Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

samsung f480 temaları

Sony Ericsson, Xperia X10 Mini

Sony Ericsson hem ak?ll? hem de e?lenceli Xperia X10 mini modeliyle Android kolayl???n? cebinize getiriyor.

Android Market’in de yer ald??? Xperia X10 mini ile cep telefonunuzu be?endi?iniz uygulamalarla istedi?iniz gibi özelle?tirebilecek ve hassas dokunmatik ekran? sayesinde sadece tek elinizi kullanarak en sevdi?iniz sosyal medya araçlar?na kolayca eri?ebileceksiniz. Xperia X10 mini Mart ay? sonunda ilk olarak Turkcell ma?azalar?nda sat??a sunulacak.

Sony Ericsson Timescape, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya araçlar?n? üç boyutlu kayar pencerelerden olu?an ortak bir sosyal medya ekran?nda birle?tiriyor. Böylece, k?sa mesajlar?n?z?, e-postalar?n?z?, ça?r?lar?n?z?, Twitter mesajlar?n?z? ekranlar aras?nda geçi? yapmadan tek görünümde kullanabiliyorsunuz. Dilerseniz iletilerinizi tek dokunu?la Facebook, Twitter ve di?er sosyal medya araçlar?nda an?nda payla?abiliyorsunuz.

Üstelik Android taray?c?s?n?n geli?mi? dokunmatik daralt-geni?let özelli?i sayesinde web sayfalar?na yaz?y? ta??rmadan zum yapabiliyor, kendi zevkinize göre seçti?iniz ve en s?k kulland???n?z dört fonksiyona ekran?n?z?n dört kö?esinden birine dokunarak eri?ebiliyorsunuz. Sizin için önemli olan Widget’lar? ve uygulamalar? farkl? masaüstü gruplar?na istedi?iniz gibi serpi?tirmenizi sa?layan Xperia X10 mini, cep telefonu kullanmay? da bir sanat haline getiriyor.

Bütün bunlar yakla??k 6,5 cm’lik ekran, üstün ses geli?tirme seçenekleri ve istedi?iniz yüksek kaliteli kulakl??? seçmenize izin veren standart kulakl?k giri?iyle bir araya geldi?inde cep telefonunuz bir cep sinema sistemine dönü?üyor. Ancak, as?l sürprizimiz Xperia X10 mini’nin küçük tasar?m?na ra?men çoklu görev özelli?ine sahip olmas?: Bu telefonla internette gezerken Müzik dinleyebilir, programlar? kapatmadan uygulamalar aras?nda geçi? yapabilir, interaktif ortam yürütücünüzde müzik ma?azas? ve Youtube’dan ald???n?z ?ark?lar? tek dü?mede (infinity button) çekip dinleyebilir ve böylece sevdi?iniz sanatç?n?n parçalar?na kolayca ula?abilirsiniz. Çal??kan Xperia X10 mini ayn? anda birçok i?i yapar.

scroll

Sony Ericsson Xperia Turkcell
Sony Ericsson, Xperia X10 Mini
haber

Haber – Görüntülü Konuşturan Cepler

Cep telefonuyla görüntülü konu?maya 13 gün kala firmalar üçüncü nesil (3N) cihazlara a??rl?k vermeye ba?lad?. Her model telefonla görüntülü konu?ma yap?lam?yor.

??te cep telefonlar?yla görüntülü konu?ma imkan? sa?layan telefonlar ve fiyatlar?

Marka Model                            

Apple 3g Iphone 4GB

Fiyat?: 1.440

Apple Iphone 8GB

Fiyat?: 1.693

’3g’/

Blackberry 9000 Bold

Fiyat?: 1.448

Blackberry 9500 Storm

Fiyat?: 1.595

’3g’/

HTC Diamond 

Fiyat?:  1.573

HTC P7272

Fiyat?: 1.708

HTC Touch 3G

Fiyat?: 1.111

’3g’/

Nokia 5320 Fiyat?: 445………………….. Nokia 5800 Fiyat?: 806Nokia 6210 Fiyat?: 639…………………..Nokia 6220 Fiyat?:  475Nokia 6500S Fiyat?: 548…………………Nokia 6600F Fiyat?: 645Nokia 6600S Fiyat?: 559…………………Nokia 6700 Fiyat?: 694Nokia E63 Fiyat?: 607……………………Nokia E71 Fiyat?: 876Nokia E75 Fiyat?: 1.041…………………Nokia N73 Fiyat?: 470Nokia N79 Fiyat?: 630……………………Nokia N85 Fiyat?: 887Nokia N95 8GB Fiyat?: 1.125………….Nokia N96 Fiyat?: 1.175

’g4’/

Samsung F480 Fiyat?: 689………………Samsung G810 Fiyat?: 775 Samsung i8510 Fiyat?: 1.315…………..Samsung i900 Fiyat?: 1.190Samsung M7603 Fiyat?: 704………….Samsung M8800 Fiyat?: 985Samsung S5233 Fiyat?: 471…………..Samsung S5603 Fiyat?: 599Samsung S7350 Fiyat?: 673……………Samsung S8003 Fiyat?: 997Samsung S8300 Fiyat?: 972

’g5’/

Sony Ericsson C510 Fiyat?: 504…..Sony Ericsson C902 Fiyat?: 736Sony Ericsson G705 Fiyat?: 686….Sony Ericsson T700 Fiyat?: 400 Sony Ericsson W910i Fiyat?: 392

Not: Fiyatlarda bayilere göre çok küçük de?i?iklikler olabilir.

