Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

Ses

Herşeye Rağmen- Dizi Jenerik Müziği Dinle İndir Gerçek Ses Melodi

Her?eye Ra?men-
Dizi Jenerik Müzi?i
Dinle ?ndir Gerçek Ses Melodi

Download

Tövbeler Tövbesi – Dizi Jenerik Müziği Dinle İndir Gerçek Ses Melodi

Tövbeler Tövbesi -
Dizi Jenerik Müzi?i Dinle ?ndir Gerçek Ses Melodi

Download

Bitmeyen Şarkı – Yak Gel — Dizi Jenerik Müziği Dinle İndir Gerçek Ses Melodi

Bitmeyen ?ark? – Yak Gel –
Dizi Jenerik Müzi?i
Dinle ?ndir Gerçek Ses Melodi

Download

Yeni Roland GR-55 Gitar Synthesizer

Roland yeni geli?tirilen zifiri alg?lama teknolojisi ile yeni GR-55 gitar synthesizer ba?latt?.GR-55 özellikleri gitar,bas,amfi ve synth modellerinin sanal bir hazine sahip,iki PCM synthesizer ve COSM gitar modelleme içeren bir üç çekirdekli motoru.Onunla birlikte piyano,vintage synths,ve çok daha fazlas? düzenlenebilir,PCM ses,900 üzerinde.h?z aç?s?ndan,?imdiye kadar en h?zl?’s.Sahnede veya stüdyoda,an?nda rock ve ötesinde,h?zl? eri?im kategori butonlar? ile pop,haz?r kullan?ml? seslerin GR-55 dev ar?ivine eri?ebilirsiniz.

•gitar sentezi ve güçlü COSM bir devrimci füzyon®gitar modelleme
•Bir seferde en fazla dört ses kaynaklar?:?ki PCM synth sesleri,art? COSM gitar modelleme ve normal gitar girdi
•Kullan?m? kolay ve kolay rock veya pop gitaristler için büyük,haz?r kullan?ml? sesler yüzlerce oynamak için
•Ileri teknoloji Roland üstün ses kalitesi ve ???k h?z?nda i?leme sa?lar.
•piyano,organlar,dizeleri,vintage synths dahil Roland son tamamen düzenlenebilir PCM ses,900,ve çok daha fazlas?
•COSM gitar ve amfi modelleme
•çok etkiler motorlar?,art? global reverb,koro ve gecikme etkileri iki çe?it ve bir onboard lüper
•ayak kontrolü ile dahili USB ses çalar
•veya GK-3 Bölünmü? Pickup olmadan Temin
[Roland]

Philips müzik severler için yeni Harmony 8000 serisi DVD HiFi sistemi duyurdu

Philips müzik severler için yeni Harmony 8000 serisi DVD bile?eni HiFi sistemi duyurdu.Yeni ClariSound hoparlörler ile birlikte gelir,yeni HiFi ses ve araçlar?n do?al üretimini sa?lamak için,bu hoparlörler Philips’in kullan?m cam elyaf woofer konisi”do?al ses,ayr?nt?l? hassasiyet ve gergin bas.aras?ndaki en iyi dengeyi”sunuyor.Harmony 8000 dijital amplifikatör 2x80W RMS D s?n?f? ile tasarlanm?? ve USB depolama ayg?tlar?na kadar müzik çalma için iPad,iPod ve iPhone ve USB ba?lant? noktas? için bir CD/DVD oynat?c?,entegre yuva içerir..philips.com

Windows 7’ye resmi hizmet paketi çıktı

Windows 7, the latest client version in the Mi...Image via WikipediaWindows 7 ve Windows Server 2008 R2’nin hizmet paketleri yay?nland?.

Windows 7 ve Windows Server 2008 R2 için ?u ana kadar yay?nlanm?? olan bütün güncellemeleri içeren ilk hizmet paketi kullan?c?lar?n eri?imine aç?ld?.

Microsoft,  ki?isel bilgisayarlar ve sunucular?n en son destek düzeyinde tutulmas?na yard?mc? olacak Windows 7 ve Windows Server 2008 R2 Service Pack 1’i  (Hizmet Paketi 1) yay?nlad?. Kullan?c?lar 22 ?ubat 2011 tarihinden itibaren Windows Update (Windows Güncelleme) ve Windows Download Center (Windows  Yükleme Merkezi’nden) yeni hizmet paketlerine eri?ebiliyor. Windows 7 ve Windows Server 2008 R2 hizmet paketi daha önceden Windows 7 ve Windows Server 2008 R2 için yay?nlanm?? olan bütün güncellemeleri içeriyor.

Öte yandan Windows 7 hizmet paketinde ise sadece ?u ana kadar ç?km?? olan güvenlik yamalar?yla beraber, donan?m deste?i ve baz? performans iyile?tirmeleri yer al?yor. Güvenlik ve performans güncellemelerini içeren bu önemli hizmet paketi sayesinde HDMI ses ayg?tlar?na ba?lan?rken geli?mi? güvenilirlik, XPS görüntüleyiciyi kullanarak yazd?rma ve yeniden ba?latt?ktan sonra Windows Gezgini’ndeki klasörleri geri yükleme gibi geli?tirmeler yer al?yor.

Windows 7 ve Windows Server 2008 R2 SP1’i kar??dan yükleyip kurmak için buraya t?klayabilirsiniz.

Enhanced by Zemanta

Samsung Galaxy Mini S5570

Haber, Galaxy Mini S5570

E?lenceli Galaxy Mini sosyal ya?amlar?yla dikkat çeken moda tutkunlar? için ideal bir cep telefonu… E?lenceli ve fonksiyonel kullan?m özelli?iyle öne ç?kan, mükemmel bir ak?ll? telefon deneyimi arayanlar, bütün arad?klar?n? Galaxy Mini’de bulacak. Mobil dünyan?n bütün zenginliklerini kullan??l? boyutlara s??d?ran Galaxy Mini, tasar?m?ndaki renkli ?eritlerle gösteri?li bir görünüm sunuyor.

Kompakt dizayn?n?n yan? s?ra güçlü donan?m özellikleriyle de dikkat çeken Galaxy Mini; 600 MHz i?lemci, 3.14 inç QVGA ekran ve Google™ ses özelli?i sunuyor

Samsung Galaxy Samsung
Samsung Galaxy Mini S5570
haber

Canan Dizi Jenerik Müziği Dinle İndir Gerçek Ses Melodi

Canan Dizi Jenerik Müzi?i

Dinle ?ndir Gerçek Ses Melodi

Download

Gümüş Dizi Jenerik Müziği Dinle İndir Gerçek Ses Melodi

Gümü?
Dizi Jenerik Müzi?i
Dinle ?ndir Gerçek Ses Melodi

Dizi_Muzikler_Gumus.mp3

Deklanşör Sesi Dinle İndir bedava GErçek Ses

Deklan?ör Sesi Dinle ?ndir bedava GErçek Ses

Download