Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

Sony Ericsson

Sony Ericsson, Xperia X10 Mini

Sony Ericsson hem ak?ll? hem de e?lenceli Xperia X10 mini modeliyle Android kolayl???n? cebinize getiriyor.

Android Market’in de yer ald??? Xperia X10 mini ile cep telefonunuzu be?endi?iniz uygulamalarla istedi?iniz gibi özelle?tirebilecek ve hassas dokunmatik ekran? sayesinde sadece tek elinizi kullanarak en sevdi?iniz sosyal medya araçlar?na kolayca eri?ebileceksiniz. Xperia X10 mini Mart ay? sonunda ilk olarak Turkcell ma?azalar?nda sat??a sunulacak.

Sony Ericsson Timescape, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya araçlar?n? üç boyutlu kayar pencerelerden olu?an ortak bir sosyal medya ekran?nda birle?tiriyor. Böylece, k?sa mesajlar?n?z?, e-postalar?n?z?, ça?r?lar?n?z?, Twitter mesajlar?n?z? ekranlar aras?nda geçi? yapmadan tek görünümde kullanabiliyorsunuz. Dilerseniz iletilerinizi tek dokunu?la Facebook, Twitter ve di?er sosyal medya araçlar?nda an?nda payla?abiliyorsunuz.

Üstelik Android taray?c?s?n?n geli?mi? dokunmatik daralt-geni?let özelli?i sayesinde web sayfalar?na yaz?y? ta??rmadan zum yapabiliyor, kendi zevkinize göre seçti?iniz ve en s?k kulland???n?z dört fonksiyona ekran?n?z?n dört kö?esinden birine dokunarak eri?ebiliyorsunuz. Sizin için önemli olan Widget’lar? ve uygulamalar? farkl? masaüstü gruplar?na istedi?iniz gibi serpi?tirmenizi sa?layan Xperia X10 mini, cep telefonu kullanmay? da bir sanat haline getiriyor.

Bütün bunlar yakla??k 6,5 cm’lik ekran, üstün ses geli?tirme seçenekleri ve istedi?iniz yüksek kaliteli kulakl??? seçmenize izin veren standart kulakl?k giri?iyle bir araya geldi?inde cep telefonunuz bir cep sinema sistemine dönü?üyor. Ancak, as?l sürprizimiz Xperia X10 mini’nin küçük tasar?m?na ra?men çoklu görev özelli?ine sahip olmas?: Bu telefonla internette gezerken Müzik dinleyebilir, programlar? kapatmadan uygulamalar aras?nda geçi? yapabilir, interaktif ortam yürütücünüzde müzik ma?azas? ve Youtube’dan ald???n?z ?ark?lar? tek dü?mede (infinity button) çekip dinleyebilir ve böylece sevdi?iniz sanatç?n?n parçalar?na kolayca ula?abilirsiniz. Çal??kan Xperia X10 mini ayn? anda birçok i?i yapar.

scroll

Sony Ericsson Xperia Turkcell
Sony Ericsson, Xperia X10 Mini
haber

Sony Ericsson, Xperia X10 Mini

Sony Ericsson hem ak?ll? hem de e?lenceli Xperia X10 mini modeliyle Android kolayl???n? cebinize getiriyor.

Android Market’in de yer ald??? Xperia X10 mini ile cep telefonunuzu be?endi?iniz uygulamalarla istedi?iniz gibi özelle?tirebilecek ve hassas dokunmatik ekran? sayesinde sadece tek elinizi kullanarak en sevdi?iniz sosyal medya araçlar?na kolayca eri?ebileceksiniz. Xperia X10 mini Mart ay? sonunda ilk olarak Turkcell ma?azalar?nda sat??a sunulacak.

Sony Ericsson Timescape, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya araçlar?n? üç boyutlu kayar pencerelerden olu?an ortak bir sosyal medya ekran?nda birle?tiriyor. Böylece, k?sa mesajlar?n?z?, e-postalar?n?z?, ça?r?lar?n?z?, Twitter mesajlar?n?z? ekranlar aras?nda geçi? yapmadan tek görünümde kullanabiliyorsunuz. Dilerseniz iletilerinizi tek dokunu?la Facebook, Twitter ve di?er sosyal medya araçlar?nda an?nda payla?abiliyorsunuz.

