Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

Xperia

Sony Ericsson, Xperia X10 Mini

Sony Ericsson hem ak?ll? hem de e?lenceli Xperia X10 mini modeliyle Android kolayl???n? cebinize getiriyor.

Android Market’in de yer ald??? Xperia X10 mini ile cep telefonunuzu be?endi?iniz uygulamalarla istedi?iniz gibi özelle?tirebilecek ve hassas dokunmatik ekran? sayesinde sadece tek elinizi kullanarak en sevdi?iniz sosyal medya araçlar?na kolayca eri?ebileceksiniz. Xperia X10 mini Mart ay? sonunda ilk olarak Turkcell ma?azalar?nda sat??a sunulacak.

Sony Ericsson Timescape, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya araçlar?n? üç boyutlu kayar pencerelerden olu?an ortak bir sosyal medya ekran?nda birle?tiriyor. Böylece, k?sa mesajlar?n?z?, e-postalar?n?z?, ça?r?lar?n?z?, Twitter mesajlar?n?z? ekranlar aras?nda geçi? yapmadan tek görünümde kullanabiliyorsunuz. Dilerseniz iletilerinizi tek dokunu?la Facebook, Twitter ve di?er sosyal medya araçlar?nda an?nda payla?abiliyorsunuz.

Üstelik Android taray?c?s?n?n geli?mi? dokunmatik daralt-geni?let özelli?i sayesinde web sayfalar?na yaz?y? ta??rmadan zum yapabiliyor, kendi zevkinize göre seçti?iniz ve en s?k kulland???n?z dört fonksiyona ekran?n?z?n dört kö?esinden birine dokunarak eri?ebiliyorsunuz. Sizin için önemli olan Widget’lar? ve uygulamalar? farkl? masaüstü gruplar?na istedi?iniz gibi serpi?tirmenizi sa?layan Xperia X10 mini, cep telefonu kullanmay? da bir sanat haline getiriyor.

Bütün bunlar yakla??k 6,5 cm’lik ekran, üstün ses geli?tirme seçenekleri ve istedi?iniz yüksek kaliteli kulakl??? seçmenize izin veren standart kulakl?k giri?iyle bir araya geldi?inde cep telefonunuz bir cep sinema sistemine dönü?üyor. Ancak, as?l sürprizimiz Xperia X10 mini’nin küçük tasar?m?na ra?men çoklu görev özelli?ine sahip olmas?: Bu telefonla internette gezerken Müzik dinleyebilir, programlar? kapatmadan uygulamalar aras?nda geçi? yapabilir, interaktif ortam yürütücünüzde müzik ma?azas? ve Youtube’dan ald???n?z ?ark?lar? tek dü?mede (infinity button) çekip dinleyebilir ve böylece sevdi?iniz sanatç?n?n parçalar?na kolayca ula?abilirsiniz. Çal??kan Xperia X10 mini ayn? anda birçok i?i yapar.

scroll

Sony Ericsson Xperia Turkcell
Sony Ericsson, Xperia X10 Mini
haber

Sony Ericsson, Xperia X10 Mini

Sony Ericsson hem ak?ll? hem de e?lenceli Xperia X10 mini modeliyle Android kolayl???n? cebinize getiriyor.

Android Market’in de yer ald??? Xperia X10 mini ile cep telefonunuzu be?endi?iniz uygulamalarla istedi?iniz gibi özelle?tirebilecek ve hassas dokunmatik ekran? sayesinde sadece tek elinizi kullanarak en sevdi?iniz sosyal medya araçlar?na kolayca eri?ebileceksiniz. Xperia X10 mini Mart ay? sonunda ilk olarak Turkcell ma?azalar?nda sat??a sunulacak.

