Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

samsung telefon modelleri

Sony Ericsson, Xperia X10 Mini

Sony Ericsson hem ak?ll? hem de e?lenceli Xperia X10 mini modeliyle Android kolayl???n? cebinize getiriyor.

Android Market’in de yer ald??? Xperia X10 mini ile cep telefonunuzu be?endi?iniz uygulamalarla istedi?iniz gibi özelle?tirebilecek ve hassas dokunmatik ekran? sayesinde sadece tek elinizi kullanarak en sevdi?iniz sosyal medya araçlar?na kolayca eri?ebileceksiniz. Xperia X10 mini Mart ay? sonunda ilk olarak Turkcell ma?azalar?nda sat??a sunulacak.

Sony Ericsson Timescape, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya araçlar?n? üç boyutlu kayar pencerelerden olu?an ortak bir sosyal medya ekran?nda birle?tiriyor. Böylece, k?sa mesajlar?n?z?, e-postalar?n?z?, ça?r?lar?n?z?, Twitter mesajlar?n?z? ekranlar aras?nda geçi? yapmadan tek görünümde kullanabiliyorsunuz. Dilerseniz iletilerinizi tek dokunu?la Facebook, Twitter ve di?er sosyal medya araçlar?nda an?nda payla?abiliyorsunuz.

Üstelik Android taray?c?s?n?n geli?mi? dokunmatik daralt-geni?let özelli?i sayesinde web sayfalar?na yaz?y? ta??rmadan zum yapabiliyor, kendi zevkinize göre seçti?iniz ve en s?k kulland???n?z dört fonksiyona ekran?n?z?n dört kö?esinden birine dokunarak eri?ebiliyorsunuz. Sizin için önemli olan Widget’lar? ve uygulamalar? farkl? masaüstü gruplar?na istedi?iniz gibi serpi?tirmenizi sa?layan Xperia X10 mini, cep telefonu kullanmay? da bir sanat haline getiriyor.

Bütün bunlar yakla??k 6,5 cm’lik ekran, üstün ses geli?tirme seçenekleri ve istedi?iniz yüksek kaliteli kulakl??? seçmenize izin veren standart kulakl?k giri?iyle bir araya geldi?inde cep telefonunuz bir cep sinema sistemine dönü?üyor. Ancak, as?l sürprizimiz Xperia X10 mini’nin küçük tasar?m?na ra?men çoklu görev özelli?ine sahip olmas?: Bu telefonla internette gezerken Müzik dinleyebilir, programlar? kapatmadan uygulamalar aras?nda geçi? yapabilir, interaktif ortam yürütücünüzde müzik ma?azas? ve Youtube’dan ald???n?z ?ark?lar? tek dü?mede (infinity button) çekip dinleyebilir ve böylece sevdi?iniz sanatç?n?n parçalar?na kolayca ula?abilirsiniz. Çal??kan Xperia X10 mini ayn? anda birçok i?i yapar.

scroll

Sony Ericsson Xperia Turkcell
Sony Ericsson, Xperia X10 Mini
haber

HTC den Android 3.0 lı tabletler

Dünya Mobil Kongresi’nde ilk tablet modeli Flyer’? tan?tan HTC, Honeycomb kod adl? Android 3.0 i?letim sisteminde çal??an yeni tablet modelleri ç?kartaca?? belirtildi.

Hardware.Fr’nin haberine göre htc tablet pazar?nda rakipleri, Samsung, LG, Motorola ve Apple’la rekabet etmek için Flyer modelinin d???nda, ürün gam?na 8.9 ve 10.1 inçlik iki yeni tablet modelini ekleyece?ini belirtti.

 

Haberde ayr?ca, HTC’nin Android 3.0’l? yeni tabletleri için farkl? bir arayüz kullanaca?? ifade edildi. HTC’nin yeni tabletlerinin ç?k?? tarihi ise 2011’in 3. çeyre?ini bulaca?? bekleniyor.

