Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

Widget

Sony Ericsson, Xperia X10 Mini

Sony Ericsson hem ak?ll? hem de e?lenceli Xperia X10 mini modeliyle Android kolayl???n? cebinize getiriyor.

Android Market’in de yer ald??? Xperia X10 mini ile cep telefonunuzu be?endi?iniz uygulamalarla istedi?iniz gibi özelle?tirebilecek ve hassas dokunmatik ekran? sayesinde sadece tek elinizi kullanarak en sevdi?iniz sosyal medya araçlar?na kolayca eri?ebileceksiniz. Xperia X10 mini Mart ay? sonunda ilk olarak Turkcell ma?azalar?nda sat??a sunulacak.

Sony Ericsson Timescape, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya araçlar?n? üç boyutlu kayar pencerelerden olu?an ortak bir sosyal medya ekran?nda birle?tiriyor. Böylece, k?sa mesajlar?n?z?, e-postalar?n?z?, ça?r?lar?n?z?, Twitter mesajlar?n?z? ekranlar aras?nda geçi? yapmadan tek görünümde kullanabiliyorsunuz. Dilerseniz iletilerinizi tek dokunu?la Facebook, Twitter ve di?er sosyal medya araçlar?nda an?nda payla?abiliyorsunuz.

Üstelik Android taray?c?s?n?n geli?mi? dokunmatik daralt-geni?let özelli?i sayesinde web sayfalar?na yaz?y? ta??rmadan zum yapabiliyor, kendi zevkinize göre seçti?iniz ve en s?k kulland???n?z dört fonksiyona ekran?n?z?n dört kö?esinden birine dokunarak eri?ebiliyorsunuz. Sizin için önemli olan Widget’lar? ve uygulamalar? farkl? masaüstü gruplar?na istedi?iniz gibi serpi?tirmenizi sa?layan Xperia X10 mini, cep telefonu kullanmay? da bir sanat haline getiriyor.

Bütün bunlar yakla??k 6,5 cm’lik ekran, üstün ses geli?tirme seçenekleri ve istedi?iniz yüksek kaliteli kulakl??? seçmenize izin veren standart kulakl?k giri?iyle bir araya geldi?inde cep telefonunuz bir cep sinema sistemine dönü?üyor. Ancak, as?l sürprizimiz Xperia X10 mini’nin küçük tasar?m?na ra?men çoklu görev özelli?ine sahip olmas?: Bu telefonla internette gezerken Müzik dinleyebilir, programlar? kapatmadan uygulamalar aras?nda geçi? yapabilir, interaktif ortam yürütücünüzde müzik ma?azas? ve Youtube’dan ald???n?z ?ark?lar? tek dü?mede (infinity button) çekip dinleyebilir ve böylece sevdi?iniz sanatç?n?n parçalar?na kolayca ula?abilirsiniz. Çal??kan Xperia X10 mini ayn? anda birçok i?i yapar.

scroll

Sony Ericsson Xperia Turkcell
Sony Ericsson, Xperia X10 Mini
haber

Sony Ericsson, Xperia X10 Mini

Sony Ericsson hem ak?ll? hem de e?lenceli Xperia X10 mini modeliyle Android kolayl???n? cebinize getiriyor.

Android Market’in de yer ald??? Xperia X10 mini ile cep telefonunuzu be?endi?iniz uygulamalarla istedi?iniz gibi özelle?tirebilecek ve hassas dokunmatik ekran? sayesinde sadece tek elinizi kullanarak en sevdi?iniz sosyal medya araçlar?na kolayca eri?ebileceksiniz. Xperia X10 mini Mart ay? sonunda ilk olarak Turkcell ma?azalar?nda sat??a sunulacak.

Sony Ericsson Timescape, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya araçlar?n? üç boyutlu kayar pencerelerden olu?an ortak bir sosyal medya ekran?nda birle?tiriyor. Böylece, k?sa mesajlar?n?z?, e-postalar?n?z?, ça?r?lar?n?z?, Twitter mesajlar?n?z? ekranlar aras?nda geçi? yapmadan tek görünümde kullanabiliyorsunuz. Dilerseniz iletilerinizi tek dokunu?la Facebook, Twitter ve di?er sosyal medya araçlar?nda an?nda payla?abiliyorsunuz.