Sony Ericsson Timescape, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya araçlar?n? üç boyutlu kayar pencerelerden olu?an ortak bir sosyal medya ekran?nda birle?tiriyor. Böylece, k?sa mesajlar?n?z?, e-postalar?n?z?, ça?r?lar?n?z?, Twitter mesajlar?n?z? ekranlar aras?nda geçi? yapmadan tek görünümde kullanabiliyorsunuz. Dilerseniz iletilerinizi tek dokunu?la Facebook, Twitter ve di?er sosyal medya araçlar?nda an?nda payla?abiliyorsunuz.

Üstelik Android taray?c?s?n?n geli?mi? dokunmatik daralt-geni?let özelli?i sayesinde web sayfalar?na yaz?y? ta??rmadan zum yapabiliyor, kendi zevkinize göre seçti?iniz ve en s?k kulland???n?z dört fonksiyona ekran?n?z?n dört kö?esinden birine dokunarak eri?ebiliyorsunuz. Sizin için önemli olan Widget’lar? ve uygulamalar? farkl? masaüstü gruplar?na istedi?iniz gibi serpi?tirmenizi sa?layan Xperia X10 mini, cep telefonu kullanmay? da bir sanat haline getiriyor.

Bütün bunlar yakla??k 6,5 cm’lik ekran, üstün ses geli?tirme seçenekleri ve istedi?iniz yüksek kaliteli kulakl??? seçmenize izin veren standart kulakl?k giri?iyle bir araya geldi?inde cep telefonunuz bir cep sinema sistemine dönü?üyor. Ancak, as?l sürprizimiz Xperia X10 mini’nin küçük tasar?m?na ra?men çoklu görev özelli?ine sahip olmas?: Bu telefonla internette gezerken Müzik dinleyebilir, programlar? kapatmadan uygulamalar aras?nda geçi? yapabilir, interaktif ortam yürütücünüzde müzik ma?azas? ve Youtube’dan ald???n?z ?ark?lar? tek dü?mede (infinity button) çekip dinleyebilir ve böylece sevdi?iniz sanatç?n?n parçalar?na kolayca ula?abilirsiniz. Çal??kan Xperia X10 mini ayn? anda birçok i?i yapar.

scroll

Sony Ericsson Xperia Turkcell
Sony Ericsson, Xperia X10 Mini
haber

Sony Ericsson Xperia Arc Fiyatı/İncelemesi/Özellikleri

sony ericsson xperia arc, sony ericsson xperia arc arayüzü, sony erikson xperia arc ba?lant?lar?, sony ericson xperia arc boyutlar?, sony ericsson xperia arc ç?k?? tarihi, sony ericsson xperia arc ekran inceleme, sony ericsson xperia arc fiyat, sony ericsson xperia arc fiyat?, sony ericsson xperia arc fiyatland?rma,sony ericsson xperia arc türkçe inceleme videosu, sony ericsson xperia arc güç tüketimi, sony ericsson xperia arc ikinci el, sony ericsson xperia arc ikinci el fiyat?, sony ericsson xperia arc inceleme, sony ericsson xperia arc i?letim sistemi, sony ericsson xperia arc kutu içeri?i, sony ericsson xperia arc ön sipari?, sony ericsson xperia arc özellik, sony ericsson xperia arc özellikler, sony ericsson xperia arc özellikleri, sony ericsson xperia arc renk seçenekleri, sony ericsson xperia arc resim, sony ericsson xperia arc resimler, sony ericsson xperia arc sat?ld??? yerler,android’ li sony ericsson xperia arc sat?n al, sony ericsson xperia arc sat?? fiyat?, sony ericsson xperia arc tam inceleme, sony ericsson xperia arc teknik özellikleri, sony ericsson xperia arc türkiye, sony ericsson xperia arc türkiye fiyat? hepsi bu yaz?m?zda olacak…

