Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

Ericsson Sony

Sony Ericsson, Xperia X10 Mini

Sony Ericsson hem ak?ll? hem de e?lenceli Xperia X10 mini modeliyle Android kolayl???n? cebinize getiriyor.

Android Market’in de yer ald??? Xperia X10 mini ile cep telefonunuzu be?endi?iniz uygulamalarla istedi?iniz gibi özelle?tirebilecek ve hassas dokunmatik ekran? sayesinde sadece tek elinizi kullanarak en sevdi?iniz sosyal medya araçlar?na kolayca eri?ebileceksiniz. Xperia X10 mini Mart ay? sonunda ilk olarak Turkcell ma?azalar?nda sat??a sunulacak.

Sony Ericsson Timescape, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya araçlar?n? üç boyutlu kayar pencerelerden olu?an ortak bir sosyal medya ekran?nda birle?tiriyor. Böylece, k?sa mesajlar?n?z?, e-postalar?n?z?, ça?r?lar?n?z?, Twitter mesajlar?n?z? ekranlar aras?nda geçi? yapmadan tek görünümde kullanabiliyorsunuz. Dilerseniz iletilerinizi tek dokunu?la Facebook, Twitter ve di?er sosyal medya araçlar?nda an?nda payla?abiliyorsunuz.

Üstelik Android taray?c?s?n?n geli?mi? dokunmatik daralt-geni?let özelli?i sayesinde web sayfalar?na yaz?y? ta??rmadan zum yapabiliyor, kendi zevkinize göre seçti?iniz ve en s?k kulland???n?z dört fonksiyona ekran?n?z?n dört kö?esinden birine dokunarak eri?ebiliyorsunuz. Sizin için önemli olan Widget’lar? ve uygulamalar? farkl? masaüstü gruplar?na istedi?iniz gibi serpi?tirmenizi sa?layan Xperia X10 mini, cep telefonu kullanmay? da bir sanat haline getiriyor.

Bütün bunlar yakla??k 6,5 cm’lik ekran, üstün ses geli?tirme seçenekleri ve istedi?iniz yüksek kaliteli kulakl??? seçmenize izin veren standart kulakl?k giri?iyle bir araya geldi?inde cep telefonunuz bir cep sinema sistemine dönü?üyor. Ancak, as?l sürprizimiz Xperia X10 mini’nin küçük tasar?m?na ra?men çoklu görev özelli?ine sahip olmas?: Bu telefonla internette gezerken Müzik dinleyebilir, programlar? kapatmadan uygulamalar aras?nda geçi? yapabilir, interaktif ortam yürütücünüzde müzik ma?azas? ve Youtube’dan ald???n?z ?ark?lar? tek dü?mede (infinity button) çekip dinleyebilir ve böylece sevdi?iniz sanatç?n?n parçalar?na kolayca ula?abilirsiniz. Çal??kan Xperia X10 mini ayn? anda birçok i?i yapar.

scroll

Sony Ericsson Xperia Turkcell
Sony Ericsson, Xperia X10 Mini
haber

Sony Ericsson, Xperia X10 Mini

Sony Ericsson hem ak?ll? hem de e?lenceli Xperia X10 mini modeliyle Android kolayl???n? cebinize getiriyor.

Android Market’in de yer ald??? Xperia X10 mini ile cep telefonunuzu be?endi?iniz uygulamalarla istedi?iniz gibi özelle?tirebilecek ve hassas dokunmatik ekran? sayesinde sadece tek elinizi kullanarak en sevdi?iniz sosyal medya araçlar?na kolayca eri?ebileceksiniz. Xperia X10 mini Mart ay? sonunda ilk olarak Turkcell ma?azalar?nda sat??a sunulacak.

Sony Ericsson Timescape, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya araçlar?n? üç boyutlu kayar pencerelerden olu?an ortak bir sosyal medya ekran?nda birle?tiriyor. Böylece, k?sa mesajlar?n?z?, e-postalar?n?z?, ça?r?lar?n?z?, Twitter mesajlar?n?z? ekranlar aras?nda geçi? yapmadan tek görünümde kullanabiliyorsunuz. Dilerseniz iletilerinizi tek dokunu?la Facebook, Twitter ve di?er sosyal medya araçlar?nda an?nda payla?abiliyorsunuz.