Üstelik Android taray?c?s?n?n geli?mi? dokunmatik daralt-geni?let özelli?i sayesinde web sayfalar?na yaz?y? ta??rmadan zum yapabiliyor, kendi zevkinize göre seçti?iniz ve en s?k kulland???n?z dört fonksiyona ekran?n?z?n dört kö?esinden birine dokunarak eri?ebiliyorsunuz. Sizin için önemli olan Widget’lar? ve uygulamalar? farkl? masaüstü gruplar?na istedi?iniz gibi serpi?tirmenizi sa?layan Xperia X10 mini, cep telefonu kullanmay? da bir sanat haline getiriyor.

Bütün bunlar yakla??k 6,5 cm’lik ekran, üstün ses geli?tirme seçenekleri ve istedi?iniz yüksek kaliteli kulakl??? seçmenize izin veren standart kulakl?k giri?iyle bir araya geldi?inde cep telefonunuz bir cep sinema sistemine dönü?üyor. Ancak, as?l sürprizimiz Xperia X10 mini’nin küçük tasar?m?na ra?men çoklu görev özelli?ine sahip olmas?: Bu telefonla internette gezerken Müzik dinleyebilir, programlar? kapatmadan uygulamalar aras?nda geçi? yapabilir, interaktif ortam yürütücünüzde müzik ma?azas? ve Youtube’dan ald???n?z ?ark?lar? tek dü?mede (infinity button) çekip dinleyebilir ve böylece sevdi?iniz sanatç?n?n parçalar?na kolayca ula?abilirsiniz. Çal??kan Xperia X10 mini ayn? anda birçok i?i yapar.

scroll

Sony Ericsson Xperia Turkcell
Sony Ericsson, Xperia X10 Mini
haber

Sony Ericsson Experia Arc

Haber, Sony Ericsson, yeni ç?kacak ak?ll? telefonu Experia Arc üzerinde çok farkl? bir dokunmatik ekran teknolojisi uygulamay? planl?yor.

Cypress TrueTouch adl? teknoloji uygulanacak olan Xperia Arc’ta 32 noktaya duyarl? multi-touch dokunmatik ekran olaca??na dair bilgi verildi.

Peki 10 parma??m?z?n bile yetmedi?i kadar fazla noktadan dokunu?u alg?layabilecek bu ekran teknolojisi ne i?e yarayacak?

Techradar’?n haberine göre bu özellik baz? oyunlarda ekstra isabet sa?layabilir. Ayr?ca yaz? yazarken daha keskin dokunma özelli?i sunabilece?ine dair bir varsay?m da mevcut.

 

Sony Ericsson Dokunatik Ekran
Sony Ericsson Experia Arc
haber

SONY ERICSSON ZYLO CEP TELEFONU

SONY ERICSSON ZYLO CEP TELEFONUBa?lant? Özellikleri : Bluetooth – Gprs – Edge – 3G – Usb – Wap
Konu?ma Süresi : 210 Dakika
Bekleme Süresi : 400 Saat
Dijital Kamera Çözünürlü?ü : 3.2 MP
Telefon Özellikleri : Eller Serbest – Titre?im – Ses Kayd?
Multimedya Özellikleri : Entegre Dijital Kamera – Polifonik Zil – MP3 – FM Radyo – Medya Oynat?c? – Görüntülü Görü?me
Teknik Özellikler
Video Kay?t : Var
Video Oynatma : Var
Sesli Video Kay?t : Var
Ekran
Ekran Ölçüsü : 240 x 320 Piksel
Ekran Tipi : TFT – 256K Renk
Haf?za
Telefon Haf?zas? : 260 MB
Artt?r?labilir Haf?za : Var
Görünüm
Boyutlar : 103 x 52 x 11.5 mm
A??rl?k : 115 gr
Telefon Tipi : K?zakl?
Di?er Özellikler
Mesajla?ma Sistemi : SMS – MMS – E-Mail
Data Formatlar? : Wap 2.0 – xHTML – HTML
Organizer Özellikleri : Alarm – Saat – Takvim – Ajanda