Sony Ericson Xperia Arc Özellikleri Fiyat? ?ncelemesi

sony ericsson xperia arc

CES fuar?nda Sony Ericsson, Xperia Arc’ dan bahsedince biz de hemen buradan sizlere duyural?m dedik. Telefon inceli?i, yüksek çözünürlü?ü ve bombeli tasar?m? ile dikkatleri üzerine çekiyor. Xperia Arc’ ?n bütün özellikleri ?u anda belli de?il fakat birkaç özelli?i kesinle?ti. O özellikler ?öyle:
Bu modelde bulunacak i?lemci 1GHz’lik Qualcomm‘a dair detaylar ve model henüz bilinmiyor.SonyEricsson Xperia Arc‘?n ekran? ise 4.2 inç.Telefonun ekran çözünürlü?ü ise 854×480 piksel. Telefonunu bütün özellikleri kesinle?ince buradan duyuraca??z. ?imdilik a?a??daki video ile idare edin:

Haber – Sony Ericsson Xperia X12

Haber, Uzunca bir süredir ad?n? sürekli olarak duydu?umuz Sony Ericsson‘un oyun telefonu nihayet kendini göstermeye ba?lad?.

Gelen bilgilerde Sony Ericsson‘un bu yeni nesil ak?ll? telefonu olacak olan Xperia X12 tek model olarak ç?kmayacak. Birkaç farkl? modelde piyasaya sürülecek olan oyun telefonu‘nun kod ad?da Hallon olarak belirlenmi?.

Sony Ericsson Hallon mobil i?letim sistemi olarak son dönemin en popüler mobil i?letim sistemlerinden’’ biri olan Android 2.3 i?letim sistemini kullanacak. Yeni nesil oyun telefonu ilk olarak MT15i ve MT15a isimleri ile 2 farkl? model olarak piyasaya sunulacak. Daha sonra bu modellere yeni modeller eklenecek.

PSP Phone olarakta bilinen 2 model daha piyasaya sürülecek. Bu modellerin adlar?da R800i ve R800a olacak. R800i, R800a, MT15i ve MT15a modellerinin tasar?mlar?da birebir olmas? bekleniyor. Fiyat konusunda herhangi bir bilgi bulunmayan yeni nesil oyun telefonunun ocak ay?nda sat??a sunulmas? bekleniyor. Teknoloji ve tasar?m harikas? bu telefonlar?n resimlerini haberimizin devam?nda görebilirsiniz…

teknolojisokagi

Haber – Sony Ericsson Xperia X12

Xperia X10

Xperia™ X10 dokunmatik ekran telefonunuzu ç?kar?n, sonsuz dü?mesine bas?n ve hepsinin arkada?lar,sanatç?lar ve daha fazlas?n?n keyfini sürün.

Sony Ericsson Timescape™ bir ki?iyle olan tüm ileti?iminizin tek bir alanda toplanmas?n? sa?lar. Facebook™, Twitter™, e-postalar, foto?raflar, metin mesajlar? – tümü tek bir alanda toplan?r, böylece neler olup bitti?ini görmek için birçok farkl? uygulamay? bir arada açman?za gerek kalmaz.

Xperia™ X10 bir foto?raftaki yüzlerden be?ini tan?r ve bunlar? otomatik olarak telefonunuzdaki arkada?lar?n?z alan? alt?nda saklar.

Kamera – 8.1 Megapixel
Özel anlar? yakalay?n ve payla??n.
Dijital zum – 16x’e kadar
Hedefinize yakla??n.
Otofocus
kendi kendine odaklama.
Yüz tan?ma
Telefonunuz resminizdeki yüzlerden be? tanesini otomatik olarak tan?r.
Görüntü dengeleyici
Hafif el hareketlerinin neden oldu?u bulan?kl?ktan kurtulun.
Fla? / ???k türü – Foto?raf ?????
I??kland?rma ko?ullar? zay?f olsa da resminiz hala iyi görünebilir.
Resimli blog
Telefonunuzla çekti?iniz resimleri birkaç saniyede ?nternet’te yay?mlay?n.
Video kaydetme
Olay? olurken yakalay?n.
Video ?????
Video çekerken daha fazla ???k.
Co?rafi etiketleme
Foto?raf?n?za çekildi?i yer bilgilerini içeren etiket ekleyin.
Gülümseme alg?lama
Foto?raf?n? çekti?iniz ki?i gülümsedi?inde kameran?z otomatik olarak çekimi yaps?n.

