Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

Uygun

Nokia X7 Fiyatı

Nokia x7 fiyat?, nokia x7 ne kadar, nokia x7 türkiye ücreti, nokia x7 türkiyede kaç para, nokia x7 kaç tl, en ucuz nokia x7 nereden al?n?r, en uygun X7 fiyat? ?ekillerinde bu yaz?m?za ula?abilirsiniz.

Nokia X7 Fiyat? ve Özellikleri

nokia x7

Nokia’ n?n yeni ak?ll? telefonu X7 müthi? özellikleri ile göz dolduruyor. ?sterseniz sizlerle Nokia X7’ nin fiyat? n? payla?madan önce özelliklerini belirtip birkaç resim verelim.

Nokia X7 Özellikleri

??letim sistemi: Symbian^3
Ekran: 4 ?nç 360×640 piksel dokunmatik ekran
Kamera: 8.0 MP

?imdilik bilinen özellikler bu kadar. Fiyata geçelim:

Nokia X7 Fiyat?

?imdilik fiyat hakk?nda resmiyet kazanm?? bir bilgi yok. Fakat bizim tahminizmize göre 1200-1600 TL aras? olur.

»Nokia’ n?n bir di?er telefonu: Nokia C7 Fiyat?

»Arama devi Google’ ?n harika telefonu: Nexus S Fiyat?

»Vodafone’ dan internet canavar? telefon Vodafone 547 Fiyat?

» Telefonunun Symbian versiyonunu ö?ren

» Nokia Realplayer’la canl? tv izleyebilece?inizi biliyor muydunuz?

»En H?zl? ve seri Nokia Hangisi?

»cep telefonu al?rken bunlar? mutlaka gözönünde bulundurun

Turkcell’den “Çiftçi Paketi”

Haber; Turkcell’in, çiftçiler için özel tarife, servis ve marka i?birlikleri avantaj? sa?layan Çiftçi Paketi’ni hayata geçirdi?i bildirildi.

Konuya ili?kin yap?lan aç?klamada, Turkcell’in tar?m sektörüne büyük yenilik getirecek bir projeyi hayata geçirdi?i, Avantajl? Çiftçi Paketi Tarifesi’nin, bölgeye ve ürüne özel 360 derece bilgilendirme, mobil e?itimler ve marka i?birlikleriyle çiftçilerin hayat?na de?er katt??? belirtildi.

Tar?msal faaliyet gösteren Turkcell’liler için hiçbir ko?ul ve ücret gerektirmeyen Çiftçi Paketi’ne kay?t olmak için “CIFTCI” yaz?p 2222’ye mesaj atman?n yeterli olaca?? dile getirilen aç?klamada, Turkcell Çiftçi Paketi’ne kay?t olurken ki?inin konumunun otomatik belirlenerek özel zirai hava durumu paketinin tan?mland??? kaydedildi.

Aç?klamada, Turkcell’in ayr?ca, tar?msal geli?ime yönelik olarak çiftçilerin profiline uygun, özel olarak haz?rlanm?? mobil e?itimler ve özel içerikler geli?tiren bu ücretsiz hizmetiyle önemli bir projeye daha imza att??? vurguland?.

Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yard?mc?s? Lale Saral Develio?lu, aç?klamada yer verilen de?erlendirmesinde, ?unlar? ifade etti:

“Turkcell Çiftçi Paketi’yle mobil teknolojiyi çiftçilerimizin hizmetine sunarak Türk çiftçisinin hayat?n? kolayla?t?rmak ve i?ini daha iyi yapmas?na destek olmak için çal???yoruz. Bu projeyi, bilgi toplumu olma yolunda önemli bir ad?m olarak görüyoruz. Turkcell Çiftçi Paketi’yle çiftçimizin veriminin ve bereketinin bol olmas?n? dilerim.”

Turkcell Ç?FTÇ? PAKET?

Aç?klamada verilen bilgiye göre, Turkcell Çiftçi Paketinde, avantajl? Çiftçi Paketi tarifesi, bölgeye ve ürüne özel bilgilendirme, mobil e?itimler ve marka i?birlikleri bulunuyor.

Çiftçi tarifesinden, di?er operatördeki numaras?n? Turkcell’e ta??yan, yeni bir hat alarak veya mevcut Turkcell hatt?yla tarifeden faydalanmak için ba?vuran tüm bireysel çiftçiler faydalanabilecek.