 

Geçti?imiz hafta Samsung’un 8.9 ve 10.1 inçlik Galaxy Tab serisine ekledi?i iki yeni modelde oldu?u gibi HTC de tablet modellerinde bu tarz bir konumland?rma yaparak, kullan?c?lar?n ihtiyac?na göre farkl? tablet modellerde pazardaki yerini almay? hedefliyor diyebilirz.

 

Üretti?i üst segmette ba?ar?l? ak?ll? telefonlar?yla, pazarda önemli bir yere sahip olan HTC, bakal?m i? tabletere gelince ayn? ba?ar?y? gösterebilecek mi?..

 

HTC Tablet
HTC den Android 3.0 l? tabletler
haber

En İyi 2011’in Akıllı Telefonları ve Özellikleri

Laptoplar? dama at?l?yor diyebiliriz.Ak?ll? telefonlar,Tablet pc’ler ve en çok yapt???m?z video izlemek,internete girmek,oyun oynamak,müzik dinlemek,e-posta okumak gibi daha küçük bir alan kaplayarak ve kabul edilebilir bir h?zla insanlara sa?l?yor.insanlar daha hafif yanlar?nda bir?eyler ta??mak istiyorlar.Yan? s?ra bütün bunlar?n arka plana at?lm?? olan ancak en çok kullan?lan arama yapma ve mesaj gönderme özelliklerini de gerçekle?tirmesi bilgisayar teknolojisi ve telefonun birle?iminden olu?an bir ürün ç?kar?yor.Yak?n zaman içinde çok daha büyük geli?meler gösterece?i kesindir.Teksas’ta Tüketici Teknoloji Ara?t?rma Firmas?(Parks Associates)en iyi belirledi?i 6 ak?ll? telefondan bahsedelim.

Büyük uygulama deste?i sa?lad??? Özellikleri ile ilk s?rada iPhone 4‘ten bahsediliyor.3.5 inch dokunmatik ekran? 640×960 yüksek çözünürlük ile görüntü kalitesiyle rakiplerini a??yor ve baz? gereksiz uygulamalar içerse de büyük bir uygulama dükkan? oldu?u gerçe?ini göz ard? edemiyoruz.

Motorola ATRIX s?radaki seçim.Ak?ll? Android i?letim sistemli telefonun h?z? i?lemcisi etkileyici olarak görülüyor.4 inch 540×960 çözünürlükte dokunmatik ekrana sahip.Ekran geni?li?inin iPhone 4?ten büyük oldu?u görülüyor,çözünürlü?ü biraz dü?ük.Android OS’nin son sürümü de?il de 2.2 sürümü ile geliyor.Android telefonlar?n arkas?nda da az?msanmayacak büyüklükte ve giderek büyüyen bir Android Uygulama Dükkan? var.Harry Wang Firman?n müdürü bir de MOTOBLUR arayüzü ile sosyal a? eri?imlerini sevdi?ini belirtiyor.

Samsung Galaxy S üçüncü s?rada geliyor.Galax S de gerçekten ekran teknoloji olarak çok iyi durumda. 4.3 inch ve 480×800 çözünürlükte AMOLED teknolojisini kullanan bir ekrana sahip.Ayr?ca Samsun Galaxy S Amoled’i kullanan ilk ak?ll? telefon. Bu sayede ekran bak?m?ndan daha az enerji tüketiyor.Galaxy S de Android 2.2 ‘yi kullan?yor.

S?rada Sprint HTC Evo 4G bulunuyor.4.3 inch 480×800 ekran çözünürlü?ü ile Galaxy S’e benziyor.4G de yüksek h?zl? 4.nesil kablosuz teknolojiyi kullanabilece?iniz anlam?na geliyor.

HTC Droid Incredible.Hary Wang bu ak?ll? telefonu h?z yönünden iyi buldu?unu söylüyor.HTC Sense denen Özelle?tirilebilen kullan?c? arayüzünü be?endi?ini belirtiyor.HTC Droid Incredible 3.7 inch 480×800 ekrana sahip.