Üstelik Android taray?c?s?n?n geli?mi? dokunmatik daralt-geni?let özelli?i sayesinde web sayfalar?na yaz?y? ta??rmadan zum yapabiliyor, kendi zevkinize göre seçti?iniz ve en s?k kulland???n?z dört fonksiyona ekran?n?z?n dört kö?esinden birine dokunarak eri?ebiliyorsunuz. Sizin için önemli olan Widget’lar? ve uygulamalar? farkl? masaüstü gruplar?na istedi?iniz gibi serpi?tirmenizi sa?layan Xperia X10 mini, cep telefonu kullanmay? da bir sanat haline getiriyor.

Bütün bunlar yakla??k 6,5 cm’lik ekran, üstün ses geli?tirme seçenekleri ve istedi?iniz yüksek kaliteli kulakl??? seçmenize izin veren standart kulakl?k giri?iyle bir araya geldi?inde cep telefonunuz bir cep sinema sistemine dönü?üyor. Ancak, as?l sürprizimiz Xperia X10 mini’nin küçük tasar?m?na ra?men çoklu görev özelli?ine sahip olmas?: Bu telefonla internette gezerken Müzik dinleyebilir, programlar? kapatmadan uygulamalar aras?nda geçi? yapabilir, interaktif ortam yürütücünüzde müzik ma?azas? ve Youtube’dan ald???n?z ?ark?lar? tek dü?mede (infinity button) çekip dinleyebilir ve böylece sevdi?iniz sanatç?n?n parçalar?na kolayca ula?abilirsiniz. Çal??kan Xperia X10 mini ayn? anda birçok i?i yapar.

scroll

Sony Ericsson Xperia Turkcell
Sony Ericsson, Xperia X10 Mini
haber

Motorola FLIPOUT Türkiye de

Motorola FLIPOUT çarp?c? görünümü ve geli?mi? yetenekleriyle, çevresinde modernlik ve ilginçlik isteyenleri kesinlikle ba?tan ç?karacak. Android 2.1 i?letim sistemi üzerinde çal??an ve yenilikçi kare tasar?m? ile dikkat çeken Motorola FLIPOUT’un çoklu dokunmatik ekran? döndürüldü?ünde, ortaya be? s?ral? bir QWERTY tu? tak?m? ç?k?yor. Say?lar için ayr?lm??  özel tu? s?ras? sayesinde numaralar da daha h?zl? ve kolay biçimde girilebiliyor.

FLIPOUT’un  Motorola’n?n tasar?m gelene?i ile Android’i bir araya getirdi?ini belirten Motorola Mobilite Çözümleri Sat?? Müdürü Güngör Gündo?an, sözlerini ?öyle sürdürüyor: “Motorola FLIPOUT benzersiz kare biçimi sayesinde elde rahatça tutulan Motorola FLIPOUT cebe ve çantaya da rahatça yerle?ebiliyor.”

Motorola FLIPOUT Türkiye’de Siyah, K?rm?z?, Ye?il ve Mor olmak üzere dört ayr? renk seçene?iyle sat??a sunuluyor.

Kullan?c?lar?n ayn? anda tam yedi ana sayfa ekran? kullan?p, canl? duvar ka??tlar? yükleyebildi?i Motorola FLIPOUT, Exchange sever kullan?c?lar?na ek güvenlik olanaklar? sunuyor. Özellikleri kolayca aç?p kapama için k?sayollar sunan “widget”lar ile ana sayfa ekranlar?n?n kolayca ki?iselle?tirilebildi?i telefonda ayr?ca foto-takvim ve yap??kan not gibi widget’lar?n boyutu ekran kullan?m? tercihlerine göre arzu edildi?i gibi büyütülüp küçültülebiliyor.

Kullan?m al??kanl?klar?na uygun pil profil seçenekleri ve en çok enerji tüketen özelliklerin görüntülenebilmesi sayesinde FLIPOUT’ta güç tüketiminin kontrolü çok daha ileri boyutlara ta??n?yor. Veri kullan?m miktarlar?n?n görüntülenip daha iyi biçimde yönetilebilmesi de kullan?c?lar?n?n bütçelerini kontrol edebilmelerini kolayla?t?r?yor.