Tarifeye geçmek isteyen mü?terilerin çiftçi olduklar?na dair herhangi bir resmi belge ile birlikte Turkcell ?leti?im Merkezleri’ne ba?vuruda bulunmalar? yeterli oluyor.

Çiftçi Tarifesi’ndeki aboneler otomatik olarak Çiftçi Paketi’ne üye olarak, konuma özel zirai hava durumu ile “Gidatarim.com” deste?iyle ürüne yönelik bilgi paketine ula?abilecek.

Ürüne yönelik bilgi paketi kapsam?nda çiftçilerin çal??ma alanlar? olan tarla bitkileri, meyvecilik, sebzecilik, hayvanc?l?k ve organik tar?m konular?nda ki?iye özel ilgili konu ba?l???nda bilgi ve haberler günlük SMS ile iletilecek.

Abonelerin ilgili konu ba?l???n?, tarla bitkileri için “TARLA”, meyvecilik için “MEYVE”, sebzecilik için “SEBZE”, hayvanc?l?k için “HAYVAN”, organik tar?m için ise “ORGANIK” yaz?p 6609’a göndermeleri yeterli olacak.

Çiftçi Paketi’nde, “Gidatarim.com” i?birli?iyle mobil e?itim ve bilgilendirme hizmetlerinin yan? s?ra çiftçiye özel avantajlar da yer al?yor. Seramatik ürünlerinde yüzde 20 indirim, ÇalarkenDinlet’ten ücretsiz yerel müzikler ve yak?nda sürpriz marka i?birlikleriyle desteklenecek yeni avantajlar da çiftçilerin hizmetine sunulacak.

Bilgisayarlar için Taşınabilir 8 inç Dokunmatik Ekran USB Monitor

800×600,size net,ayr?nt?l? ve canl? görüntüler görmek için izin veren ekran çözünürlü?ü.Bu uygun tek bir USB kablosu ile size özgürlük – halindeyken bu monitör kullanmak vererek güç’s.Ve en çok ve çok do?ru bir süre içinde hissettim dokunmatik ekran duyarl? biri birinci s?n?f bir dokunmatik ekran kullan?yor.E?er hayat?n?zda basitle?tirmek ar?yorsan?z,zamandan tasarruf ve verimi art?rmak,daha sonra daha fazlas?n? ö?renmek için okumaya devam edin.

 
  • Temel ??lev: bilgisayarlar için 8 inç USB dokunmatik ekran monitör
  • Ekran:8 inç TFT dokunmatik rezistif 4 tel LCD
  • Parlakl?k: 250cd/m kare
  • Kontrast:500:1
  • Boy Oran?:4:3
  • Çözünürlük:800×600(WVGA)
  • Görü? Aç?s?:140/120 Derece(H/V)
  • Giri? Gücü:USB(DC 5V)
  • Güç Tüketimi:4.5w
  • Giri?ler:Mini USB 2.0 USB 2.0

Ba?lant?

Yeni Panasonic HD Mobile Kamera HM-TA1 sunar

27 Temmuz 2010-dün ultracompact oyuncak video kamera pazar?na kendi entry: HM-TA1 ilan edildi?i Panasonic,fray kat?ld?.Bu-camcorders popüler Flip serisine rakip olacak,basit bir arayüz ve küçültme büyüklük sunuyor.Skype ve iFrame ile yakalamaya çal???n iki özel özellikler ekler.TA1 HDC-SDX1 taraf?ndan kameran?n da Skype ve iFrame i?levler sunan bir daha geleneksel tarz? kat?l?r.
Panasonic bu Skype ve Apple ile ortakl?klar rekabet üzerinde benzersiz bir kenar TA1 ve SDX1 verecektir umuyor.Skype cams,her iki modelin kusursuz popüler video yaz?l?m istek çal??mak gibi.kameralar daha kolay Apple düzenleme yaz?l?m? ile uyumlu,Panasonic iFrame format?nda 960×540 30P video çekece?i bir iFrame kay?t modu,tan?tt?.Bu küçük dosyalar basit iMovie içinde düzenlemek ve YouTube gibi video payla??m sitelerine upload vard?r. Ayr?ca TA1 yerle?ik-HD Writer PE sürümünde düzenlemek ve videolar? payla?mak için kullanabilirsiniz.