Blackberry Torch da 3.2 inch dokunmatik ekran?( 480×360)ve ayr?ca QWERTY klavyesiyle i? hayat?nda kullan?labilecek güzel bir ak?ll? telefon.?? hayat? ile ilgili uygulamalar?n zenginli?i de bir art? olarak ekleniyor.

Samsung Galaxy Mini S5570 Fiyatı ve Özellikleri

Samsung Galaxy Mini S5570 | Samsung Galaxy Mini S5570 Teknik Özellikler | Samsung Galaxy Mini S5570 Teknosa Fiyat? | En Ucuz Samsung Galaxy Mini S5570 Fiyatlar? | Samsung Galaxy Mini S5570 Akakçe | Samsung Galaxy Mini S5570 Fiyat

Samsung Galaxy Mini S5570

samsung 5570

samsung-galaxy-mini-s5570-ozellikleri

Samsung Electronics orta düzeyde kullan?c?lar için üretti?i telefonlara ara vermiyor. ?imdiki model: Galaxy Mini S5570. Orta ve giri? düzey kullan?c?lar için iyi bir fiyat/performans oran?na sahip bu ürün oldukça al?nabilir bir fiyata sahip. ?sterseniz laf? fazla gevelemeden sizleri Samsung Galaxy Mini S5570 özellikleri ile kar?? kar??ya b?rakal?m:

Samsung Galaxy Mini S5570 Teknik Özellikler

?ebeke: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – HSDPA 900 / 2100
Boyutlar: 110.4 x 60.8 x 12.1 mm
A??rl?k: 105 gram
??letim Sistemi: Android 2.2 Froyo
??lemci: 600 MHz
Ekran: 3.14 inç, 240 x 320 piksel, TFT, kapasitif, dokunmatik, 256 bin renk deste?i
Kamera: 3.15, 2048×1536 piksel, QVGA@15fps video kayd?
Bellek: 160 MB dahili, 32 GB’a kadar microSD kart deste?i, s?n?rs?z rehber kayd?, s?n?rs?z arama kayd?
Mesajlar: SMS, MMS, Email, Push Email, IM
Taray?c?: HTML
Küresel Veri Aktar?m?: GPRS, EDGE, 3G HSDPA, 7.2 Mbps
Yerel Veri Aktar?m?: Bluetooth 2.1 + A2DP, microUSB v2.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n
Müzik/Video: MP3/WAV/eAAC+ müzik çalar, MP4/H.264/H.263 video oynat?c?, RDS Stereo FM radyo
Di?er: TouchWiz v3.0 arayüzü, Swype metin giri?i, yak?nl?k sensörü, ivme sensörü, A-GPS deste?i, dijital pusula, resim/video düzenleyici, 3.5 mm kulakl?k giri?i, Google uygulamalar?, ak?ll? metin giri?i, sosyal a? uygulamalar?
Batarya: Li-Ion 1200 mAh
Batarya Ömrü: (2G) 570 saat bekleme, 9 saat 50 dakika konu?ma / (3G) 440 saat bekleme, 7 saat 33 dakika konu?ma

En Ucuz Samsung Galaxy Mini S5570 Fiyatlar?

Akakce.com’ da: 450-500 TL Aras? >> T?klay?n

Ucuzu.com’ da: 460-560 TL Aras? >> T?klay?n

Efiyat.com’ da: 470-550 TL Aras? >> T?klay?n

Haber – Samsung CES 2011 de 4G rüzgarı estirdi

Haber, 6-9 Ocak 2011 tarihleri aras?nda, Las Vegas’ta düzenlenen CES 2011 fuar?nda tan?tt??? 4G destekli güçlü ürünleriyle dikkat çeken Samsung, Infuse 4G isimli, Android 2.2 i?letim sistemli yeni ak?ll? telefonunu duyurdu.