SONY ERICSSON XPERIA X10 MINI PRO CEP TELEFONU

SONY ERICSSON XPERIA X10 MINI PRO CEP TELEFONUBa?lant? Özellikleri : Bluetooth – Gprs – Edge – 3G – Wlan – Usb – Wap
Konu?ma Süresi : 210 Dakika
Bekleme Süresi : 360 Saat
Dijital Kamera Çözünürlü?ü : 5.0 MP
Telefon Özellikleri : Android OS ??letim Sistemi – Eller serbest – Titre?im – Ses Kayd? – Qwerty Klavye
Multimedya Özellikleri : Entegre Dijital Kamera – Polifonik Zil – MP3 – Medya Oynat?c? – Döküman Görüntüleyici – Gps
Teknik Özellikler
Video Kay?t : Var
Video Oynatma : Var
Sesli Video Kay?t : Var
Ekran
Ekran Ölçüsü : 240 x 320 Piksel
Ekran Tipi : TFT – 256K Renk Dokunmatik
Haf?za
Telefon Haf?zas? : 128 MB
Artt?r?labilir Haf?za : Var
Görünüm
Boyutlar : 90 x 52 x 17 mm
A??rl?k : 120 gr
Telefon Tipi : K?zakl?
Di?er Özellikler
Mesajla?ma Sistemi : SMS – MMS – E-Mail
Organizer Özellikleri : Alarm – Saat – Takvim – Ajanda

Sony Ericsson Xperia Arc Fiyatı/İncelemesi/Özellikleri

sony ericsson xperia arc, sony ericsson xperia arc arayüzü, sony erikson xperia arc ba?lant?lar?, sony ericson xperia arc boyutlar?, sony ericsson xperia arc ç?k?? tarihi, sony ericsson xperia arc ekran inceleme, sony ericsson xperia arc fiyat, sony ericsson xperia arc fiyat?, sony ericsson xperia arc fiyatland?rma,sony ericsson xperia arc türkçe inceleme videosu, sony ericsson xperia arc güç tüketimi, sony ericsson xperia arc ikinci el, sony ericsson xperia arc ikinci el fiyat?, sony ericsson xperia arc inceleme, sony ericsson xperia arc i?letim sistemi, sony ericsson xperia arc kutu içeri?i, sony ericsson xperia arc ön sipari?, sony ericsson xperia arc özellik, sony ericsson xperia arc özellikler, sony ericsson xperia arc özellikleri, sony ericsson xperia arc renk seçenekleri, sony ericsson xperia arc resim, sony ericsson xperia arc resimler, sony ericsson xperia arc sat?ld??? yerler,android’ li sony ericsson xperia arc sat?n al, sony ericsson xperia arc sat?? fiyat?, sony ericsson xperia arc tam inceleme, sony ericsson xperia arc teknik özellikleri, sony ericsson xperia arc türkiye, sony ericsson xperia arc türkiye fiyat? hepsi bu yaz?m?zda olacak…

Sony Ericson Xperia Arc Özellikleri Fiyat? ?ncelemesi

sony ericsson xperia arc

CES fuar?nda Sony Ericsson, Xperia Arc’ dan bahsedince biz de hemen buradan sizlere duyural?m dedik. Telefon inceli?i, yüksek çözünürlü?ü ve bombeli tasar?m? ile dikkatleri üzerine çekiyor. Xperia Arc’ ?n bütün özellikleri ?u anda belli de?il fakat birkaç özelli?i kesinle?ti. O özellikler ?öyle:
Bu modelde bulunacak i?lemci 1GHz’lik Qualcomm‘a dair detaylar ve model henüz bilinmiyor.SonyEricsson Xperia Arc‘?n ekran? ise 4.2 inç.Telefonun ekran çözünürlü?ü ise 854×480 piksel. Telefonunu bütün özellikleri kesinle?ince buradan duyuraca??z. ?imdilik a?a??daki video ile idare edin:

2011 Cep İçin Ezan Programı: Cepvakit 2011 İndir

Cep ?çin 2011 Java (Jar) Ezan Program?

Bu Konuda;
av cepvakit 2011 indir, ücretsiz cep için ezan program? indir, nokia samsung için namaz program? indir. bedava cep ezan program?, lg, java 2011 cepte ezan vakitleri program?, indir,kur,av cepvakit vakitci 2011 jar jad free download gibi aramalara da yan?t vard?r.