Cep büyüklük boyutlar? ve hafif tasar?m?,HM-TA1 HD cep cep kamera ile nerede olursan?z olun hayat?n en güzel anlar? yakalaman?z? sa?lar.

Küçük boyutuna ra?men,hala yak?n ve tüm eylem ki?isel kalkmak böylece TA1 4xDijital Zoom vard?r.yetenek keskin tan?ml? detaylar? ile 8 mega piksel için,güvence alt?na al?nacakt?r net ve canl? görüntüler ile.
büyük ekranda kendiniz bak?n sadece kamera ile Panasonic VIERA TV nerede VIERA Image Viewer götürecek bir SD kart yuvas?na Resimlerinizi arac?l???yla SDXC/SDHC/SD Haf?za Kart? pop için.TA1 USB terminali de uygun kamera ?arj etmek için kullan?l?r.Sadece PC’nize evde tak?n ya da pili ?arj etmek için yolda.
lütfen bas?n bildirisinin tamam?n? okumak için.Resmi panasonic internet sitesi

Casio EX-S200,EX-Z800 ve EX-Z2300 ile 3 yeni fotoğraf makinesi duyurdu

Yeni bir kompakt 14.1Mpix Kamera ar?yorsunuz?3 yeni Exilim.Tüm yetenekli,sadece EX-S200 ve EX- Z800 hem foto?raf(elbette)ve 720p video çekim 4x optik zoom ile geliyor ve 2,7″LCD,EX-Z2300 bir 26mm geni? objektif ve 5xoptik zoom.
tüm model entegre bellek ve SDHC deste?i ile,EX-Z800 ve EX-Z2300 için 35MB için EX-S200,14.5MB için bellek 35MB ile birlikte..Yeni EXILIM Dijital Kameralar Tek Çerçeve SR Zoom ile Dinamik Foto?raf Fonksiyon daha e?lenceli ve Foto Payla??m? olu?turma Makes

Bas?n Bülteni:

TOKYO,3 A?ustos 2010-Casio Europe GmbH ve ana ?irket,Casio Computer Co Ltd,bugün,dijital foto?raf makinesi Exilim ailesinin son eklemeler i?aretleme yeni EXILIM®Card EX-S200 ve EXILIM ZOOM EX-Z800 foto?raf makinesi duyurdu.Iki model spor bir ince,kompakt ve ??k gövdesinde,tek bir kare SR Zoom zoom aral??? geni?letir dahil olmak üzere geli?mi?.

Tek Çerçeve SR Zoom 1,5 kat optik zoom aral??? ile görüntü kalitesi sa?larken yeni kameralar,EXILIM Engine 5,0 ve süper çözünürlüklü teknoloji kullan?m? ola?anüstü netlik ve çözünürlükte foto?raflar çekmek için yapmak.Di?er özellikler otomatik deklan?öre sadece bas?n ile güzel foto?raflar üretir sayg?n Premium Otomatik fonksiyon içerir.

EXILIM Zoom EX-Z800 yeterli avuç içinde uygun kompakt iken EXILIM Card EX-S200 ince,yüksek kaliteli,sadece 17,8 mm ve en ince k?sm? sadece 14,9 mm kal?nl??? kart? büyüklü?ündeki kamera,bir el.gibi çok say?da di?er kamera özellikleri ambalaj iken Her iki kamera spor bir 4X optik zoom 27 mm geni? aç?l? görünümü (35 mm film kameras? e?de?eri) ve ba?lar lens 14,1 megapiksel etkin çözünürlü?ü ile görüntü alma yetene?ine sahip olan Casio CCD-ince,kompakt ve ??k gövdesinde shift görüntü sabitleme mekanizmas?.

EXILIM EX-S200

EXILIM EX-S200 Ultra-ince yap?l? Digital Card Kamera
EX-S200 düzgün geometrik ?ekiller z?t birle?tiren ince ve ??k kart? büyüklü?ündeki vücut elde etmek için düz lens varil ve lens halkas? kullan?r.Kamera i?levsellik ve sadelik üzerine vurgu ile,bir zamanlar ??k ve sade bir tasar?m elde tasarlanm??t?r.EX-S200 be? farkl? renkte geliyor:gümü?,turuncu,mavi,siyah ve pembe.

