakl??? seçmenize izin veren standart kulakl?k giri?iyle bir araya geldi?inde cep telefonunuz bir cep sinema sistemine dönü?üyor. Ancak, as?l sürprizimiz Xperia X10 mini’nin küçük tasar?m?na ra?men çoklu görev özelli?ine sahip olmas?: Bu telefonla internette gezerken Müzik dinleyebilir, programlar? kapatmadan uygulamalar aras?nda geçi? yapabilir, interaktif ortam yürütücünüzde müzik ma?azas? ve Youtube’dan ald???n?z ?ark?lar? tek dü?mede (infinity button) çekip dinleyebilir ve böylece sevdi?iniz sanatç?n?n parçalar?na kolayca ula?abilirsiniz. Çal??kan Xperia X10 mini ayn? anda birçok i?i yapar.

scroll

Sony Ericsson Xperia Turkcell
Sony Ericsson, Xperia X10 Mini
haber

HTC den Android 3.0 lı tabletler

Dünya Mobil Kongresi’nde ilk tablet modeli Flyer’? tan?tan HTC, Honeycomb kod adl? Android 3.0 i?letim sisteminde çal??an yeni tablet modelleri ç?kartaca?? belirtildi.

Hardware.Fr’nin haberine göre htc tablet pazar?nda rakipleri, Samsung, LG, Motorola ve Apple’la rekabet etmek için Flyer modelinin d???nda, ürün gam?na 8.9 ve 10.1 inçlik iki yeni tablet modelini ekleyece?ini belirtti.

 

Haberde ayr?ca, HTC’nin Android 3.0’l? yeni tabletleri için farkl? bir arayüz kullanaca?? ifade edildi. HTC’nin yeni tabletlerinin ç?k?? tarihi ise 2011’in 3. çeyre?ini bulaca?? bekleniyor.

 

Geçti?imiz hafta Samsung’un 8.9 ve 10.1 inçlik Galaxy Tab serisine ekledi?i iki yeni modelde oldu?u gibi HTC de tablet modellerinde bu tarz bir konumland?rma yaparak, kullan?c?lar?n ihtiyac?na göre farkl? tablet modellerde pazardaki yerini almay? hedefliyor diyebilirz.

 

Üretti?i üst segmette ba?ar?l? ak?ll? telefonlar?yla, pazarda önemli bir yere sahip olan HTC, bakal?m i? tabletere gelince ayn? ba?ar?y? gösterebilecek mi?..

 

HTC Tablet
HTC den Android 3.0 l? tabletler
haber

Dell Inspiron Duo Fiyatı ve Özellikleri

Dell Inspiron Duo Türkiye Fiyat? | Dell Inspiron Duo Video ?nceleme | Dell Inspiron Duo Özellikleri | Dell Inspiron Duo Teknosa | Dell Inspiron Duo Tablet PC

Dell Inspiron Duo

dell inspiron duo

Dell ürünlerine katt??? ilginç özelliklerle pazardaki pay?n? artt?rmaya çal???yor. Dell’ in Türkiye’ de de piyasaya sürmü? oldu?u Inspiron Duo adl? modeli oldukça dikkat çekici. ?sterseniz fazla uzatmadan özellikler, video ve fiyat ile sizleri ba? ba?a b?rakal?m.

Dell Inspiron Duo Ba?l?ca Özellikleri

  • 10 inç dokunmatik ekran (ekran çerçevesi içerisinde dönebilmekte)
  • Windows 7 Starter i?letim sistemi
  • E-book okuyucu uygulamas?
  • Çift çekirdekli Intel Atom 1.5GHz i?lemci
  • 2GB RAM
  • Broadcom Crystal HD motoru sayesinde full HD video deste?i

Dell Inspiron Duo Video

Dell Insprion Duo Fiyat?

Dell firmas? taraf?ndan Inspiron Duo Türkiye fiyat? 999 TL olarak belirtilmi?.

Dell Inspiron Duo hakk?nda detayl? bilgi için t?klay?n.

