Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

sony kamera modelleri

Sony Ericsson, Xperia X10 Mini

Sony Ericsson hem ak?ll? hem de e?lenceli Xperia X10 mini modeliyle Android kolayl???n? cebinize getiriyor.

Android Market’in de yer ald??? Xperia X10 mini ile cep telefonunuzu be?endi?iniz uygulamalarla istedi?iniz gibi özelle?tirebilecek ve hassas dokunmatik ekran? sayesinde sadece tek elinizi kullanarak en sevdi?iniz sosyal medya araçlar?na kolayca eri?ebileceksiniz. Xperia X10 mini Mart ay? sonunda ilk olarak Turkcell ma?azalar?nda sat??a sunulacak.

Sony Ericsson Timescape, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya araçlar?n? üç boyutlu kayar pencerelerden olu?an ortak bir sosyal medya ekran?nda birle?tiriyor. Böylece, k?sa mesajlar?n?z?, e-postalar?n?z?, ça?r?lar?n?z?, Twitter mesajlar?n?z? ekranlar aras?nda geçi? yapmadan tek görünümde kullanabiliyorsunuz. Dilerseniz iletilerinizi tek dokunu?la Facebook, Twitter ve di?er sosyal medya araçlar?nda an?nda payla?abiliyorsunuz.

Üstelik Android taray?c?s?n?n geli?mi? dokunmatik daralt-geni?let özelli?i sayesinde web sayfalar?na yaz?y? ta??rmadan zum yapabiliyor, kendi zevkinize göre seçti?iniz ve en s?k kulland???n?z dört fonksiyona ekran?n?z?n dört kö?esinden birine dokunarak eri?ebiliyorsunuz. Sizin için önemli olan Widget’lar? ve uygulamalar? farkl? masaüstü gruplar?na istedi?iniz gibi serpi?tirmenizi sa?layan Xperia X10 mini, cep telefonu kullanmay? da bir sanat haline getiriyor.

Bütün bunlar yakla??k 6,5 cm’lik ekran, üstün ses geli?tirme seçenekleri ve istedi?iniz yüksek kaliteli kulakl??? seçmenize izin veren standart kulakl?k giri?iyle bir araya geldi?inde cep telefonunuz bir cep sinema sistemine dönü?üyor. Ancak, as?l sürprizimiz Xperia X10 mini’nin küçük tasar?m?na ra?men çoklu görev özelli?ine sahip olmas?: Bu telefonla internette gezerken Müzik dinleyebilir, programlar? kapatmadan uygulamalar aras?nda geçi? yapabilir, interaktif ortam yürütücünüzde müzik ma?azas? ve Youtube’dan ald???n?z ?ark?lar? tek dü?mede (infinity button) çekip dinleyebilir ve böylece sevdi?iniz sanatç?n?n parçalar?na kolayca ula?abilirsiniz. Çal??kan Xperia X10 mini ayn? anda birçok i?i yapar.

scroll

Sony Ericsson Xperia Turkcell
Sony Ericsson, Xperia X10 Mini
haber

Kameraya Uygun Tripod’u Seçmek

Libec taraf?ndan,kamera kullan?c?lar? için bir hizmeti web sayfas?nda yay?nlamaya ba?lad?.Hangi kameraya hangi tripod uygun ö?renmek isteyenler için http://www.libec.co.jp/ adresinden“What Camera,Which Model?”ba?l??? alt?nda yay?na al?nan bu uygulama sayesinde,sa?l?kl? tripod seçimi yapabilirsiniz.

Örnek olarak Sony HXR-NX5 kameras?na t?klad???n?zda hem uygun fiyatl? TH-950DV modelini görebilirsiniz hem de ayn? kameraya uyumlu daha üst seviye kamera sehpas? olan yeni RS-250 tripodlar? görebilirsiniz.

Avkom Teknoloji A.?.’den de bilgi alabilece?iniz Libec sitesinde,sadece Sony kameralar? de?il di?er marka kameralara uyumlu do?ru tripodlar? bulman?zda da size yard?mc? oluyor.Uygun tripodlar aras?nda sadece günümüzde üretilmekte olan kameralar de?il art?k üretimi olmayan HVR-Z1, DSR-250 ve DSR-400 gibi kameralar?n da uygun tripodlar?na ula?abilirsiniz.

Libec RS serisi üst seviye tripodlarda görece?iniz M uzant?s? kamera aya??n?n spider denilen örümce?inin ortadan ba?lant?l? oldu?u anlam?na gelir.

Sony HDR-TD10 3D Handycam Modelini CES 2011 ile Tanıttı

Sony’den geliyor.Sony,3 boyutlu çekim yapan detayl? handycam modelini CES 2011 ile tan?tt?.Sony HDR-TD10 handycam modelinin en büyük özelli?i 3 boyutlu kay?t yapmas?.Bu konuda Sony rakiplerinden oldukça iddial?,çünkü dünyan?n son kullan?c? için ilk çift full hd görüntü çeken kameras? tan?mlamas?n? kullan?yorlar.Bu da kameran?n sadece çift objektif degil,ayn zamanda iç sistemin de çift oldu?u anlam?na geliyor.Yani kameran?n içerisinde çift Sony G lens,çift Exmor R CMOS sensör ve çift BIONZ i?lemci bulunuyor.

Sony’nin yeni 3D kamera hakk?nda kayda de?er Ek özellikler 2B 60p/24p kay?t özelli?i dahili flash bellek 64GB dahil,Optical SteadyShot sistemi w/Aktif Modu ve hatta iAuto 3D yan? s?ra 10x 3D optik zoom(17xGeli?mi? Zoom ile 2B 12x).

3.5 inçlik Xtra Fine 3 boyutlu LCD’ye sahip olan kameran?n fiyat? ise 1500 dolar civar?nda.Nisan’da piyasaya ç?kacak,bekleniyor Daha Fazla Bilgi Sonybulabilirsiniz.