Çekimden sonra deklan?öre bir bas?n kamera Quick Mode fonksiyonu güçleri,önceki foto?raf ve otomatik güçleri a?a??.kart? büyüklü?ündeki vücudun ta??nabilirli?i ile birlikte Quick Mode,kullan?c?n?n bir foto?raf f?rsat? kaç?rmay?n sa?lar.
Casio EX-Z800
EXILIM EX-Z800 s?k Digital foto?raf makinesi
Yeter El Palm Fit Küçükobjektif,LCD monitör ve EX-Z800 ve dü?meleri el k?vr?mlar?na uyan kompakt bir gövde elde etmek için düz.EX-Z800,alt? farkl? renkte,de?i?en temel siyah ve gümü? canl? pembe,sar?, k?rm?z? ve mavi.Kameran?n parlak yüzey bir zarif ama dinamik bir hava veriyor.Görüntüleme ve her bir dijital foto?raf makinesi temel operasyon eri?imi sa?lamak Sil dü?meleri bile ba?layanlar dijital foto?raf makinesi kullan?m? kolay…

Casio’nun e?siz Dinamik Foto?raf fonksiyonu,mümkün birden çok karakter birbirinden ba??ms?z olarak uzun 20 saniye gibi görüntü kadar hareketli bir arka plan hareketli olmas?,kompozit hareketli görüntüler olu?turur.Sanat Etkisi i?levi görüntüleri kaydedilir al?r ve bunlar? sanat eseri gibi yapar.Bu özellikler mümkün ancak bir Casio dijital foto?raf makinesi ile bir ?ekilde foto?raf keyfine var?n..

Daha Fazla Ayr?nt? ve Özellikler

Blog teması seçerken nelere dikkat edilmeli?

Bu yaz?mda blog temas? seçerken nelere dikkat edilmeli hususundaki kendi görü?lerimi payla?aca??m.Öncelikle teman?n yazd???n?z konulara uygun olmas?n? çok önemli.Siyasi içerikli bir bloga gidip de gezi içerikli bir tema koyman?z abesle i?tigal etmetmektir.Teman?n renk uyumu da önemlidir.Uyumlu bir hal göz yormaz,ziyaretçide sitede kalma hissi verir.Z?t renkler ancak tezat durumlarda kullan?l?rsa

Kodak Yeni PlayFull Kamera ve 2 Gen PlaySport Tanıttı

?????Kodak sizin için bir HD cep video kamera bulunuyor.Ultra ince ve ??k tasar?m? ve darbeye dayan?kl? Kodak PlaySport Video Kamera nesil ve toz geçirmez özellikleri ile dolu KODAK PLAYFULL Video Kamera-Eastman Kodak Company bugün ödüllü cep video kamera portföyüne iki yeni eklemeler tan?tt? 10 metre su geçirmez.Her iki video kamera kolay üç basit ad?mda videolar?n?z? ve arkada?lar?n?zla resim ve aile payla?mak için yap?m Kodak’?n özel payla??n Button özellik.Kodak 2011 y?l?nda 3 ad?m sharing.”Kodak da?da ya da su üzerinde parti veya kulüp,anlar? yakalamak isteyip,herkese uygun bir HD cep video kamera ? oto-fokus

??•Full HD 1080p HD video ve 5MP HD foto?raf,

•Foto?raf makinesinde düzenleme Dö?eme ve video hareketsiz resimleri ç?karabilir sa?lar
•Sualt? beyaz denge modu
•Dahili net videolar ve daha az bulan?kl?k için dijital görüntü sabitleyici
•2 inç LCD ???kland?rma ?artlar?na uyum

•LCD Glare Shield özelli?i manuel ayarlar çok parlak güne? ????? ekran görmek için ayarlamak için
siyah ve beyaz,sepya,yüksek renk doygunlu?u ve 70 film bakmak dahil
•Dört e?lenceli yakalama etkileri
•Yerle?ik yaz?l?m ve kolayca düzenlemek için USB kablosu ve video payla?mak dahil
•Ak?ll? yüz izleme teknolojisi
•?nan?lmaz dü?ük ???k performans?
32 GB’a kadar geni?letilebilir
•SD/SDHC kart yuvas?
•Uzaktan kumanda uyumlu
•PC ve MAC uyumlu
KODAK PLAYFULL Video Kamera gümü?,mavi-gümü?,mor-gümü? ve mavi-US $ 149,95 bahar 2011 y?l?nda büyük perakendeciler ve Kodak.com siyah sunulacak.

