Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

Bizi ilgilendirmeyen bir güvenlik açığı…

Google Appliance as shown at RSA Expo 2008 in ...Image via WikipediaBlogger’daki büyük tehlike kullan?c?lar? korkuttu. Ama korkmay?n; site nas?lsa “bize yasakl?”…

Bizi ilgilendirmeyen bir güvenlik aç???...
Güvenlik aç??? kapat?ld? m? bilinmiyor…
Nir Goldshager ad?yla an?lan ve Avnet’te bilgi güvenlik uzman? olarak çal??an bir ki?i, Google’?n hizmeti Blogger’daki aç?ktan nas?l yararlan?laca??n? bir videoyla herkese gösterdi. 1337 dolarl?k Google’?n ödülünden yararlanmak isteyen hacker, bu aç?k sayesinde blogda en yetkili ki?i olup, içeri?i istedi?i gibi silip de?i?tirebiliyor.

Yedi dakikal?k videoda Blogger’?n aç???ndan yararlan?p, blogu tümüyle kontrol alt?na alabilen hacker, öncelikle kendini bloga yazar olarak ekliyor. Tabii bunun için blog yetkilisinin herhangi bir izni olmas? da gerekmiyor. Daha sonra kendine onay e-postas? atan hacker birkaç i?lem daha yaparak birkaç dakika içerisinde blog yetkilisi konumuna geçiyor.

Bu aç?k kapat?ld? m? yoksa Google’a haber verilmeden mi video haz?rland? ?u an için bilinmiyor. Ama bildi?imiz tek ?ey var; o da sitenin Türkiye’de yasakl? oldu?u…  

Chip.com.tr

Bir Cevap Yazın