Samsung Galaxy Mini S5570 Fiyatı ve Özellikleri

Samsung Galaxy Mini S5570 | Samsung Galaxy Mini S5570 Teknik Özellikler | Samsung Galaxy Mini S5570 Teknosa Fiyat? | En Ucuz Samsung Galaxy Mini S5570 Fiyatlar? | Samsung Galaxy Mini S5570 Akakçe | Samsung Galaxy Mini S5570 Fiyat

Samsung Galaxy Mini S5570

samsung 5570

samsung-galaxy-mini-s5570-ozellikleri

Samsung Electronics orta düzeyde kullan?c?lar için üretti?i telefonlara ara vermiyor. ?imdiki model: Galaxy Mini S5570. Orta ve giri? düzey kullan?c?lar için iyi bir fiyat/performans oran?na sahip bu ürün oldukça al?nabilir bir fiyata sahip. ?sterseniz laf? fazla gevelemeden sizleri Samsung Galaxy Mini S5570 özellikleri ile kar?? kar??ya b?rakal?m:

Samsung Galaxy Mini S5570 Teknik Özellikler

?ebeke: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – HSDPA 900 / 2100
Boyutlar: 110.4 x 60.8 x 12.1 mm
A??rl?k: 105 gram
??letim Sistemi: Android 2.2 Froyo
??lemci: 600 MHz
Ekran: 3.14 inç, 240 x 320 piksel, TFT, kapasitif, dokunmatik, 256 bin renk deste?i
Kamera: 3.15, 2048×1536 piksel, QVGA@15fps video kayd?
Bellek: 160 MB dahili, 32 GB’a kadar microSD kart deste?i, s?n?rs?z rehber kayd?, s?n?rs?z arama kayd?
Mesajlar: SMS, MMS, Email, Push Email, IM
Taray?c?: HTML
Küresel Veri Aktar?m?: GPRS, EDGE, 3G HSDPA, 7.2 Mbps
Yerel Veri Aktar?m?: Bluetooth 2.1 + A2DP, microUSB v2.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n
Müzik/Video: MP3/WAV/eAAC+ müzik çalar, MP4/H.264/H.263 video oynat?c?, RDS Stereo FM radyo
Di?er: TouchWiz v3.0 arayüzü, Swype metin giri?i, yak?nl?k sensörü, ivme sensörü, A-GPS deste?i, dijital pusula, resim/video düzenleyici, 3.5 mm kulakl?k giri?i, Google uygulamalar?, ak?ll? metin giri?i, sosyal a? uygulamalar?
Batarya: Li-Ion 1200 mAh
Batarya Ömrü: (2G) 570 saat bekleme, 9 saat 50 dakika konu?ma / (3G) 440 saat bekleme, 7 saat 33 dakika konu?ma

En Ucuz Samsung Galaxy Mini S5570 Fiyatlar?

Akakce.com’ da: 450-500 TL Aras? >> T?klay?n

Ucuzu.com’ da: 460-560 TL Aras? >> T?klay?n

Efiyat.com’ da: 470-550 TL Aras? >> T?klay?n

iPhone’da Hızlı Yazmanın 5 Adımı

Dokunmatik ekrana al??makta zorluk çekiyorsan?z, jet h?z?nda SMS çekip, e-posta atman?n ve durum güncellemenin yolunu anlat?yoruz. Mobil bir fenomen haline gelen Apple’?n “sihirli” telefonlar?ndan birine sahip oldunuz. Ancak daha önce gerek QWERTY klavye, gerekse standart tu? tak?m? kulland???n?z için, dokunmatik arayüze al??makta zorlan?yorsunuz. Özellikle birine SMS atarken, e-posta yazarken veya yeni tweet gönderirken adeta çile dolduruyorsunuz.

Öncelikle rahatlay?n; zira tüm bu ya?ad?klar?n?z bir al??ma sürecinden ibaret ve hepsi geçecek. K?sa süre sonra, iPhone ile mesaj yazmaya al??acak ve hatta di?er tu? tak?mlar?n? yad?rgar hale geleceksiniz. E?er bu sürecin daha h?zl? i?lemesini istiyorsan?z, gelin yapman?z gerekenlere bir göz atal?m.
1. Ad?m: Yatay ekran? kullan?n
iPhone’un temel i?levlerinde ve pek çok ba?ar?l? uygulamas?nda yatay ekran(landscape mode) özelli?i bulunuyor. Yatay ekran özelli?i, sadece cihaz?n hareket alg?lay?c?s?n?n ne kadar güzel çal??t???n? göstermekle kalm?yor; özellikle klavyeyi kulland???n?z SMS, e-posta, Twitter gibi uygulamalarda daha büyük bir klavye ve tu?lar aras?nda daha fazla geni?lik sunuyor.