CEPVAK?T ÜCRETS?Z 2011 EZAN PROGRAMI ?ND?R
Yeni bir y?l?n ba?lamas? ile 2011 e ait programlara ihtiyaçta art?yor.
bunlardan ilki kendi cebimde kulland???m cepvakit ücretsiz ezan program?.
geçen gün sabaha ne kadar var diye cepten namaz vakitlerine bakt???mda
program?m?n süresini doldu?unu farkettim. sabah kalk?nca ilk i?im cepvakit
2011 cep ezan program?n? indirip kurmak sonrada payla?mak olsun dedim.

cep+için+2011+ezan+program?+indirNOK?A ?Ç?N CEPVAK?T CEP EZAN PROGRAMI ?ND?R
Bu program üreticisi taraf?ndan Allah R?zas? için Bedava da??t?l?yor. bu program java (.jar)
(.jad) formatl? oldu?u için hemen hemen bütün telefonlara uyuyor.
Nokia 5800 nokia 6300 nokia n95 yada nokian?n di?er tüm modelleri, samsung galaxy, samsung omnia yada samsung un tüm modelleri, motorola, sony ericsson,iphone,blackberry,lg trident hatta java destekli tüm telefonlara uyumlu java destekli telefonlar için üretilmi? bir cep ezan program?.

yapman?z gereken sitesine girip indirmek kablo ba?lant?s? veya bluetooth ile telefonunuza göndermek.

CEP EZAN 2011 PROGRAMINI B?LG?SAYARA ?ND?R?P KURMA
Ömcelikle a?a??da verdi?im linkten cep ezan 2011 program?n?n s?k??t?r?lm?? rar klasörünü bilgisayara indirip sa? t?kla klasöre ç?kar diyorsunuz.
ondan sonra bluetooth ununz varsa bluetooth ile telefonunuza klasör içindeki .jar uzant?l? dosyay? gönderiyorsunuz ve kuruyorsunuz. cepte ezan 2011 kurulmu? oluyor.
Baz? telefonlar bluetooth ile dosya alm?yor o zaman ?öyle yap?yorsunuz.
haf?za kart?n?z? kart okuyucu ile tak?p .jar ve .jad dosyalar?n? telefondan bulabilece?iniz bir yere at?yorsunuz. haf?za kart?n? tekrar telefona tak?p .jad dosyas?na t?klayarak 2011 ezan program?n? cebinize kurmu? oluyorsunuz

cep vakit 2011 zip indir

CEP EZAN 2011 PROGRAMINI CEPTEN ?ND?R?P KURMA (WAP)
Cepvakit 2011 ezan program? üreticileri sitelerine cepten gelenleri de dü?ünmü?ler.
telefonunuza yukardaki türlü kuramad?ysan?z cepten cep vakit 2011 ezan program?n?n a?a??da payla?t???m?z wap sitesine girerek direkt indirme linkleri ile indirip kurabilirsiniz.
ekran boyutlar? 240×320 yada 176×208 veya daha farkl? da olabilir.

cepvakit 2011 ezan program? .jad indir (cepten gelenler buradan indirsin)

program?n yap?mc?s?na ve payla?an Allah Raz? olsun demeyi unutmay?n.

Haber – Sony Ericsson dan 16.2 MP lik telefon

Haber, Sony Ericsson’un  yeni cep telefonu Cyber-shot S006, 16.2 megapiksellik kameras?yla  di?er tüm ürünler aras?ndan s?yr?l?yor. Bu üründeki Exmor R arkadan ayd?nlatmal? sensörleri muhte?em bir görüntü kalitesini kullan?c?lara sunuyor. Bu ürün ayr?ca su geçirmez bir kasaya sahip.

Sony Ericsson Cyber-shot S006 ayn? zamanda 1GHz Qualccomm i?lemciye sahip. Ekran? 3.3 inç boyutunda ve WiFi, Bluetooth, GPS özellikleri mevcut. Bu hayecan verici ürün Japon bir gsm operatörü olan KDDI arac?l??? ile Bahar 2011’de Japonya’da kullan?c?lara sunulacak. En k?sa sürede bu ürünü Türkiye’ye de bekliyoruz.

techno-labs

Haber – Sony Ericsson dan 16.2 MP lik telefon

Haber – Sony Ericsson Xperia X12

Haber, Uzunca bir süredir ad?n? sürekli olarak duydu?umuz Sony Ericsson‘un oyun telefonu nihayet kendini göstermeye ba?lad?.