1.2 GHz i?lemciye sahip ve AT T deste?iyle çal??an Infuse 4G, 4.5 inç Super Amoled Plus ekran?yla en ince tasar?mda en geni? ekran özelli?i sunuyor. Bu ekran?n özelli?i, daha yüksek kontrastta daha çok piksel gösterebilmesi…

Infuse 4G’nin ayn? zamanda 1.3 megapiksel ön kameras? ve fla? ve otomatik odaklama sunan fla? özellikli 8 megapiksel kameras? bulunuyor.

Samsung’un 4G rüzgar?na dahil olan bir di?er ak?ll? telefonu ise, Android 2.2 i?letim sistemi ile çal??an Samsung 4G LTE; içeri?indeki Google Mobile, Google Search, Google Maps, Gmail, Youtube servisleriyle kusursuz bir mobil deneyim vaat ediyor. 4.3 inç Super AMOLED Plus dokunmatik ekran?, 1 GHz i?lemcisi ve HTML 5 web taray?c?s? ile 4G yüksek ba?lant? h?z?n? sunuyor. Fla? destekli 8 megapiksel kameras?n?n yan? s?ra, ön yüzünde bulunan 1.3 megapiksel kameras? ile görüntülü konu?ma olana?? sa?l?yor.

Samsung ayn? zamanda, Verizon Wireless’la beraber, sat??lar? 1.5 milyonu geçen Galaxy Tab’in 4G-LTE uyumlu modellerini de duyurdu. 7 inç TFT ekran ile üretilen Galaxy Tab, 1.2 GHz i?lemciye sahip ve arka yüzünde 5 megapiksel, ön yüzünde ise 1.3 megapiksel kameras? ile görüntülü konu?ma olana?? sunuyor.

CES 2011’de tan?t?lan bir di?er 4G’li Samsung modeli ise Sprint destekli Samsung Epic 4G. Kayar kapa??, QWERTY klavyesi ve 4 inç Super AMOLED dokunmatik ekran? ile dikkat çeken Epic 4G, Sprint’in ilk 4G kablosuz telefonu olma özelli?i ta??yor

Samsung CES 2011
Haber – Samsung CES 2011 de 4G rüzgar? estirdi
haber

2011 Cep İçin Ezan Programı: Cepvakit 2011 İndir

Cep ?çin 2011 Java (Jar) Ezan Program?

Bu Konuda;
av cepvakit 2011 indir, ücretsiz cep için ezan program? indir, nokia samsung için namaz program? indir. bedava cep ezan program?, lg, java 2011 cepte ezan vakitleri program?, indir,kur,av cepvakit vakitci 2011 jar jad free download gibi aramalara da yan?t vard?r.

CEPVAK?T ÜCRETS?Z 2011 EZAN PROGRAMI ?ND?R
Yeni bir y?l?n ba?lamas? ile 2011 e ait programlara ihtiyaçta art?yor.
bunlardan ilki kendi cebimde kulland???m cepvakit ücretsiz ezan program?.
geçen gün sabaha ne kadar var diye cepten namaz vakitlerine bakt???mda
program?m?n süresini doldu?unu farkettim. sabah kalk?nca ilk i?im cepvakit
2011 cep ezan program?n? indirip kurmak sonrada payla?mak olsun dedim.

cep+için+2011+ezan+program?+indirNOK?A ?Ç?N CEPVAK?T CEP EZAN PROGRAMI ?ND?R
Bu program üreticisi taraf?ndan Allah R?zas? için Bedava da??t?l?yor. bu program java (.jar)
(.jad) formatl? oldu?u için hemen hemen bütün telefonlara uyuyor.
Nokia 5800 nokia 6300 nokia n95 yada nokian?n di?er tüm modelleri, samsung galaxy, samsung omnia yada samsung un tüm modelleri, motorola, sony ericsson,iphone,blackberry,lg trident hatta java destekli tüm telefonlara uyumlu java destekli telefonlar için üretilmi? bir cep ezan program?.

yapman?z gereken sitesine girip indirmek kablo ba?lant?s? veya bluetooth ile telefonunuza göndermek.

