Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

BlackBerry Bold 9780 Turkcell le Satışta

Haber, Turkcell, RIM’in en yeni ak?ll? telefonu Blackberry Bold 9780’i siyah ve beyaz olarak iki renk alternatifiyle özel avantajlarla mü?terilerinin be?enisine sunuyor.

Elektronik haber Ajans? (e-ha) muhabirinin edindi?i bilgiye göre, Türkiye’nin lider ileti?im ve teknoloji ?irketi Turkcell, siyah ve beyaz olarak iki renk alternatifiyle, BlackBerry® BoldT82; 9780’i 10 ?ubat’tan itibaren bireysel mü?terilerine ayda 77TL’den, kurumsal mü?terilerine ise ayda 65 TL’den ba?layan fiyatlarla sunuyor. Üstelik, Turkcell’in BlackBerry Bold 9780 kampanyas?na her ay 4GB Mega internet Paketi de dahil. Turkcel mü?terileri Mega ?nternet Paket’lerini BlackBerry servisinin yan? s?ra; wap ve internet ba?lant?s? için de kullanabiliyor.

BlackBerry Bold serisi ak?ll? telefonlara son kat?lan BlackBerry Bold 9780, kolay kullan?ml? klavyesi ve optik trackpad’i ile mükemmel ve ikonik bir tasar?ma sahip. Yeni BlackBerry® 6 i?letim sistemine sahip ilk BlackBerry Bold olan 9780, üstün özellikleri, performans? ve tasar?m? heyecan verici bir biçimde harmanlayan kompakt ve ??k bir ak?ll? telefon.

Tüm dünyadaki 3g ?ebekelerini destekleyen cihaz, operatör destekli Wi-Fi aramalar?n? (varsa UMA) destekleyen Wi-Fi® özelli?inin yan? s?ra lokasyon bazl? uygulamalar ve co?rafi etiketleme için kendi GPS donan?m?na sahip. 5 megapiksellik kameras? sürekli otomatik netlik ayar?, sars?nt? etkisini önleme, ve yak?nla?t?rma özellikleriyle ola?anüstü foto?raflar çekmenin yan?nda video kayd? da yapabiliyor. BlackBerry Bold 9780’in 512 MB’l?k flash belle?i, haf?za kart? yuvas? sayesinde 32 GB’a kadar artt?r?labiliyor.

BlackBerry 6, BlackBerry markas?n? di?erlerinden ay?ran tan?d?k ve güvenilir özellikleri muhafaza ederken; yeni ve e?lenceli bir deneyim sunan güçlü ve kolay kullan?ml? bir i?letim sistemi. Sistemde HTML web sayfalar?n? ekranda h?zla olu?turarak internette keyifle gezinme deneyimi sa?layan WebKit tabanl? yeni bir taray?c? var. Optik trackpad sayesinde ak?c? bir navigasyon olana?? sa?layan taray?c?da birden fazla siteye ayn? anda eri?meye izin veren sekmeler mevcut. Metinlerin sat?rlar?n? ekrana s??acak ?ekilde otomatikman düzenleyen yak?nla?t?rma özelli?i sayesinde sayfalar?n temel yap? unsurlar?n?n yerleri de?i?meden metinler sütun halinde görüntülenerek daha rahat okunabiliyor.

BlackBerry 6, güçlendirilmi? mesajla?ma yetene?iyle sosyal ileti?im a?lar?n?n ve RSS yay?nlar?n?n yönetimini kolayla?t?r?rken BBMT82; (BlackBerry® Messenger), Facebook®, TwitterT82;, MySpaceT82; ve çe?itli an?nda mesajla?ma uygulamalar?na da eri?im sa?l?yor. Zenginle?tirilmi? multimedya deneyimi sunan BlackBerry 6, Youtube’a özel bir uygulama da içeriyor. Tasar?m? yenilenmi? Müzik ve Resim uygulamalar?n?n yan? s?ra çok amaçl? arama özelli?i sayesinde kullan?c?lar ak?ll? telefon üzerinde daha etkin biçimde içerik aramas? yapabildikleri gibi aramalar?n? ?nternet ortam?na da geni?letebiliyor veya BlackBerry App World’de mevcut uygulamalar? ke?fedebiliyorlar.

Ayl?k 4GB Mega Internetli BlackBerry Bold 9780 Bireysel ve Kurumsal Mü?teriler için Teklifler:

Teklif süresi Ayl?k ödenecek taksit tutar? ( KDV ve Ö?V Dahil)

24 ay 77 TL

12 ay 119 TL

Ayl?k 1GB Internetli BlackBerry Bold 9780 Kurumsal Mü?terilere özel Esnek Kontratl? Teklifler:

Teklif süresi Ayl?k ödenecek taksit tutar? ( KDV ve Ö?V Dahil)

30 ay 65 TL

15 ay 95 TL

*Esnek Kontratl? Teklif: 15 ayl?k teklifte 12. Aydan, 30 ayl?k teklifte 24. Aydan sonra cihaz yenileme ya da paket de?i?ikli?i yapabilme hakk? sa?lamaktad?r.

Ayr?nt?l? bilgi almak için Turkcell Mü?teri Hizmetlerini arayabilirsiniz 444 0 532.

BlackBerry Bold ailesinin en yenisi BlackBerry Bold 9780 ve Turkcell kampanyas? hakk?nda daha fazla bilgi için: www.turkcell.com.tr

(e-ha)

BlackBerry Bold BlackBerry Turkcell
BlackBerry Bold 9780 Turkcell le Sat??ta
haber

Bir Cevap Yazın