Gelen bilgilerde Sony Ericsson‘un bu yeni nesil ak?ll? telefonu olacak olan Xperia X12 tek model olarak ç?kmayacak. Birkaç farkl? modelde piyasaya sürülecek olan oyun telefonu‘nun kod ad?da Hallon olarak belirlenmi?.

Sony Ericsson Hallon mobil i?letim sistemi olarak son dönemin en popüler mobil i?letim sistemlerinden’’ biri olan Android 2.3 i?letim sistemini kullanacak. Yeni nesil oyun telefonu ilk olarak MT15i ve MT15a isimleri ile 2 farkl? model olarak piyasaya sunulacak. Daha sonra bu modellere yeni modeller eklenecek.

PSP Phone olarakta bilinen 2 model daha piyasaya sürülecek. Bu modellerin adlar?da R800i ve R800a olacak. R800i, R800a, MT15i ve MT15a modellerinin tasar?mlar?da birebir olmas? bekleniyor. Fiyat konusunda herhangi bir bilgi bulunmayan yeni nesil oyun telefonunun ocak ay?nda sat??a sunulmas? bekleniyor. Teknoloji ve tasar?m harikas? bu telefonlar?n resimlerini haberimizin devam?nda görebilirsiniz…

teknolojisokagi

Haber – Sony Ericsson Xperia X12

Xperia X10

Xperia™ X10 dokunmatik ekran telefonunuzu ç?kar?n, sonsuz dü?mesine bas?n ve hepsinin arkada?lar,sanatç?lar ve daha fazlas?n?n keyfini sürün.

Sony Ericsson Timescape™ bir ki?iyle olan tüm ileti?iminizin tek bir alanda toplanmas?n? sa?lar. Facebook™, Twitter™, e-postalar, foto?raflar, metin mesajlar? – tümü tek bir alanda toplan?r, böylece neler olup bitti?ini görmek için birçok farkl? uygulamay? bir arada açman?za gerek kalmaz.

Xperia™ X10 bir foto?raftaki yüzlerden be?ini tan?r ve bunlar? otomatik olarak telefonunuzdaki arkada?lar?n?z alan? alt?nda saklar.

Kamera – 8.1 Megapixel
Özel anlar? yakalay?n ve payla??n.
Dijital zum – 16x’e kadar
Hedefinize yakla??n.
Otofocus
kendi kendine odaklama.
Yüz tan?ma
Telefonunuz resminizdeki yüzlerden be? tanesini otomatik olarak tan?r.
Görüntü dengeleyici
Hafif el hareketlerinin neden oldu?u bulan?kl?ktan kurtulun.
Fla? / ???k türü – Foto?raf ?????
I??kland?rma ko?ullar? zay?f olsa da resminiz hala iyi görünebilir.
Resimli blog
Telefonunuzla çekti?iniz resimleri birkaç saniyede ?nternet’te yay?mlay?n.
Video kaydetme
Olay? olurken yakalay?n.
Video ?????
Video çekerken daha fazla ???k.
Co?rafi etiketleme
Foto?raf?n?za çekildi?i yer bilgilerini içeren etiket ekleyin.
Gülümseme alg?lama
Foto?raf?n? çekti?iniz ki?i gülümsedi?inde kameran?z otomatik olarak çekimi yaps?n.

Müzik

TrackID™
?ark?n?n birkaç saniyesini kaydedin, parça, sanatç? ve albüm bilgileri birkaç saniyede telefonunuza gönderilsin.
Medya çalar
Sevdi?iniz müzi?i sanatç?, albüm ve parçaya göre s?ralay?p keyfini ç?kar?n. Kendi müzik listelerinizi olu?turun.
Albüm kapa??
CD albüm kapaklar?na veya di?er görüntülere göz atarak müzik seçin
Bluetooth™ stereo (A2DP)
Kablosuz ba?lant? üzerinden telefondan kulakl??a müzik.
PlayNow™
Telefonunuza müzik ve oyunlar yükleyin.
Müzik tonlar?n? destekler – MP3, AAC
Zil sesi olarak orijinal sanatç? kay?tlar?n? kullan?n.

?nternet

Döndür ve yakla?t?r
Web sayfalar?n? diledi?iniz gibi görüntüleyin, detaylar? büyütün veya h?zl?ca göz at?n.
Bookmark’lar
S?k kullan?lan web sitelerinize h?zl? eri?im
Google™ arama
“Google™ arama” i?levi sayesinde tüm arad?klar?n?z? bulun.
Web yay?nlar?
Haberler an?nda telefonunuza gelsin
Web taray?c?s? – WebKit
Standart protokolleri, görüntüleri ve videoyu destekleyen tam ?nternet taray?c?.

