Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

samsung corby 2

HTC den Android 3.0 lı tabletler

Dünya Mobil Kongresi’nde ilk tablet modeli Flyer’? tan?tan HTC, Honeycomb kod adl? Android 3.0 i?letim sisteminde çal??an yeni tablet modelleri ç?kartaca?? belirtildi.

Hardware.Fr’nin haberine göre htc tablet pazar?nda rakipleri, Samsung, LG, Motorola ve Apple’la rekabet etmek için Flyer modelinin d???nda, ürün gam?na 8.9 ve 10.1 inçlik iki yeni tablet modelini ekleyece?ini belirtti.

 

Haberde ayr?ca, HTC’nin Android 3.0’l? yeni tabletleri için farkl? bir arayüz kullanaca?? ifade edildi. HTC’nin yeni tabletlerinin ç?k?? tarihi ise 2011’in 3. çeyre?ini bulaca?? bekleniyor.

 

Geçti?imiz hafta Samsung’un 8.9 ve 10.1 inçlik Galaxy Tab serisine ekledi?i iki yeni modelde oldu?u gibi HTC de tablet modellerinde bu tarz bir konumland?rma yaparak, kullan?c?lar?n ihtiyac?na göre farkl? tablet modellerde pazardaki yerini almay? hedefliyor diyebilirz.

 

Üretti?i üst segmette ba?ar?l? ak?ll? telefonlar?yla, pazarda önemli bir yere sahip olan HTC, bakal?m i? tabletere gelince ayn? ba?ar?y? gösterebilecek mi?..

 

HTC Tablet
HTC den Android 3.0 l? tabletler
haber

JBL On Air Wireless AirPlay Speaker Dock

JBL AirPlay yeni Wireless ile geni?letir,onun On Air dock iPhone/iPod hoparlör.Sadece a? ev Kablosuz Air üzerinden ba?lanmak,AirPlay Play Müzik kablosuz iTunes kütüphane,iPhone,iPod Touch veya büyük JBL ses ile iPad evinizdeki ev a??n?zda ve müzik yay?n?,Air Kablosuz Aç?k JBL ba?lay?n.
iPhone,iPad veya iPod Touch kablosuz iPhone,iPad veya iPod touch On Air JBL için müzik aktar?n(IOS 4.2 veya sonras? gereklidir).Albüm kapa?? Görüntüler albüm kapa?? ve ?ark? tam renkli ekran?nda iTunes 10/sanatç? bilgileri.

oynatma ula??m kontrolü(çal/duraklat/ileri geri atlama).Üç JBL ® 360 derecelik HALO akusti?e sahip dönü?türücüler,Ayr? stereo görüntüleme,ama ço?u zaman masaüstü ses sistemleri ile ideal daha az Air e?siz HALO(yatay akustik seviye optimizasyonu)tasar?m? geni? bir müzik alan? boyunca,e?it zengin,tam spektrumlu JBL® ses sunar.Çift alarml? saat programa.iPhone,FM radyo veya zil sesiyle sesi için.RDS ve 10 istasyon haf?zal? Dijital FM radyo Sizin en sevdi?iniz müzik,haber ve tart??ma programlama kolay eri?im var ve renkli LCD ekranda sanatç?,albüm ve parça bilgilerini görürsünüz.USB ba?lant? noktas? kolay firmware güncellemeleri sa?lar.JBL