Müzik

TrackID™
?ark?n?n birkaç saniyesini kaydedin, parça, sanatç? ve albüm bilgileri birkaç saniyede telefonunuza gönderilsin.
Medya çalar
Sevdi?iniz müzi?i sanatç?, albüm ve parçaya göre s?ralay?p keyfini ç?kar?n. Kendi müzik listelerinizi olu?turun.
Albüm kapa??
CD albüm kapaklar?na veya di?er görüntülere göz atarak müzik seçin
Bluetooth™ stereo (A2DP)
Kablosuz ba?lant? üzerinden telefondan kulakl??a müzik.
PlayNow™
Telefonunuza müzik ve oyunlar yükleyin.
Müzik tonlar?n? destekler – MP3, AAC
Zil sesi olarak orijinal sanatç? kay?tlar?n? kullan?n.

?nternet

Döndür ve yakla?t?r
Web sayfalar?n? diledi?iniz gibi görüntüleyin, detaylar? büyütün veya h?zl?ca göz at?n.
Bookmark’lar
S?k kullan?lan web sitelerinize h?zl? eri?im
Google™ arama
“Google™ arama” i?levi sayesinde tüm arad?klar?n?z? bulun.
Web yay?nlar?
Haberler an?nda telefonunuza gelsin
Web taray?c?s? – WebKit
Standart protokolleri, görüntüleri ve videoyu destekleyen tam ?nternet taray?c?.

E?lence

Media
Media content in one place for fast and easy access.
3 boyutlu oyunlar
Tam renkli ve derinlikli kaliteli oyunlar?n zevkini ç?kar?n.
YouTube™
YouTube™ uygulamas? kolayl???n?n sa?lad??? eri?im olana??yla, favori YouTube™ videolar?n?z? izleyin veya kendi videolar?n?z? kar??ya yükleyin.
Gerçek zamanl? video
Videoyu al?rken izleyin. Depolama gerekmez.
Video izleme
Video klipleri telefonunuzun ekran?nda izleyin.
Sony Ericsson Mediascape
Tüm içeri?inize an?nda eri?im ve mükemmel bir genel bak?? sa?lay?n.

Ba?lant?

Mikro USB ba?lant?
Bilgisayar?n?za ve di?er ayg?tlara ba?lay?n.
3,5 mm ses jak?
Ekstra jakla müzi?inizi payla??n. 3,5 mm standart boy konektörle her kulakl??? kullan?n.
Wisepilot™ turn-by-turn dola??m*
Gidece?iniz yere nas?l ula?aca??n?z? ö?renmek için e? zamanl? talimatlar al?n – ve yolculu?unuza e?lence kat?n.
aGPS
GPS ile güçlendirilmi? konum tabanl? hizmetler.
Google Maps™
Gitmek istedi?iniz yerin adresini bulun.
Bluetooth™ teknolojisi
Di?er Bluetooth™ ayg?tlar?na kablosuz ba?lan?n.
USB deste?i
Telefonunuzu bilgisayar?n?za ba?lay?n.
WiFi™ sertifikal?
Utilise high-speed Internet at Wi-Fi™ hotspots at airports and other facilities.

Mesajlar

Sohbetler
Söylemek istediklerinizi sohbet havas?ndaki mesajlar ile iletin.
E-posta
E-posta gelen kutunuzu bulundu?unuz her yerden denetleyin.
Metin mesaj? (SMS)
Dünyan?n her yerine metin mesajlar? gönderin.
Resimli mesaj (MMS)
Renkli multimedya mesajlar?.
Otomatik metin giri?i
H?zl? ve kolay metin mesaj?.