E?lence

Media
Media content in one place for fast and easy access.
3 boyutlu oyunlar
Tam renkli ve derinlikli kaliteli oyunlar?n zevkini ç?kar?n.
YouTube™
YouTube™ uygulamas? kolayl???n?n sa?lad??? eri?im olana??yla, favori YouTube™ videolar?n?z? izleyin veya kendi videolar?n?z? kar??ya yükleyin.
Gerçek zamanl? video
Videoyu al?rken izleyin. Depolama gerekmez.
Video izleme
Video klipleri telefonunuzun ekran?nda izleyin.
Sony Ericsson Mediascape
Tüm içeri?inize an?nda eri?im ve mükemmel bir genel bak?? sa?lay?n.

Ba?lant?

Mikro USB ba?lant?
Bilgisayar?n?za ve di?er ayg?tlara ba?lay?n.
3,5 mm ses jak?
Ekstra jakla müzi?inizi payla??n. 3,5 mm standart boy konektörle her kulakl??? kullan?n.
Wisepilot™ turn-by-turn dola??m*
Gidece?iniz yere nas?l ula?aca??n?z? ö?renmek için e? zamanl? talimatlar al?n – ve yolculu?unuza e?lence kat?n.
aGPS
GPS ile güçlendirilmi? konum tabanl? hizmetler.
Google Maps™
Gitmek istedi?iniz yerin adresini bulun.
Bluetooth™ teknolojisi
Di?er Bluetooth™ ayg?tlar?na kablosuz ba?lan?n.
USB deste?i
Telefonunuzu bilgisayar?n?za ba?lay?n.
WiFi™ sertifikal?
Utilise high-speed Internet at Wi-Fi™ hotspots at airports and other facilities.

Mesajlar

Sohbetler
Söylemek istediklerinizi sohbet havas?ndaki mesajlar ile iletin.
E-posta
E-posta gelen kutunuzu bulundu?unuz her yerden denetleyin.
Metin mesaj? (SMS)
Dünyan?n her yerine metin mesajlar? gönderin.
Resimli mesaj (MMS)
Renkli multimedya mesajlar?.
Otomatik metin giri?i
H?zl? ve kolay metin mesaj?.

?leti?im

Twitter™ – Timescape™ integration
Ne dü?ündü?ünüzü ve nas?l hissetti?inizi tweet’lerle dünyaya duyurun.
Facebook™ uygulamas?
Telefonunuzun Facebook™ uygulamas?yla arkada?lar?n?zdan hiç kopmay?n!
Hoparlör
Aramalarda kulakl?k rahatl???.
Titre?im uyar?s?
Telefonunuz sessiz moddayken, arama veya mesaj geldi?inde haberiniz olur.
Sony Ericsson Timescape™
Bir ki?iyle olan tüm ileti?iminiz tek bir alanda toplans?n.

Tasar?m

Klavye – QWERTY ekran klavyesi
Kolay metin giri?i.
Otomatik döndürme
Telefonu döndürerek dikey moddan yatay moda geçin. Bakt???n?z görüntü buna uyacak ?ekilde döner.
Resim duvar ka??d?
En sevdi?iniz resmi bekleme modunda ekranda görün.
Dokunmatik ekran
Sezgisel gezinme – ekrana dokunun yeter.

Ajanda

Çalar saat
Telefonunuzun çalar saatini istedi?iniz zaman çalacak ?ekilde ayarlay?n.
Takvim
Randevu bilgilerini depolay?n ve uyar?c?lar ayarlay?n.
Hesap Makinesi
?htiyac?n?z oldu?unda tam fonksiyonlu hesap makinesi.
Uçu? modu
Di?er i?levleri güvenle kullanabilmek için telefonunuzdaki radyo al?c? ve vericilerini devre d??? b?rak?n.
Telefon defteri
Arkada?lar?n?z ve sevdiklerinizle haberle?mek için gereken bilgiler.
Sonsuz dü?mesi
Bir kez bast???n?zda arkada?lar?n?z hakk?ndaki her ?eye veya ihtiyac?n?z olan sanatç? bilgisinin tamam?na eri?ebilirsiniz.