’’

Motorola FLIPOUT’un sat?? fiyat? KDV dahil 499 TL. Scroll olarak Flipout incelememizi çok yak?nda yay?nlayaca??z.

scroll

Motorola
Motorola FLIPOUT Türkiye de
haber

Motorola FLIPOUT Türkiye de

Motorola FLIPOUT çarp?c? görünümü ve geli?mi? yetenekleriyle, çevresinde modernlik ve ilginçlik isteyenleri kesinlikle ba?tan ç?karacak. Android 2.1 i?letim sistemi üzerinde çal??an ve yenilikçi kare tasar?m? ile dikkat çeken Motorola FLIPOUT’un çoklu dokunmatik ekran? döndürüldü?ünde, ortaya be? s?ral? bir QWERTY tu? tak?m? ç?k?yor. Say?lar için ayr?lm??  özel tu? s?ras? sayesinde numaralar da daha h?zl? ve kolay biçimde girilebiliyor.

FLIPOUT’un  Motorola’n?n tasar?m gelene?i ile Android’i bir araya getirdi?ini belirten Motorola Mobilite Çözümleri Sat?? Müdürü Güngör Gündo?an, sözlerini ?öyle sürdürüyor: “Motorola FLIPOUT benzersiz kare biçimi sayesinde elde rahatça tutulan Motorola FLIPOUT cebe ve çantaya da rahatça yerle?ebiliyor.”

Motorola FLIPOUT Türkiye’de Siyah, K?rm?z?, Ye?il ve Mor olmak üzere dört ayr? renk seçene?iyle sat??a sunuluyor.

Kullan?c?lar?n ayn? anda tam yedi ana sayfa ekran? kullan?p, canl? duvar ka??tlar? yükleyebildi?i Motorola FLIPOUT, Exchange sever kullan?c?lar?na ek güvenlik olanaklar? sunuyor. Özellikleri kolayca aç?p kapama için k?sayollar sunan “widget”lar ile ana sayfa ekranlar?n?n kolayca ki?iselle?tirilebildi?i telefonda ayr?ca foto-takvim ve yap??kan not gibi widget’lar?n boyutu ekran kullan?m? tercihlerine göre arzu edildi?i gibi büyütülüp küçültülebiliyor.

Kullan?m al??kanl?klar?na uygun pil profil seçenekleri ve en çok enerji tüketen özelliklerin görüntülenebilmesi sayesinde FLIPOUT’ta güç tüketiminin kontrolü çok daha ileri boyutlara ta??n?yor. Veri kullan?m miktarlar?n?n görüntülenip daha iyi biçimde yönetilebilmesi de kullan?c?lar?n?n bütçelerini kontrol edebilmelerini kolayla?t?r?yor.

’’

Motorola FLIPOUT’un sat?? fiyat? KDV dahil 499 TL. Scroll olarak Flipout incelememizi çok yak?nda yay?nlayaca??z.

scroll

Motorola
Motorola FLIPOUT Türkiye de
haber

Sitede Yazinin Devamı

Yaz?n?n Tamam? www.mafiamax.com al?nt?d?r

Blogger ayarlar?ndan Yerle?im -> HTML Düzenle moduna geçtikten sonra “Widget ?ablonlar?n? Geni?let” seçene?inin i?aretleyin. Böylece ?ablon kodlar?n?z?n tümünü görebileceksiniz. ?ablon kodlar?n?n tamam?n? görebildi?imize göre ?ablonun ba??nda bulunan <head> etiketinden hemen sonra<style>
<b:if cond=’data:blog.pageType == “item”’>
span.fullpost {display:inline;}
<b:else/>
span.fullpost {display:none;}
</b:if>
</style>

kodlar?n? yap??t?r?n. Daha sonra <data:post.body/> etiketinden sonra<b:if cond=’data:blog.pageType != “item”’><br/><a 
expr:href=’data
:post.url’>
Devam?n? okuyun…>></a>
</b:if>

kodunu ekleyin.Buraya kadar anlatt?klar?m ile ?ablonun altyap?s?n? haz?rlam?? olduk. Bu a?amadan sonra bloga her yaz? yaz???m?zda gizlemek istedi?imiz k?sm? belirtmeliyiz. Bunu nas?l yapaca??n?z? bir örnek ile aç?klayay?m.Yaz?n?n GizlenmesiUyar? 3: Yaz?lar?n?z? yazarken HTML Düzenle modunda yaz?p, devam?n? oku kodunu ekledikten sonra yaz?n?daki stillendirmeleri en son yaparak olu?abilecek muhtemel sorunlar?n önüne geçmi? olursunuz.