Üstelik Android taray?c?s?n?n geli?mi? dokunmatik daralt-geni?let özelli?i sayesinde web sayfalar?na yaz?y? ta??rmadan zum yapabiliyor, kendi zevkinize göre seçti?iniz ve en s?k kulland???n?z dört fonksiyona ekran?n?z?n dört kö?esinden birine dokunarak eri?ebiliyorsunuz. Sizin için önemli olan Widget’lar? ve uygulamalar? farkl? masaüstü gruplar?na istedi?iniz gibi serpi?tirmenizi sa?layan Xperia X10 mini, cep telefonu kullanmay? da bir sanat haline getiriyor.

Bütün bunlar yakla??k 6,5 cm’lik ekran, üstün ses geli?tirme seçenekleri ve istedi?iniz yüksek kaliteli kulakl??? seçmenize izin veren standart kulakl?k giri?iyle bir araya geldi?inde cep telefonunuz bir cep sinema sistemine dönü?üyor. Ancak, as?l sürprizimiz Xperia X10 mini’nin küçük tasar?m?na ra?men çoklu görev özelli?ine sahip olmas?: Bu telefonla internette gezerken Müzik dinleyebilir, programlar? kapatmadan uygulamalar aras?nda geçi? yapabilir, interaktif ortam yürütücünüzde müzik ma?azas? ve Youtube’dan ald???n?z ?ark?lar? tek dü?mede (infinity button) çekip dinleyebilir ve böylece sevdi?iniz sanatç?n?n parçalar?na kolayca ula?abilirsiniz. Çal??kan Xperia X10 mini ayn? anda birçok i?i yapar.

scroll

Sony Ericsson Xperia Turkcell
Sony Ericsson, Xperia X10 Mini
haber

Sony Ericsson Experia Arc

Haber, Sony Ericsson, yeni ç?kacak ak?ll? telefonu Experia Arc üzerinde çok farkl? bir dokunmatik ekran teknolojisi uygulamay? planl?yor.

Cypress TrueTouch adl? teknoloji uygulanacak olan Xperia Arc’ta 32 noktaya duyarl? multi-touch dokunmatik ekran olaca??na dair bilgi verildi.

Peki 10 parma??m?z?n bile yetmedi?i kadar fazla noktadan dokunu?u alg?layabilecek bu ekran teknolojisi ne i?e yarayacak?

Techradar’?n haberine göre bu özellik baz? oyunlarda ekstra isabet sa?layabilir. Ayr?ca yaz? yazarken daha keskin dokunma özelli?i sunabilece?ine dair bir varsay?m da mevcut.

 

Sony Ericsson Dokunatik Ekran
Sony Ericsson Experia Arc
haber

SONY ERICSSON ZYLO CEP TELEFONU

SONY ERICSSON ZYLO CEP TELEFONUBa?lant? Özellikleri : Bluetooth – Gprs – Edge – 3G – Usb – Wap
Konu?ma Süresi : 210 Dakika
Bekleme Süresi : 400 Saat
Dijital Kamera Çözünürlü?ü : 3.2 MP
Telefon Özellikleri : Eller Serbest – Titre?im – Ses Kayd?
Multimedya Özellikleri : Entegre Dijital Kamera – Polifonik Zil – MP3 – FM Radyo – Medya Oynat?c? – Görüntülü Görü?me
Teknik Özellikler
Video Kay?t : Var
Video Oynatma : Var
Sesli Video Kay?t : Var
Ekran
Ekran Ölçüsü : 240 x 320 Piksel
Ekran Tipi : TFT – 256K Renk
Haf?za
Telefon Haf?zas? : 260 MB
Artt?r?labilir Haf?za : Var
Görünüm
Boyutlar : 103 x 52 x 11.5 mm
A??rl?k : 115 gr
Telefon Tipi : K?zakl?
Di?er Özellikler
Mesajla?ma Sistemi : SMS – MMS – E-Mail
Data Formatlar? : Wap 2.0 – xHTML – HTML
Organizer Özellikleri : Alarm – Saat – Takvim – Ajanda