?leti?im

Twitter™ – Timescape™ integration
Ne dü?ündü?ünüzü ve nas?l hissetti?inizi tweet’lerle dünyaya duyurun.
Facebook™ uygulamas?
Telefonunuzun Facebook™ uygulamas?yla arkada?lar?n?zdan hiç kopmay?n!
Hoparlör
Aramalarda kulakl?k rahatl???.
Titre?im uyar?s?
Telefonunuz sessiz moddayken, arama veya mesaj geldi?inde haberiniz olur.
Sony Ericsson Timescape™
Bir ki?iyle olan tüm ileti?iminiz tek bir alanda toplans?n.

Tasar?m

Klavye – QWERTY ekran klavyesi
Kolay metin giri?i.
Otomatik döndürme
Telefonu döndürerek dikey moddan yatay moda geçin. Bakt???n?z görüntü buna uyacak ?ekilde döner.
Resim duvar ka??d?
En sevdi?iniz resmi bekleme modunda ekranda görün.
Dokunmatik ekran
Sezgisel gezinme – ekrana dokunun yeter.

Ajanda

Çalar saat
Telefonunuzun çalar saatini istedi?iniz zaman çalacak ?ekilde ayarlay?n.
Takvim
Randevu bilgilerini depolay?n ve uyar?c?lar ayarlay?n.
Hesap Makinesi
?htiyac?n?z oldu?unda tam fonksiyonlu hesap makinesi.
Uçu? modu
Di?er i?levleri güvenle kullanabilmek için telefonunuzdaki radyo al?c? ve vericilerini devre d??? b?rak?n.
Telefon defteri
Arkada?lar?n?z ve sevdiklerinizle haberle?mek için gereken bilgiler.
Sonsuz dü?mesi
Bir kez bast???n?zda arkada?lar?n?z hakk?ndaki her ?eye veya ihtiyac?n?z olan sanatç? bilgisinin tamam?na eri?ebilirsiniz.


Haber – Xperia Pureness

Sony Ericsson daha önce de ?effaf ekranl? bir cep telefonu haz?rlad???n? duyurmu?tu. “Kiki” gibi ilginç bir kod ad?na sahip olan bu telefon hakk?ndaki ilk bilgiler ise oldukça s?n?rl?yd?. Nihayet firma projesini tamamlad? ve Xperia Pureness’? bas?na tan?tt?.

Xperia Pureness’?n ?effaf ekran? yüksek çözünürlüklü videolar? oynatmak için pek uygun olmasa da, göze çok ho? gelen bir yap?s? oldu?u da bir gerçek. Sony Ericsson’un sözcüsü yapt??? resmi aç?klamada ?unlar? söyledi; ” Xperia Pureness cep telefonlar?na bir teknoloji ürünü de?il, bir sanat eseri olarak yakla?maktad?r. Tasar?mc?lar?m?z Xperia Pureness’i geli?tirirken bu ürüne suyun safl???n? ve sakinlik duygusunu yans?tmaya çal??t?lar”.

Fakat ne yaz?k ki Sony Ericsson ?u an için telefonun teknik detaylar? hakk?nda halen daha fazla bilgi vermekten kaç?n?yor. ?u an için tek bilinen telefonun Kas?m ay?nda piyasaya ç?kaca??.

Bilgi için: Sony Ericsson

Telefon: (212) 473 77 77

Xperia Pureness

CHIP Online

Haber – Xperia Pureness

Haber – Sony Ericsson Xperia X3

Daha önce Sony Ericcson Rachael ad? alt?nda duyurulan cep telefonunun ad? Expansays UK’ye göre Sony Ericsson Xperia X3 olarak de?i?ti. Telefon, Sony Ericsson’un ilk Android tabanl? ak?ll? cep telefonu olma özelli?ini ta??yor. ?nan?lmaz ??kl??? ve Avrupai tasar?m?yla da büyük ilgi çekiyor.