Yatakta uzand???n?zda veya telefonu yan yat?rman?n tuhaf kaçaca?? durumlarda belki zor olabilir; ancak mümkün olan her yerde yatay ekranda yazmaya kendinizi al??t?r?n. Emin olun ki bir süre sonra yatay ekran sayesinde büyük zaman tasarrufu sa?layacaks?n?z.

2. Ad?m: Ba?parmaklar?n?zla yaz?n
Telefonu ilk kulland???n?z gün, menülere al??mak için i?aret parma??n?z? tercih etmi? olabilirsiniz; ancak en k?sa zamanda her iki ba?parma??n?z? da kullanarak yazmaya al???n. Zira en etkin ve h?zl? yazma tarz? iPhone’u yatay ekrana al?p, ba?parmaklar?n?zla klavyeye giri?ti?iniz zaman ortaya ç?kar.

Yatay ekran?n sahip oldu?u klavye geni?li?i ve harfler aras? mesafe, ba?parmaklar?n?z?n büyüklü?ü nedeniyle yanl?? harfe basma riskini de ortadan kald?r?r.

3. Ad?m: Harflere de?il; yaz?ya odaklan?n
T?pk? bilgisayar klavyesinde oldu?u gibi; bast???n?z tu?lar yerine yaz?ya odaklanmak her zaman daha h?zl? yazman?z? sa?lar. Buna al??mak biraz zaman alabilir; ancak biraz emek vererek h?z?n?z?n ve isabet oran?n?z?n artt???n? görmek bu u?ra?a de?ecektir.

E?er kazara yanl?? bir tu?a bast???n?z? fark ederseniz, silip tekrar yazmak yerine, ekrandan parma??n?z? hiç kald?rmadan istedi?iniz tu?un üstüne getirin. iPhone, yaz?lacak karakter olarak sizin parma??n?z? ay?rd???n?z tu?u referans alacakt?r.

4. Ad?m: K?sayollar? unutmay?n
Klavyenin en s?k?c? yanlar?ndan biri, noktalama i?aretleri için sürekli geçi? yapman?z?n gerekiyor olmas?. Bu nedenle temel k?sayollar? ö?renmek de h?zl? yazman?n önemli püf noktalar? aras?nda yer al?yor. Örne?in yeni bir cümleye ba?lamak için nokta koyup; tekrar devam yerine, bo?luk tu?una iki kez basarak bir nokta ve bir bo?luk koyup, büyük harfle devam edebilirsiniz. Caps Lock’u açmak için Shift tu?una iki defa basman?z yeterli. Daha sonra tek bir dokunu?la eski hale dönebilirsiniz.

 

5. Ad?m: Klavyeler aras? geçi? hilesi
H?zl? yazman?n son ad?m? da, alfabetik ve nümerik klavyeler aras?nda h?zl? geçi?i ö?renmekten olu?uyor. Geçi? tu?una (üzerinde .?123 yazan tu?) bas?p, tek bir say? yazd?ktan sonra tekrar geçi? tu?uyla normal klavyeye dönmek fazlas?yla amatör i?i.

Bunun yerine, geçi? tu?una bas?l? tutup, parma??n?z? istedi?iniz noktalama i?areti veya say?ya getirdikten sonra ekrandan çekmeniz yeterli. Böylece tek bir hamleyle noktalama i?aretini koyup, tekrar harflerin bulundu?u klavyeye dönmü? olacaks?n?z.
 

Son Bir ?pucu:
Yatay ekran? özellikle yata?a uzand???n?zda kullanmak zor olabilir. Ancak cihaz?n otomatik olarak bu ekrana geçmesi bazen can s?k?c? bir hal alabiliyor. Bu gibi durumlarda iPhone’u dikey ekrana sabitlemek için Home tu?una iki defa bas?p altta ç?kan menüyü sa?a do?ru kayd?r?n. Kar??n?za gelecek olan iPod k?sayollar? bölümünde en solda Dü?ey Yön Kilidi tu?unu bulabilirsiniz. Bu tu?a bast???n?zda ekran?n otomatik olarak yatay geçi?e geçmesini önleyebilirsiniz.