Bu bir deneme yaz?s?d?r. Bu deneme yaz?s?n?n 3. cümlesinden sonraki 
içeri?i gizlenecektir. <span class=”fullpost”>
Bu cümleyle birlikte yaz?n?n geri kalan?n? gizlemi? olduk…</span>Yukar?daki örnekte görebilece?iniz gibi yaz?n?n gizlenecek k?sm?n?n ba??na <span class=”fullpost”> etiketini, sonuna ise </span> etiketi koyduk. Bunu her yaz?n?zda uygulay?p gizlemek istedi?iniz k?sm? belirtmeniz gerekmektedir.

Benzer Yazılar


’’Blogger Benzer Yaz?lar’’ eklentisidir. Eklentiyi kurmak kolay ve öz arkada?lar 3 ad?mda bu eklentiyi kurabiliriz.

1. Öncelikle ?ablon k?sm?ndan ’’HTML’yi düzenle’’ bölümüne geliyoruz. ’’Widget ?ablonlar?n? Geni?let’’ kutusunu aktif hale getiriyoruz.

2. Ctrl+F k?sayolunu kullanarak data:post.body kodunu arat?yoruz.

3. data:post.body’den hemen sonra “” (tireleri ’’-’’ kald?r?n) kodlar?n?n aras?na burada bulunan kodlar? ekliyoruz ve kaydediyoruz. Olay bu kadar kolay unutmadan “Related Posts by Categories” yaz?s?n? ’’Benzer Yaz?lar’’ olarak de?i?tirirseniz daha ho? olur.

Tamam? Al?nt?d?r webkulturu.blogspot.com

Haber – Samsung Jet S8000

Omnia’n?n tasar?m?n? and?ran çizgilere sahip olan Jet, 3.1 inç (480×800 piksel) AMOLED dokunmatik bir ekran, 800 MHz güçlü bir i?lemci, Samsung TouchWiz arayüz, 5 Megapiksel kamera, GPS, divx ve Xvid deste?i gibi fonksiyonlara sahip.

S8000 olarak da tan?mlanan Samsung Jet’in, FM radyo, 2 GB dahili bellek ve 16 milyon renk deste?ine sahip ekran gibi özellikleri bulunuyor.

Samsung Jet smartphone ak?ll? cep telefonu görüntü teknolojisi ve performans h?z? konusunda dünyada bir ilki temsil ediyor. Telefonun 3.1 inç büyüklü?ündeki öncü nitelikli 16M WVGA AMOLED ekran? WQVGA ekranlara k?yasla dört kat daha yüksek çözünürlük sunuyor. Cihaz?n 800MHz i?lemcisi ise sa?lad??? göz al?c? h?z ve çarp?c? performans ile Samsung Jet cep telefonunu piyasada mevcut en h?zl? dokunmatik ekranl? model haline getiriyor.

Göz al?c? parlak ekran ile Samsung’un en son TouchWiz 2.0 kullan?c? arayüzü e?siz bir kullan?c? deneyimi sunuyor. Yeni TouchWiz 2.0 kullan?c? arayüzünde hareketli kullan?c? arayüzleri, ak?ll? kilit, ki?iselle?tirilebilir widget ekran? gibi kendine özgü yeni özellikler bulunuyor. Tüm bu özellikler kullan?c?lar?n ki?isel ve i? ya?amlar?n? daha kontrol edilebilir hale getirerek daha h?zl? bir ?ekilde kolayla?t?r?yor.

’samsung

Haber – Samsung Jet S8000

Haber – Motorola Evoke QA4 karşımızda

 

Motorola’n?n çevirm içi sosyal dünyaya ayak uydurmak ad?na geli?tirdi?i yeni mobil ileti?im cihaz? Evoke, 7 cm’lik ekrana (2.8 inç) sahip. Büyük dokunmatik ekran üzerinde yenilenen grafik arayüz sunan QA4, sanal klavyenin yan? s?ra sürgü alt?nda fiziksel nümerik tu? tak?m?na da sahip. Böylece dokunmatik ekranda metin ve numara girmeyi zor bulanlar da hedef kitleye dahil edilmi? oluyor. Ana ekran? web gereçleriyle (widget) ki?iselle?tirilebiliyor. Hava durumundan özel RSS beslemelerine kadar istedi?iniz gereci aç?p kapatabiliyorsunuz.