Bedava DVD/CD Yazma Programı İndir

Bedava cd yazma silme program?, bedava dvd yazma yedekleme program?, ücretsiz dvd/cd program? full indir, full cd dvd yazma nero program? download bu yaz?m?zda…

Ücretsiz DVD/CD Yazma Program? ?ndir

bedava cd dvd yazma program? indir

Site site gezip full sürüm crackli program aramay?n, ba??n?za bela almay?n. ??te miss gibi bedava cd yazma program? bu yaz?m?zda. Bu dvd yazma yedekleme silme vb. i?lemleriniz için InfraRecorder program?n? kullanabilirsiniz. Çok sade ve amac?na uygun bir arayüzü olan dvd/cd yazma program? InfraRecorder program?n? a?a??dan indirebilirsiniz.

Buradan

Yeni HDSLR Kameralar için Elektronik Vizör Redrock Micro EVF Duyurdu

Hollywood,CA-Redrock Micro,uygun fiyatl?,profesyonel kalitede sinema aksesuarlar? lider,HDSLR kameralar için patent bekleyen yeni Redrock microEVF elektronik vizör duyurdu.Bu kompakt hafif tasar?m,üstün çözünürlük ve inan?lmaz uygun fiyatta,tasarlanm?? ilk elektronik vizör.

Video ve hareketli çekimler için Canon 5D MKII gibi HDSLRs popülaritesi,son y?llarda f?rlad?,kameran?n vücut video için ideal mevcut izleme çözümleri ilk ku?ak-arka optik vizör tak?larak kameran?n LCD ekran ciddi vizör ve kamera gövdesi yerle?tirme limit ve kamera asistanlar? veya yönetim için ek monitör kullan?m? olas?l??? ortadan kald?r?yor.Yeni Redrock microEVF,kamera gövdesinin ba?lan?r,maksimum konfor ve istikrar için her yere konabilir ve çoklu monitör çözümün bir parças? olabilir harici bir elektronik vizör.MicroEVF bir ölçüye state-of-the-art arkadan ayd?nlatmal? bir çekici,ergonomik gövdesi LED monte kullan?r.HDMI ç?k??? sa?layan herhangi bir HDSLR veya video kamera ile uyumludur.uyumlu oldu?u bilinen HDSLR kameralar Canon 5D MKII,Canon 7D,Canon 60D,Canon T2i,Canon 1D MkIV,Nikon D3s,Nikon D300s,D3100,D7000 ve içerir.

microEVF ba?l?ca özellikleri ?unlard?r:
HDSLR kameralar?n kompakt,hafif ihtiyaçlar? için özel olarak tasarlanm?? tam bir renk HD vizör.MicroEVF az 6oz a??rl???nda.
Ultra yüksek çözünürlüklü 1,2 Canon EOS kameralar’arka LCD daha yüksek çözünürlü?ü olan ekran nokta
LED ayd?nlatmal? az güç tüketimi ile parlak net görüntü korur.
Sonsuz ayarlanabilir montaj seçenekleri
Dü?ük güç tüketimi ile tam gün kesintisiz izleme sunan bir self-pil içerir.

microEVF inan?lmaz 595 $ olarak fiyatland?r?l?r.Durumu henüz ilan edilmedi.Daha fazla bilgi www.redrockmicro.com de/EVF bulunabilir.

Lenovo’dan CES bombası: Le Pad

Lenovo logoImage via Wikipedia
LePad, hem Android’li bir tablet hem de Windows yüklü bir dizüstü bilgisayar.

Lenovo , Las Vegas’ta gerçekle?tirilen tüketici elektroni?i fuar? CES 2011’de, ‘ikisi bir arada’ özellikli, benzersiz bir ayg?t olan LePad tabletli IdeaPad U1 ürününü duyurdu. Zengin ortam özelliklerine sahip bu ürün, Android uygulamalar?na eri?im sa?layan, yüksek tan?ml? bir tablet bilgisayar?n ta??nabilirli?iyle, eksiksiz bir Windows 7 bilgi i?lem deneyimi sunan klavye yuvas?n? bir araya getiriyor.

