Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

Bir şok yasaklama daha!


Dünyaca ünlü Türk sitesine eri?im engelleme karar? ç?kt?!

?nternet üzerinden müzik ve video izleme sitesi Fizy.com, bugün itibar?yla ?stanbul Beyo?lu Cumhuriyet Savc?l???’n?n ald??? kararla eri?ime engellendi.

%100 yerli üretim bir site olan Fizy’nin dünyan?n her yerinde binlerce kullan?c?s? bulunuyor. Al?nan son kararla ülkemizden ç?k?p global anlamda ba?ar? yakalam?? ilk web projesini de balta vurulmu? oldu.

Müyap’?n telif ihlali gerekçesiyle yapt??? ba?vuru sonucu eri?ime engellenen Fizy’e sabah saatlerinde (Youtube yasa??n? atlatmak için yapt???m?z gibi) farkl? bir DNS ile eri?ti?imizde sitenin bak?mda oldu?unu yazan bir not ile kar??la?t?k. ?lerleyen saatlerde ise bak?m notu kald?r?larak sadece “geri dönece?iz” notu koyuldu.

?nternetteki müzik sitelerinin aras?nda çok önemli bir yere sahip olan Fizy gibi Grooveshark da engelli siteler aras?nda yer al?yor.

Online müzik dinlemek isteyenlere yine yerli bir yat?r?m olan Kavun’u tavsiye ederiz.

Enhanced by Zemanta

Bir Cevap Yazın