Sony Ericsson Xperia Arc Fiyatı/İncelemesi/Özellikleri

sony ericsson xperia arc, sony ericsson xperia arc arayüzü, sony erikson xperia arc ba?lant?lar?, sony ericson xperia arc boyutlar?, sony ericsson xperia arc ç?k?? tarihi, sony ericsson xperia arc ekran inceleme, sony ericsson xperia arc fiyat, sony ericsson xperia arc fiyat?, sony ericsson xperia arc fiyatland?rma,sony ericsson xperia arc türkçe inceleme videosu, sony ericsson xperia arc güç tüketimi, sony ericsson xperia arc ikinci el, sony ericsson xperia arc ikinci el fiyat?, sony ericsson xperia arc inceleme, sony ericsson xperia arc i?letim sistemi, sony ericsson xperia arc kutu içeri?i, sony ericsson xperia arc ön sipari?, sony ericsson xperia arc özellik, sony ericsson xperia arc özellikler, sony ericsson xperia arc özellikleri, sony ericsson xperia arc renk seçenekleri, sony ericsson xperia arc resim, sony ericsson xperia arc resimler, sony ericsson xperia arc sat?ld??? yerler,android’ li sony ericsson xperia arc sat?n al, sony ericsson xperia arc sat?? fiyat?, sony ericsson xperia arc tam inceleme, sony ericsson xperia arc teknik özellikleri, sony ericsson xperia arc türkiye, sony ericsson xperia arc türkiye fiyat? hepsi bu yaz?m?zda olacak…

Sony Ericson Xperia Arc Özellikleri Fiyat? ?ncelemesi

sony ericsson xperia arc

CES fuar?nda Sony Ericsson, Xperia Arc’ dan bahsedince biz de hemen buradan sizlere duyural?m dedik. Telefon inceli?i, yüksek çözünürlü?ü ve bombeli tasar?m? ile dikkatleri üzerine çekiyor. Xperia Arc’ ?n bütün özellikleri ?u anda belli de?il fakat birkaç özelli?i kesinle?ti. O özellikler ?öyle:
Bu modelde bulunacak i?lemci 1GHz’lik Qualcomm‘a dair detaylar ve model henüz bilinmiyor.SonyEricsson Xperia Arc‘?n ekran? ise 4.2 inç.Telefonun ekran çözünürlü?ü ise 854×480 piksel. Telefonunu bütün özellikleri kesinle?ince buradan duyuraca??z. ?imdilik a?a??daki video ile idare edin:

Sony Ericsson XMini 4 Gb


Sony Ericsson minik tasar?ma sahip yeni Walkman cep telefonlar? tan?tt?. XMini ismindeki cihazlar öncelikle Japonya için dü?ünüldü. Sony bu sefer tasar?m konusunda yeni yollara ba?vuruyor. XMini sanki ufak bir müzik çalar gibi gözüküyor. Ancak üst taraf? yukar?ya itildi?inde bir cep telefonu klavyesi ortaya ç?k?yor.

75 x 44 x 18 mm ebatlar?nda ve 75 gram a??rl???ndaki mini?in ekran? 1,8 inç büyüklü?ünde ve 320 x 240 piksel çözünürlük sunuyor. Kullan?c? müzik çalar?n yan?nda e-posta fonksiyonuna, Bluetooth’a ve 4 GB’l?k dâhili belle?e eri?ebiliyor. Cihaz?n ne zaman ve hangi fiyata Avrupa’ya gelece?i ise henüz belli de?il. Videomuzda cep telefonunu i? ba??nda görebilirsiniz.

Kaynak www.chip.com.tr

Haber – Sony Ericsson Xperia X3

Daha önce Sony Ericcson Rachael ad? alt?nda duyurulan cep telefonunun ad? Expansays UK’ye göre Sony Ericsson Xperia X3 olarak de?i?ti. Telefon, Sony Ericsson’un ilk Android tabanl? ak?ll? cep telefonu olma özelli?ini ta??yor. ?nan?lmaz ??kl??? ve Avrupai tasar?m?yla da büyük ilgi çekiyor.

Android tabanl? yeni Sony Ericcson Xperia X3’ün özellikleri resmi Sony Ericsson aç?klamas?ndan de?il, bir sat?c?dan geldi. 4 inç 800 x 400 dokunmatik ekran, LED fla?l? 8 megapiksel kamera, 30 FPS VGA video kay?t yetene?i, ??k arayüzü ve Android’in sundu?u imkanlarla çok çekici bir telefon.

Ekran:

- 800 x 400 piksel /4″

- Dokunmatik

A?:

- 2G 850/900/1800/1900 Quad-Band

- 3G: 900/2100 Dual-Band

- HSDPA 10Mbps

- HSUPA 2Mbps

Kamera:

- 8 megapiksel, otomatik odaklama

- 8 x Dikital Zoom

- LED Fla?

- Görüntü sabitleyici

- Gülümseme alg?lay?c?