Android tabanl? yeni Sony Ericcson Xperia X3’ün özellikleri resmi Sony Ericsson aç?klamas?ndan de?il, bir sat?c?dan geldi. 4 inç 800 x 400 dokunmatik ekran, LED fla?l? 8 megapiksel kamera, 30 FPS VGA video kay?t yetene?i, ??k arayüzü ve Android’in sundu?u imkanlarla çok çekici bir telefon.

Ekran:

- 800 x 400 piksel /4″

- Dokunmatik

A?:

- 2G 850/900/1800/1900 Quad-Band

- 3G: 900/2100 Dual-Band

- HSDPA 10Mbps

- HSUPA 2Mbps

Kamera:

- 8 megapiksel, otomatik odaklama

- 8 x Dikital Zoom

- LED Fla?

- Görüntü sabitleyici

- Gülümseme alg?lay?c?

- Yüz alg?lama

Video:

- 30 FPS VGA video kay?t

Müzik:

- Destekledi?i formatlar MP3, AAC, eAAC+

Ça?r? tonlar?:

- Monofonik

- Polifonik(64)

- MP3

- AAC

Mesajla?ma:

- SMS

- Videolu MMS

- E-posta (POP3, SMTP, IMAP4, MS Exchange)

Haf?za:

- Telefon defteri

- Aranan numaralar

- Cevaplanmam?? aramalar

- Cevaplanm?? aramalar

- Harici microSDHC

Arama özellikleri:

- Hands Free

- Arayan ID’si

- Sesli arama

Ba?lant? özellikleri:

- miniUSB

- 3.5mm AV kulakl?k giri?i

- Bluetooth 2.1

- Wi-Fi IEEE 802.11g

Navigasyon

- AGPS

Sony Ericsson Xperia X3

Haber – Sony Ericsson Xperia X3

Haber – Sony Ericsson Xperia X1 Resimleri

Ve nihayet Sony Ericsson’un çok konu?ulan telefonlar?n?n ba??nda yer alan, web ileti?imi, multimedya ve e?lenceyi bir araya getiren Xperia X1 de ?sveç’te kutusundan ç?kt?. Daily Mobile blog’lar?, Xperia X1’in detayl? foto?raflar?na yer verdi.

Windows Mobile 6.1 i?letim sistemini kullanan Xperia X1, 800×600 piksel WVGA dokunmatik ekran?, QWERTY klavyesi, WiFi ve A-GPS teknolojileri, 3.2 megapiksel’lik dahili kameras? ve 400MB’l?k haf?zas?yla dikkat çekiyor.

Ayr?ca Xperia X1’de bulunan CLDC 1.1 ve MIDP 2.0 ile Java uygulamalar? da destekleniyor.

Ürünün di?er özellikleri ise ?öyle: W-LAN ve Bluetooth, 110x53x16.7mm ebatlar, 145 gr a??rl?k, MicroSD kartlar için slot, Mini-USB giri?i, 3.5mm jack giri?i.

’’/

’’/

 ’’/

Haber – Sony Ericsson Xperia X1 Resimleri

Sony Ericsson X1

Sony Ericsson’un son tan?t?m toplant?s?nda a??rl???n Walkman serisi telefonlarda olmas? bekleniyordu. Resmi tan?t?mdan sonra ise bizleri bir sürpriz bekliyordu: Sony Ericsson çal??anlar?, ?imdiye kadar yaln?zca kapal? standlarda görülebilen Xperia X1’i, bizlere tan?tmaya haz?rd?.

Sonbaharda cep telefonu piyasas? oldukça k?z??acak: X1, Nokia’n?n yeni üst s?n?f telefonu N96’ya rakip oluyor. ?lk denemeleri yapt???m?z prototip, Sony Ericsson’un, üstün telefon ve ofis özellikleri ile, her ?eyi bir arada isteyen kullan?c?lar? hedefledi?ini gösteriyor.