Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

Avea N8 Kampanyası Fiyatı ve Detayları

nokia n8 kampanyas? fiyat?

Avea’ n?n verdi?i Nokia N8’ in özelliklerini, fiyat?n? ve kampanyan?n detaylar?n? bu yaz?m?zda bulabilirsiniz.

Avea Nokia N8 Özellikleri

Avea adeta di?er operatörlere rakip oldu?unu göstermek istercesine ?u günlerde ad?ndan s?kça söz ettiren Nokia N8’ i kullanarak bir kampanya ba?latt?. Daha önce de defalarca belirtti?imiz gibi bu rekabet biz mü?terilere yarar sa?lar. Neyse, i?te Nokia N8’ in özellikleri:

113.5 x 59.1 x 12.9 mm boyutlar?nda
135 gram a??rl???nda
Symbian^3 i?letim sistemi
ARM 11 680 MHz i?lemci
3.5 inç AMOLED dokunmatik ekran
Wi-Fi 802.11 b/g/n
GPS deste?i
Bluetooth 3.0
10.2 Mbps ba?lant? h?z?
12 MP Xenon fla? kamera
MicroSD kart giri?i
16 GB dahili haf?za
1200 mAh batarya

Avea Nokia N8 Kampanyas? Fiyat?

Avea size Nokia N8 kampanyas?nda iki seçenek sunuyor birincisi 24 ay taahhüt ve ayl?k 65 TL ödeme (1560 TL ediyor). ?kincisi ise 18 ay taahhüt ve ayl?k 75 TL ödeme (1350 TL ediyor). Bu konu forum sitelerinde uzun uzun tart???l?r.

Avea Nokia N8 Kampanyas? Detaylar?

Kampanya 09.05.2011 tarihine kadar geçerlidir.
60 TL’lik kampanya teklifi 24 ay taahhüt süresi için belirlenen ayl?k taksit tutar?d?r, 18 ay taahhüt için belirlenen ayl?k taksit tutar? 75 TLdir.
Cihaz bedeli, abonenin faturas?na “Tahsilat?na Arac?l?k Edilen Hizmetler” ?eklinde yans?yacakt?r.
Kampanyadan Avea ile abonelik sözle?mesi imzalamas? üzerinden en az 6 ay geçen ve 6 ayd?r faturalar?n? düzenli olarak son fatura ödeme tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde ödeyen bireysel ve kurumsal fatural? tarifelerdeki aboneler, aktif otomatik ödeme talimat? olan ve son 3 ayd?r faturalar?n? otomatik ödeme ile düzenli olarak ödeyen tüm bireysel ve kurumsal fatural? aboneler yararlanabilir,
Hediye edilen 1 GB data limitinin a??lmas? durumunda kullan?mlar 5 Kr/MB üzerinden ücretlendirilir ve ilgili ay?n faturas?na yans?t?l?r, kullan?lmayan data bir sonraki aya devretmez.
Verilmi? olan 1 GB’l?k data hediyesi ?nternet ve WAP data kullan?m?n? kapsamaktad?r, bunlar d???nda gerçekle?en internet eri?im hizmeti kullan?m? ve uluslararas? dola??mda (roaming) kullanaca?? her türlü veri (GPRS-EDGE-3N) kullan?m?na ili?kin ücretler abonenin ilgili dönemde düzenlenecek faturas?na ayr?ca yans?t?lacakt?r.
Uluslararas? dola??mda (roaming) kullan?lacak her türlü veri kullan?m?na ili?kin ücretler, Tüm Dünya Tarifesi’ne uygun olarak ilgili dönemde düzenlenecek faturan?za ayr?ca yans?t?lacakt?r.
Bir abone bir GSM hatt?yla ayn? anda sadece bir cihaz kampanyas?ndan yararlanabilir. Ba?ka bir Avea cihaz kampanyas?ndan yararlanabilmesi için ayr? bir GSM hatt?yla kampanyaya dahil olmas? gerekmektedir.
Kampanya kapsam?nda aboneler sunulan taahhütlü tekliflerden sadece birini seçebilirler,
Kampanya dönemi içerisinde taahhüt süreleri aras?nda geçi? yap?lmayacakt?r,
Taahhüt süresinin sona ermesinden önce abonelerin hatt?n?n kapat?lmas?, faturas?z tarifeye geçi? yap?lmas?, fesih/devir i?lemleri durumunda, son faturas?na kalan aylar?n cihaz taksit bedellerinin toplam? yani cihaz bedeli x geriye kalan ay kadar ceza yans?t?l?r,
N8 kampanyas?ndan Jet Tarifeleri, Mobil Data Tarifeleri ve TTNET Yeni Taahütlü ?nternet Paketleri Tarifeleri d???ndaki tüm fatural? hat tarifeleri faydalanabilir,
Kampanya stoklarla s?n?rl?d?r.
Fiyatlara KDV ve Ö?V dahildir.
Kampanya taahhütleri için t?klay?n?z.

Kaynak: avea.com.tr

Bir Cevap Yazın