Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

Blogger ve Blogspot dns ayarları

Image representing Blogger as depicted in Crun...Image via CrunchBaseBlogger ve Blogspot nas?l girilir Blogger ve Blogspot dns ayarlar? burda

blogspot’a nas?l girilir merak ediyorsan?z ?u basit ad?mlarla sorununuzu en k?sa yoldan çözebilmeniz mümkün (Windows kullan?c?lar? için):

1- Denetim Masas?ndan A? Ba?lantlar?’na t?klay?n
2- ?nternet’e hangi ba?lant? üzerinden ç?k?yorsan?z, farenizin sa? tu?uyla ona t?klay?n ve Özellikler’i seçin
3- Kablosuz A? Ba?lant?lar? ekran?nda TCP/IP (v4) sat?r?na çift t?klay?n
4- A?a??daki DNS Sunucu adreslerini kullan seçene?inin yan?ndaki kutucu?u i?aretleyin
5- DNS adresi kutucu?u aktif olunca her bir kutucu?a tek bir rakam gelecek ?ekilde 8 8 8 8 (8.8.8.8) rakamlar?n? girin ve Tamam butonuna basarak tüm ekranlardan ç?k?n.
6- Taray?c?n?z? kapat?p tekrar açt???n?zda blogger.com ve blogspot.com’a tekrar girebildi?inizi görebileceksiniz

Bir Cevap Yazın