Techno-Labs  

 


Enhanced by Zemanta

Samsung Corby 2 S3850 Özellikleri

Samsung Corby 2 S3850

Samsung un en çok satan modellerinden olan Corby’ nin 2 si geliyor. Corby 2 S3850’ ?n Android olmamas? ve 3G desteklememesi büyük eksiklik. Fakat gençlere hitap eden bu modelde sosyal a?lar oldukça ön planda. Fazla uzatmadan Samsung Corby 2 S3850 özelliklerini verelim:

Samsung Corby 2 S3850 Cep Telefonu Teknik Özellikleri

GSM / GPRS / EDGE 850/900/1800/1900 MHz ileti?im standartlar?
109.9 x 60.6 x 11.7 mm boyutlar?nda
102 gram a??rl???nda
3.14 inç 320×240 piksel dokunmatik ekran
2 megapiksel kamera
QVGA 15 fps video kayd?
MPEG-4 / H, 264 / H, 263 video oynatma
MP3, AAC, AAC +, EACC +, WMA, WAV müzik çalar
3.5 mm kualkl?k giri?i
RDS FM radyo
Bluetooth v3.0
microUSB 2.0
Wi-Fi 802.11 (b/g/n)
26 MB dahili haf?za
16 GB’a kadar microSD kart deste?i
1000 mAh batarya

nokia symbian versiyonu kaç

Nokia Symbian versiyonu kaç?

Telefonun simbian symbian .sis versiyonunu bulma ö?renme
nokia symbian versiyonu listesi nokia symbian modeli ne ö?renme
nokia n8 symbian var m? yok mu c6 symbian versiyonu kaç
gibi sorular?n?za cavap olabilecek nitelikte tüm nokia marka telefonlar?n symbian i?letim
sistemi modelleri.

nokia+symbian+versiyonuSYMB?AN NED?R?
Symbian genelde nokia telefonlar? kulland??? windows gibi bir i?letim sistemidir.
symbian i?letim sistemi olan telefonlara o i?letim sistemine uygun programlar oyunlar
uygulamalar temalar internetten bulunup yüklenebilir.

symbian versiyonu S40 1st edition kullanan telefonlar
NOK?A MODELLER?
2355 2650 3100 3105 3108 3120 3125 3200 3205 3300 3510i 3530 3585i 3586 3586i 3587 3587i 3595 5100 6010 6012 6015 6015i 6100 6108 6200 6220 6225 6585 6610 6610i 6650 6651 6800 6810 6820 7200 7210 7250 7250i 7600 8910i

symbian versiyonu S40 2nd edition kullanan telefonlar
NOK?A MODELLER?
2610 2626 2855 3152 3155 3155i 3220 5070 5140 5140i 6020 6030 6060 6070 6080 6101 6102 6102i 6103 6152 6155 6155i 6170 6230 6230i 6235 6235i 6255 6822 7260 7270 7360 8800 8801

symbian versiyonu S40 3rd edition kullanan telefonlar
NOK?A MODELLER?
2660 2865 2865i 3109 classic 3110 classic 3500 classic 5200 5300 6085 6086 6111 6125 6126 6131 6133 6136 6151 6165 6215 6233 6234 6265 6265i 6270 6275i 6280 6282 6288 6300 7370 7373 7390 8600 luna 8800 sirocco

symbian versiyonu S40 5th edition kullanan telefonlar
NOK?A MODELLER?
1680 Classic 2320 Classic 2330 classic 2600 Classic 2630 2680 Slide 2700 classic 2720 Fold 2730 Classic 2760 3120 Classic 3555 3600 Slide 5000 5130 Xpress music5220 Xpress music 5310 Xpress music 5610 Xpress music 6208 classic 6212 Classic 6216 Classic 6263 6267 6300i 6301 6500 Classic 6500 Slide 6555 6600 Fold 6600 Slide 6600i Slide 7070 Prism 7100 Supernova 7310 Supernova 7500 Prism 7610 Supernova 7900 Prism 8800 Arte

symbian versiyonu S40 6th edition kullanan telefonlar
NOK?A MODELLER?
5330 6260 Slide 6303 classic 6700 classic 7020 7510 SupernovaX3

symbian versiyonu S60 1st edition kullanan telefonlar
NOK?A MODELLER?
3600 3620 3650 7650 n-gage n-gage qd

symbian versiyonu S60 2nd v2 edition kullanan telefonlar
NOK?A MODELLER?
3230 6260 6600 6620 6630 6670 6680 6681 6682 7610 N70 N72 N90

symbian versiyonu S60 3rd v3 edition kullanan telefonlar
NOK?A MODELLER?
3250 5230 Xpress music 5500 5630 Xpress music 5700 5730 5700 Xpress music 6210 navigator 6120 6120 classic 6121 classic 6124 classic 6220 classic 6270 classic 6290 6610 Navigator 6650 6710 Navigator 6730 Classic E50 E51 E55 E60 E61 E61i E62 E63 E65 E66 E70 E71 E75 E90 N71 N73 N75 N76 N77 N78 N79 N80 N81 N81 8GB N82 N86 N85 n86 8MP N91 N92 N93 N93i N95 N95 8GB N96

symbian versiyonu S60 5th v5 edition kullanan telefonlar

5800 XM N97 5530 XM5230 XMX6

symbian versiyonu S80 2nd v2 edition kullanan telefonlar
NOK?A MODELLER?
9300 9300i 9500

BUNLARDA ALAKALI;

nokia marka telefonlar?n i?lemci türleri ve h?zlar?