CEP EZAN 2011 PROGRAMINI B?LG?SAYARA ?ND?R?P KURMA
Ömcelikle a?a??da verdi?im linkten cep ezan 2011 program?n?n s?k??t?r?lm?? rar klasörünü bilgisayara indirip sa? t?kla klasöre ç?kar diyorsunuz.
ondan sonra bluetooth ununz varsa bluetooth ile telefonunuza klasör içindeki .jar uzant?l? dosyay? gönderiyorsunuz ve kuruyorsunuz. cepte ezan 2011 kurulmu? oluyor.
Baz? telefonlar bluetooth ile dosya alm?yor o zaman ?öyle yap?yorsunuz.
haf?za kart?n?z? kart okuyucu ile tak?p .jar ve .jad dosyalar?n? telefondan bulabilece?iniz bir yere at?yorsunuz. haf?za kart?n? tekrar telefona tak?p .jad dosyas?na t?klayarak 2011 ezan program?n? cebinize kurmu? oluyorsunuz

cep vakit 2011 zip indir

CEP EZAN 2011 PROGRAMINI CEPTEN ?ND?R?P KURMA (WAP)
Cepvakit 2011 ezan program? üreticileri sitelerine cepten gelenleri de dü?ünmü?ler.
telefonunuza yukardaki türlü kuramad?ysan?z cepten cep vakit 2011 ezan program?n?n a?a??da payla?t???m?z wap sitesine girerek direkt indirme linkleri ile indirip kurabilirsiniz.
ekran boyutlar? 240×320 yada 176×208 veya daha farkl? da olabilir.

cepvakit 2011 ezan program? .jad indir (cepten gelenler buradan indirsin)

program?n yap?mc?s?na ve payla?an Allah Raz? olsun demeyi unutmay?n.

Haber – HTC EVO Shift 4G

Haber, Son günlerde üretti?i ak?ll? cep telefonu modelleriyle birlikte kendinden s?kça söz ettirmeyi ba?aran htc firmas?, Amerika’n?n en büyük telefon operatörlerinden Sprint ile yapt??? anla?ma do?rultusunda haz?rlad??? yeni ak?ll?s? EVO Shift 4G’yi tan?tt?. Yeni nesil kablosuz ileti?im teknolojisi için haz?rlanan bu model, dokunmatik ekran?n?n alt?na gizlenilen QWERTY klavye ile birlikte tüm i?lemleri çok daha kolay bir ?ekilde yapman?z? mümkün k?l?yor.

 ’’

 

 HTC EVO Shift 4G

HTC’nin geli?tirdi?i EVO Shift 4G’ye ait teknik özellikler;

• 3.6 inç geni?li?inde WVGA çözünürlü?ünde çoklu dokunmatik özellikli ekran,

• Qualcomm taraf?ndan haz?rlanan 800MHz h?z?nda ki Snapdragon MSM7630 i?lemcisi,

• 512 Megabayt kapasitesindeki RAM bellek,

• 2 Gigabayt kapasitesindeki ROM bellek,

• 32GB’a kadar MicroSD kart deste?i, 

• 5.0 Megapiksel çözünürlü?ünde kamera,

• 720p HD video kayd? ve oynatabilme,

• Dijital Pusula, G-Sensörü ve yak?nl?k sensörü,

• 802.11n WiFi ile kablosuz a?lara ba?lanabilme,

Amerika sat??? 9 Ocak’ta ba?layacak HTC EVO Shift 4G’nin, 2 y?ll?k sözle?me kar??l??? 150$’dan sunulmas? bekleniyor.

maxicep

 

 

 