Lenovo, LePad tabletli IdeaPad U1, iki farkl? i?letim sistemi aras?nda sorunsuz bir ?ekilde geçi? yapabilen üstün performansa sahip ikili mod özelli?i, Hybrid Switch sayesinde, tüketicilere mükemmel bir mobil ileti?im ve bilgi i?lem deneyimi sunuyor.

Lenovo Idea Ürün Grubu Ba?kan Yard?mc?s? Liu Jun “IdeaPad U1 ve LePad ürünlerimiz günümüzün mobil ya?am tarz?na çok uygun.” diyor. “Mobil olarak çal???rken hafif tableti kullanabilir; içerik olu?turman?z ve düzenlemeniz gerekti?inde ise, ayg?t? U1 yuvas?na yerle?tirebilirsiniz. Tüketicilerin, ya?am tarzlar?n? teknolojiye uyarlamalar?na gerek kalmadan; bu ürün sayesinde hem i?levselli?i hem de e?lenceyi tek bir ayg?tta ikiye katlayacaks?n?z.”Qualcomm Snapdragon™ i?lemciye sahip LePad, 1 kg’dan daha hafif ve 1,5 cm’den az kal?nl???yla son derece kolay ta??nabiliyor. Ayr?ca, LePad, sekiz saate kadar süren pil ömrüyle kullan?c?lara tüm gün boyunca mobil ileti?im imkan? sa?l?yor.

Ürünün en öne ç?kan özelli?i ise resim çekmek ya da görüntülü sohbet etmek için ön k?sm?nda yer alan kameras?! 25,5 cm’lik geni? ekranl?, yüksek tan?ml? LePad tablet, yatay ve dikey modlarda da rahatl?kla kullan?labiliyor. Kullan?c?lar bu ayg?tta, parmak uçlar?yla video gibi içerikleri kullanabilirken, internette sörf yapabiliyor, sosyal a?lara eri?ebiliyor, mesajlar?n? ve e-postalar?n? görüntüleyebiliyorlar. LePad, parlak k?rm?z? ve beyaz olmak üzere iki ??k renk alternatifi ile kahverengi “deri” ve siyah “deri” olarak iki farkl? dokuda tasarland?.

Geni? ekran boyutuna uygun, 2.2 tabanl? Android ortam deneyimiyle özelle?tirilen LePad, dört bölmeli, kullan?m? kolay ve cazip bir arayüze sahip. Ayr?ca, Lenovo taraf?ndan geli?tirilen LePad, sürekli bir taray?c? aç?p giri? yapma ihtiyac?n? ortadan kald?rarak, e-posta, haber ve di?er içeriklere gerçek zamanl? eri?im yapman?z? sa?larken, özgün bir “push” hizmeti de içeriyor.

LePad kullan?c?lar?, ayg?ta yüklenmi? olarak gönderilen birçok uygulaman?n yan? s?ra, LePad’in geni? ekran? için benzersiz olarak optimize edilmi? binlerce özel Android uygulamas?na da eri?ebiliyorlar. Lenovo, kullan?c?lara mükemmel bir Web tarama deneyimi sa?lamak için de LePad’in, Adobe Flash Player 10.1 desteklemesini planl?yor. 

Windows tabanl? üretkenlik uygulamalar? sayesinde, içerik olu?turmak isteyen normal bir dizüstü bilgisayar?n tüm i?levlerine gereksinim duyan kullan?c?lar, LePad’i kolayca U1 yuvas?na yerle?tirebilir. Eksiksiz bir klavyesi olan IdeaPad U1 dizüstü bilgisayar?, LePad’deki kullan?c? ara yüzünü Windows 7’ye dönü?türüyor. U1 yuvas?nda, bir Windows 7 Home Premium i?letim sistemi ve bir Intel CULV i?lemcisi bulunuyor. Hybrid Switch özelli?i ile kullan?c?lar, sürekli bir Web tarama deneyimini desteklemek üzere i?letim sistemleri aras?nda sorunsuz bir ?ekilde geçi? yapabiliyorlar.

LePad tableti, U1 yuvas?ndan ba??ms?z olarak sat?n al?nabilecek.

LePad tabletli Lenovo IdeaPad U1 ürünü, 2011’in ilk çeyre?inde Çin’den ba?lamak üzere kullan?ma sunulacak. LePad tableti, ayr?ca U1 yuvas?ndan ba??ms?z olarak da sat?n al?nabilecek.

Enhanced by Zemanta