Motorola Xoom Fiyatı

motorola xoom

Motorola n?n iPad’ e rakip olarak gösterilen modeli Xoom’ un fiyat? ne kadar, kaç para bu yaz?m?zda göreceksiniz. Sdnet’ in CES 2011 teknoloji fuar?ndayken edindi?i bilgiler ?????n Motorola’ n?n tablet pc si Xzoom’ un fiyat?n? sizlerle payla?aca??z. Türkiye’ ye geldi?inde en ucuz sat?? fiyat? kaç lira olur ?imdilik bilemiyoruz. Buyrun size Motorola Xoom yurtd??? sat?? fiyat?:

Motorola Xoom Sat?? Fiyat?

motorola xzoom fiyat?

Motorola Xoom’ un yurd??? sat?? fiyat? 800 $ olarak belirtilmi?. En k?sa zamanda cihaza ait resim ve özellikler elektronikotin.com’ da.

General Mobile Diamond

General Mobile’?n bayanlara özel tasar?m? DST Diamond modeli, ?imdi Sawarovski ta?l? kalpli gümü? kolye hediyeli. Yani sevgililer gününde, sevdi?inizi hem cep telefonu ile hem de gümü? bir kolye ile mutlu edebilirsiniz. Telefonun ortalama sat?? fiyat? 400 TL.

Detayl? bilgi için:
General Mobile DST Diamond

Öbür Dünya’ 2011’de bulunacak!

Bugüne dek ke?fedilen Güne?-d??? gezegen verilerini derleyen bilimciler, Dünya’ya çok benzeyen ve üzerinde ya?anabilir ikinci bir gezegenin her an bulunabilece?i kan?s?nda.
ABD’li iki bilimci, Dünya’ya çok benzeyen ve üzerinde ya?anabilir ilk Güne?-d??? gezegenin May?s 2011’de bulunaca?? kan?s?nda. Profesörler, tespitlerini çok karma??k matematiksel olas?l?k hesaplar?na dayand?r?yor.
Harvard ve California üniversitelerinde ara?t?rmalar yapan Samuel Arbesmans ile Gregory Laughlins, son y?llarda Dünya ile benzerlikler ta??yan gezegen ke?iflerinin h?zla artt???n?, elde edilen verilerle matematiksel olas?l?k hesaplar?n? bir arada kullanarak, ‘Dünya-gibi’ bir gezegen ke?finin san?ld???ndan çok daha yak?n oldu?unu tespit ettiklerini aç?klad?.
?kili çal??malar?nda a??rl?kl? olarak Kepler Uzay Teleskobu’ndan elde edilen görüntü ve verileri kulland?. Verilerden bir ‘ya?anabilirlik oran?’ olu?turan ikili, bilinen tüm Güne?-d??? ve Dünya benzeri cisimleri bununla s?n?fland?rmaya ba?lad?.

Olas?l?k hesaplar? da ç?karan ikiliye göre ‘ya?anabilirlik oran?’ 1’de 1’e yak?n olan bir gezegenin Güne? Sistemi d???nda bulunma olas?l??? 2013’e kadar yüzde 66, 2020’ye kadarsa yüzde 75 düzeyinde. Ancak medyan (ortanca) de?erin çok daha yak?n bir tarihe i?aret etti?ini söyleyen bilimciler, bunun May?s 2011 civar?nda olabilece?i sonucuna vard?.
Elbette Dünya’ya benzer nitelikler ta??yan ve ya?anabilir bir gezegenin ke?fi, insano?lunun oraya ula?abilece?i anlam? ta??m?yor. Zira bu gezegenlerin ço?u Dünya’dan yüzlerce ???k y?l? uzakta bulunuyor.
space,sun system,planet,science,technology
Haber dünyan?n en çok satan popüler bilim dergisi Popular Science’ta yer ald?.