- Yüz alg?lama

Video:

- 30 FPS VGA video kay?t

Müzik:

- Destekledi?i formatlar MP3, AAC, eAAC+

Ça?r? tonlar?:

- Monofonik

- Polifonik(64)

- MP3

- AAC

Mesajla?ma:

- SMS

- Videolu MMS

- E-posta (POP3, SMTP, IMAP4, MS Exchange)

Haf?za:

- Telefon defteri

- Aranan numaralar

- Cevaplanmam?? aramalar

- Cevaplanm?? aramalar

- Harici microSDHC

Arama özellikleri:

- Hands Free

- Arayan ID’si

- Sesli arama

Ba?lant? özellikleri:

- miniUSB

- 3.5mm AV kulakl?k giri?i

- Bluetooth 2.1

- Wi-Fi IEEE 802.11g

Navigasyon

- AGPS

Sony Ericsson Xperia X3

Haber – Sony Ericsson Xperia X3

Haber – Sony Ericsson Naite

Sony Ericsson Naite, yo?un tempo içinde ya?ayanlar?n hayat?n? özel bir asistan eli de?mi?cesine organize ediyor. Favori uygulamalara, yüksek h?zda internet ba?lant?s?na, rehber, kamera ve mesajlara direkt giri? sa?layan model, kullan?c?lar?n günlük hayat içerisinde ihtiyaç duydu?u düzeni parmaklar?n?n ucuna ta??yor.

Naite, Sony Ericsson’un GreenHeart™ stratejisi do?rultusunda geli?tirerek sundu?u ilk telefonlardan birisi. Çevreci modelin kullan?m k?lavuzu ka??t olarak de?il, elektronik olarak cihaz?n içerisinde yüklü olarak bulunuyor. Böylece hem yüzde 90 ka??t tasarrufu sa?l?yor hem de telefonunuzdan istedi?iniz an istedi?iniz yerde ürünle ilgili bilgi alabilmenize imkan tan?yor. E-kullan?m k?lavuzu ürünü daha kompakt bir ambalaj içerisinde sunmay? da mümkün k?l?yor.

Yüzde 50 geri dönü?türülebilen plastikten üretilen Naite, pazardaki ilk dü?ük-güç sarfiyatl? ?arj cihaz? ile de çevreci yönünü güçlendiriyor. Tüm bu yenilikçi özellikleri sayesinde Naite’nin karbondioksit ayak izi yüzde 15 dü?ürülmü? oluyor.

Hayat?n?z sürekli olarak aile, i? ve arkada?lar?n?z aras?nda ko?turmakla m? geçiyor? Yeni Sony Ericsson Naite ile hayat?n?z?n patronu olun ve bu ko?u?turma içerisinde kaybolmaktan kurtulun. Model, hem gündelik i?lerinizi kolayca yönetmenizi sa?layan uygulamalara sahip hem de %50 geri dönü?ümlü materyaller kullan?larak haz?rlanan tasar?m?yla ??k ve çevreye duyarl?.

?nternet, mesaj, takvim veya kontaklar. Naite, en çok sevdi?iniz uygulamalara tek bir hareketle giri? sa?l?yor. Dilerseniz çiçek sipari?i verin, randevunuzun saatini de?i?tirin ya da tek bir dokunu?la arkada??n?za e-mail at?n. Nerede olursan?z olun; internette h?zl? dola??m ve Google’da arama yapmak için tek bir t?k yeterli. Görüntülü konu?ma fonksiyonu ise, aile ve arkada?lar?n?zla yüz yüze konu?ma f?rsat? sunuyor.

Sony Ericsson Pazarlama Müdürü Quentin Cordier ürünle ilgili ?unlar? söylüyor: “Naite, i? ve özel hayat? organize etmeye yard?mc? olurken, daha az ka??t tüketimi ve dü?ük-güçlü ?arj imkan?yla da çevrenin korunmas?na destek veriyor. Çevreye duyarl? olmak teknolojinin sundu?u özelliklerden ve tasar?mdan feragat etmek anlam?na gelmez. 3g ve Aktif Masaüstü gibi etkileyici özellikleriyle Naite hem gününüzü organize edecek kadar teknolojik hem de bir o kadar çevreci.”

Naite EcoMate™ uygulamas?yla da çevreci kimli?ini destekliyor. Uygulama sayesinde araba kullanmak yerine yürüyerek katetti?iniz mesafe boyunca ne kadar karbondioksit tasarrufu yapt???n?z? görebiliyorsunuz.

