Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

BlogSpot kapatıldı!

Blogger (service)Image via WikipediaSuperonline’?n aç?klamas?na göre Google’?n blog servisi Blogspot kapat?ld?

Google’?n kullan?c?lara ücretsiz olarak sundu?u blog hizmeti Blogspot’a eri?im, Diyarbak?r 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 14.01.2011 tarih ve 2011/156 D i? say?l? karar? ile engellendi.
?lk olarak Superonline kullan?c?lar?n? etkileyen engellemenin yak?nda di?er servis sa?lay?c?larda da etkili olmas? bekleniyor. Super Online’?n aç?klamas?na göre bu engelleme Google Analytics, Google Maps, Google Search vb. uygulamalar?n? kullanan sitelerin de yava? çal??mas?na neden olabilir.

Bir Cevap Yazın