2 megapiksel kameras? bulunan Evoke, foto?raf?n yan? s?ra video kayd? da yap?yor. Do?rudan Picasa, MySpace ve Youtube gibi popüler sosyal a? sitelerine destek sayesinde çekimlerinizi internete gönderebiliyorsunuz. Tam HTML taray?c?s? sayesinde de internette gezebiliyorsunuz. Entegre A-GPS, 256 MB dahili haf?za ve microSD kart deste?i cihaz?n sundu?u di?er özellikler aras?nda.

cnet türkiye 

’Motorola

Haber – Motorola Evoke QA4 kar??m?zda

Haber – Nokia N97 yi duyurdu

Nokia’n?n multimedya bilgisayar olarak tan?mlad??? N serisinin en son ve en güçlü üyesi N97 tan?t?ld?. Sürgü mekanizmas? alt?nda tam Q klavye sunan N97, Yüksek çözünürlüklü ekran, geli?mi? ba?lant? seçeneklerive yeni arayüzle geliyor. Symbian i?letim sistemi üzerinde S60 5. versiyon arayüzle çal??an Nokia N97, özel sürgü mente?esi sayesinde aç?ld???nda ekran? size bakacak ?ekilde e?imli hale geliyor.

Yeni S60 arayüzü üzerinde ana ekranda kullan?c? taraf?ndan ki?iselle?tirilebilir gereçler (widget) bulunuyor. Bu gereçleri parma??n?zla tutup istedi?iniz gibi s?ralayabiliyorsunuz. Bu gereçler için ayr?ca bir yaz?l?m geli?tirme kiti sunacak olan Nokia, hava durumu, Facebook gibi binlerce gerecin yarat?lmas?n? ve kullan?lmas?n? sa?layacak

Ki?isel internetin masaüstü bilgisayarlarda ba?layp dizüstü bilgisayarlarda devam eden yolunun art?k cebe ula?t???n? vurgulayan Nokia, N97 modeli ile 3.5 inçlik dokunmatik ekran? üzerinde benzersiz bir mobil ileti?im ve e?lence deneyimi sunuyor. Nokia 5800 üzerinde kullan?lan dokunmatik arayüzle çal??an N97, sanal klavye ve el yaz?s? tan?ma özellikleriylezengin metin giri? seçeneklerine sahip. 16:9 formatl? ekran? 640 x 360 piksel çözünürlük sunuyor. Böylece hem web gezintisi hem de video izleme s?ras?nda ideal performans? vaat ediyor. Dahili a-GPS özelli?i ile navigasyon hizmeti sunmas?n?n yan? s?ra Twitter ve Facebook gibi sosyal a?lara otomatik durum (status) giri?i gibi yenilikçi servisler sunacak. Cihaz?n 5 megapiksel çözünürlük sunan kameras? iki adet led lamba ile desteklenmi? ve 30 kare/sn de?eriyle 640 x 480 piksel video kayd? yapabiliyor. N-Gage platform deste?i, WLAN, Bluetooth, UPnP, micro USB, standart 3.5 mm kulakl?k ba?lant?s?, Flash Lite 3.0, 32 GB dahili haf?za cihaz?n di?er özellikleri aras?nda. Nokia N97’nin 2009’un ortalar?nda sat??a sunulmas? bekleniyor. Avrupa sat?? fiyat? yakla??k 550 Euro.

Youtube Video

Haber – Nokia N97 yi duyurdu

Android İçin Winamp Çıktı Hemen İndirin!

Android Telefonlar ?çin Winamp Ç?kt?

Android için winamp, android i?letim sistemi için winamp, android tabanl? telefonlar için winamp ne diyorsan?z art?k vakit kaybetmeden buradan indirebilirsiniz.Size uzun uzun Winamp’ tan bahsetmeyece?im.Bilmeyen yoktur zaten.

Baz? Özellikler

Android’de kullan?lacak olan Winamp’?n baz? özellikleri ise ?öyle;

quick pause,
?ark? de?i?tirme,
?ark? s?ralama,
direk olarak Winamp’?n ana sitesine yönlendirilebilme,
liste kay?t edebilme,
widget menüsüne kay?t edilmi? listeleri koyabilme,
?ark?lar?n ve albümlerin detaylar?
YouTube, Amazon MP3 Store ile de bilgi al?? veri?i yapabilme
Program?n ?u an için sadece beta versiyonu bulunmakta fakat k?sa zaman sonra tam sürünü de yay?nlanacak.

?ndirmek için;

Buraya t?klay?n