Sony Ericsson Naite • E-posta ve mesaj ile kesintisiz ileti?im

• HSDPA, yüksek h?zl? tarama yükleme

• Foto?raf çekimi ve payla??m? ya da görüntülü aramayla yüz yüze konu?ma

• Aktif masaüstü ve interaktif takvim

• Geri dönü?ümlü plastik, çevre dostu ambalaj ve dü?ük güç sarfiyatl? ?arj cihaz?.

chip online

Haber – Sony Ericsson Naite

SONY ERICSSON G705 CEP TELEFONU

SONY ERICSSON G705 CEP TELEFONU Katalog bilgileri cimri-logo taraf?ndan sa?lanmaktad?r.
Ba?lant? Özellikleri : Bluetooth – Gprs – Edge – Hscsd – 3G – Wlan – Usb – Wap
Konu?ma Süresi : 600 Dakika
Bekleme Süresi : 400 Saat
Dijital Kamera Çözünürlü?ü : 3.2 MP
Telefon Özellikleri : Eller Serbest – Titre?im – Ses Kayd? – Sesli Arama – Uçu? Modu – Bas Konu?
Multimedya Özellikleri : Entegre Dijital Kamera – Polifonik Zil – MP3 – FM Radyo – Medya Oynat?c? – Görüntülü Görü?me – Gps
Teknik Özellikler
Dijital Kamera Zoom : 10 x
Video Kay?t : Var
Video Oynatma : Var
Sesli Video Kay?t : Var
Ekran
Ekran Ölçüsü : 240 x 320 Piksel
Ekran Tipi : TFT – 256K Renk
Haf?za
Telefon Haf?zas? : 120 MB
Artt?r?labilir Haf?za : Var
Görünüm
Boyutlar : 95 x 47 x 14.3 mm
A??rl?k : 98 gr
Telefon Tipi : K?zakl?
Di?er Özellikler
Mesajla?ma Sistemi : SMS – MMS – E-Mail
Data Formatlar? : Wap 2.0 – xHTML
Organizer Özellikleri : Alarm – Ajanda – Saat – Adres Defteri
Paket ?çeri?i : Kullanma K?lavuzu – ?arj Cihaz? – Pil – Ba?lant? Kablosu – Kulakl?k
Garanti Süresi
Garanti Süresi : 2 Y?l

Haber – İki yeni Sony Ericsson C903 ve W395

 

 

 

 

 

 

 

Sony Ericsson C903’sony

Cyber-shot markas?n? ta??yan son model C903 5 megapiksel çözünürlük sunan güçlü bir kameraya sahip. 6 cm (2.4 inç)’lik bir ekrana sahip olan cihaz?n kameras? özel kamera tu?lar? sayesinde çok pratik bir ?ekilde kullan?labiliyor. Çekim an?ndan öncesi ve sonras?n? kaydedebilen BestPic özelli?i, yüz tan?ma ve gülümseme deklan?örü özelliklerine de sahip. Aktif bir ?ekilde kameray? aç?p kapamak için kullan?lan kayar kapak Sony marka kompakt dijital foto?raf makinelerini and?r?yor. Üçüncü nesil ?ebeke deste?i bulunan mobil ileti?im ve e?lence cihaz?n?n dahili GPS modülü de mevcut. Wayfinder Navigator uygulamas? ile birlikte gelen C903 bu sayede komple bir navigasyon paketi sunmu? olacak. RDS destekli FM radyo, Youtube uygulamas?, otomatikekran döndürme için hareket alg?lay?c? ve çizilmez yüzey cihaz?n sundu?u di?er özellikler aras?nda.

Boyut :

 • 97.0 x 49.0 x 16.0 mm
 • 3.8 x 1.9 x 0.6 inç

  A??rl?k :

 • 96.0 gr
 • 3.4 oz
 • Sony Ericsson W395  ’sony

  Walkman ailesinin yeni üyesi W395 sürgülü tasar?ma sahip bir mobil ileti?im ve e?lence cihaz?. Walkman markas?n? ta??d???ndan cihaz?n Müzik odakl? oldu?u aç?k. tasar?m aç?s?ndan oldukça ??k bir cihaz olan W395, bas kalitesi ve yüksekli?i art?r?lm?? stereo hoparlörlere sahip. 1 GB haf?za kart?yla birlikte sat?lacak model güçlü Walkman uygulamas?n?n yan? s?ra FM radyo, ortamda veya radyoda çalan müzi?i tan?mlamaya yarayan TrackID uygulamas?na sahip. Hareket alg?lay?c?destekli oyunlar da W395’in e?lenceli özellikleri aras?nda.

   

  Kaynak : www.cnetturkiye.com

  Haber – ?ki yeni Sony Ericsson C903 ve W395