’g6’/

79 TL’ye ayda 5 bin dakikal?k paket alan abone ayn? tarifeyle görüntülü konu?ma yapabilecek.Turkcell CEO’su Süreyya Ciliv ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yard?mc?s? Lale Saral Develio?lu, 3G’ye geçen abonelerinin mevcut tarifeleriyle ücretlendirilmeye devam edilece?ini ve görüntülü konu?ma için ek ücret al?nmayaca??n? aç?klad?

BEKLENENDEN DAHA UCUZ Turkcell’in mevcut tarifeleri göz önünde bulunduruldu?unda görüntülü konu?ma beklenenden daha da ucuz olacak. Örne?in halen Turkcell’in Limon ad? verilen konu?ma paketini kullanan bir abone, 3G’ye geçi? yapt???nda ayda 79 lira ödeyerek her yöne 1000 dakika ya da ?ebeke içi aramalarda 5 bin dakika görüntülü konu?ma imkan?na kavu?acak.

Turkcell’in en çok kullan?lan Alo 120 paketiyle 3G’ye yatay geçi? yapan bir kullan?c? ise görüntülü konu?may? dakikas? 10.6 kuru?tan yapacak.

Aboneler isterlerse ayn? tarife üzerinden hiç görüntülü konu?ma yapmaks?z?n günlük ileti?imlerini sa?layabilecek.EK ÜCRET ALINMAYACAK Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yard?mc?s? Lale Saral Develio?lu,  Turkcell’in 3G’de görüntülü görü?meyi sesli görü?me ile ayn? fiyattan sunaca??n?, böylelikle Turkcell mü?terilerinin en ileri mobil ileti?im teknolojisinden ayn? fiyatla yararlanaca??n? aç?klad?. Sadece SMS mesaj? atarak 3G’ye ücretsiz ve kolayca geçecek olan Turkcell mü?terileri, ?u an kulland?klar? uygun fiyatl? tarifeleriyle hiçbir ek ücret ödemeden görüntülü görü?me de yapacak.HANG? TAR?FEYLE NE KADARA GÖRÜNTÜLÜ KONU?ULACAK?

5 dakikas? 1 kontöre Süper Tarife’de ek ücret yok Turkcell’in haz?r kartta en çok ilgi gören Süper Tarife’de 5 dakika sadece 1 kontör. 250 kontör yükleyen 5 dakikas? 1 kontöre konu?urken, 150 kontör yükleyen 5 dakikas? 2 kontöre konu?uyor. ‘Süper Tarife’ 3G döneminde hiçbir ek ücret ödemeden kullan?c?s?n? görüntülü konu?turacak.

Gençlere 15 dakikas? 2 kontörTurkcell’in tüm ö?renciler ve 25 ya? alt? gençler için olan BizBize Kampus tarifesindeki tüm ö?renciler kendi aralar?nda 15 dakikas? sadece 2 kontöre konu?urken, görüntüye ek ücret ödemeyecek.

Alo 120 paketiyle dakikas? 10.6Turkcell’in fatural? hatlar?ndaki tarifelerinden Alo 120 paketi alanlara, 120 dakika daha Turkcell’den hediye. Böylece tüm vergiler dahil 25.5 TL kar??l???nda 240 dakika tüm Turkcell ve sabit hatlarla görü?ebiliyorsunuz. Paketin tamam?n? kullan?p dakikas? 10.6 kuru?a konu?abiliyorsunuz. Bu pakette olanlar hiçbir ek ücret ödemeden dakikas? 10.6 kuru?a görüntülü konu?abilecek.

Limon kampanyas?yla s?n?rs?z Turkcell’in en fazla ilgi gören kampanyalar?ndan Limon ile tüm vergiler dahil ayda 79 liraya Turkcell’lilerle diledi?iniz kadar, di?er yönlerle de ?imdi 1000 dakika konu?uluyor. 26 Haziran’da ba?lay?p 1 Ocak 2010’a kadar devam edecek kampanyaya kay?t olan fatural? aboneler, ay boyunca tüm Turkcell’lilerle 5 bin dakika ayr?ca yurt içi her yöne kullanabilecekleri bin dakika ile dilediklerince görü?me yapabileceklerdir.

3G’YE GEÇMEK ?Ç?N NE YAPMAK GEREK?YOR?

*3G kullanabilmek için öncelikle 3G yaz?p 2323’e mesaj göndermek gerekiyor.

*3G destekli telefona sahip olmak ?art. Turkcell’in 3 milyon abonesi ?u anda 3G uyumlu telefon kullan?yor.

*Görüntülü konu?mak için çift kameral? telefon gerekiyor.

*3G’nin hayat?m?za katt??? en önemli yeniliklerden biri, onlarca kat h?zl? mobil internetten faydalanmak için cep telefonunda internet paketi kullanmak gerekiyor. 3G ile herhangi bir kablo ba?lant?s?na ihtiyaç olmadan her an her yerde, bilgisayardan ya da cep telefonundan mobil ortamda da ADSL’den çok daha h?zl? internete ba?lanmak mümkün olacak.

Görüntülü Konu?turan Cepler

internethaber

Haber – Görüntülü Konu?turan Cepler