Haber – HTC EVO Shift 4G

NOKIA 7210 SUPERNOVA


Ürün Özellikleri :
Renk PEMBE
Çift Hatl? ? Yok
Genel Özellikleri
Boyutlar 106 x 45 x 10.6 mm
A??rl?k 69,8 g
?ebeke 900 / 1800 / 1900
Ajanda ? Var
Alarm Var
Titre?im ? Var
Hesap Makinesi Var
Java Deste?i Var
HandsFree (Eller Serbest) Var
Resimli Telefon Defteri ? Var
Ses Kay?t ? Var
Sesli Arama Var
Ortam Sesleri Kay?t ? Var
Kronometre Yok
Bas Konu? ? Yok
??letim Sistemi Standart
Zil Tipi Polifonik , MP3
Telefon Tipi Bar Tipi
Güç Özellikleri
Bekleme Süresi ? Maks. 250 saat
Konu?ma Süresi ? Maks 2 saat
Pil Türü Li-Ion
Pil Gücü 860 mAh
Ba?lant? Özellikleri
Bluetooth ? Var
Wi-Fi. ? Yok
Ba?lant? Özellikleri
Dahili Modem Yok
GPRS ? Class 32
GPRS ? Var
GPS ? Yok
Assisted GPS ? Yok
EDGE ? Var
3G ? Yok
Ba?lant? Özellikleri
Push E-mail Yok
E-mail Deste?i Yok
WAP ? Versiyon 2.0
Infra Red (K?z?l Ötesi) ? Yok
PC Senkronizasyonu ? Var
Kamera Özellikleri
Görüntülü Konu?ma Yok
Entegre Kamera Var
Kamera Çözünürlü?ü ? 2.0 Megapixel
Video Kay?t Var
Sesli Video Kay?t Var
Video Oynatma Var
Entegre Fla? Yok
E?lence
MP3 Çalma Var
TV Özelli?i ? Yok
Radyo Var
MMS Var
Melodi Programlama Yok
Oyun var
Haf?za Özellikleri
Telefon Haf?zas? 30 mb
Telefon Rehberi Haf?zas? 2000 adet
Artt?r?labilir Haf?za ? Var
Haf?za Kart? Tipi Micro SD
Ekran Özellikleri
Ekran Tipi TFT
Dokunmatik Ekran Yok
Ekran Çözünürlü?ü 240 x 320 Piksel
Ekran Renk Çözünürlü?ü 256K Renk

Lenovo Y560 Core i5-460M

Lenovo Y560 Core i5-460M fiyat? :

Kdv dahil toplam fiyat? 1.900 TL

Lenovo Y560 Core i5-460M özellikleri :

??lemci Teknolojisi Intel® Core™ i5
??lemci H?z? 2.53GHz Turbo ?le 2.8GHz
??lemci Numaras? 460M
??lemci Ön Bellek 3 MB
Haf?za (RAM) Kapasitesi 4 GB
Haf?za (RAM) Tipi DDR3
Sabit Disk Kapasitesi 500 GB
??lemci Markas? INTEL
Ekran Kart? Haf?zas? 1024 Mb
VGA Chipset Markas? ATI
VGA Chipset Modeli HD5730
Ekran Boyu(inch) 15.6″ LED HD
Monitör Tipi WXGA
Maksimum Çözünürlük 1366 x 768
Optik Sürücü DVD SUPER MULTI
Mobil Özellikler BlueTooth, Kart Okuyucu, Wireless, Kamera
??letim Sistemi Win 7 Home Premium Tr -Ing
A??rl?k 2.8 Kg
Ekran Kart? Tipi Payla??ms?z Haf?za

Lenovo Y560 Core i5-460M resimleri :Lenovo Y560 Core i5-460M sat?n al :

Vatan Bilgisayar

Samsung Galaxy Tab Video Türkçe İnceleme

Samsung Galaxy Tab video izle, Samsung Galaxy Tab incelemesi, Samsung Galaksi Tab inceleme videosu ?ekillerinde arayabilece?iniz Samsung Galaxy Tab video incelemesini bu yaz?m?zda bulabilirsiniz.

Samsung Galaxy Tab

ShiftDelete.net ekibi bizle için Samsung Galaxy Tab’ ? incelemi?ler. ??te o video inceleme:

Samsung Galaxy Tab Video ?nceleme