Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

Blogspot Yasağı Kalktı


Blogcular taraf?ndan çok yo?un bir tepki gören Blogspot kapatma karar?nda yanl??tan dönüldü. Diyarbak?r Cumhuriyet Savc?l???’n?n karar?yla yasak kalkt?.

Spor Toto Süper Lig maçlar?n?n internet üzerinden yasad??? olarak izlenmesi ile ili?kili olarak Digiturk’ün giri?imi ile eri?ime kapat?lan Blogspot.com tekrar eri?ime aç?ld?. Diyarbak?r 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 14.01.2011 tarih ve 2011/156 D i? say?l? karar? ile eri?ime kapat?lan Blogspot’u eri?ime açan ise Diyarbak?r Cumhuriyet Ba?savc?l???’n?n karar? oldu. Cumhuriyet Savc?s? Cihan ?ahin’in imzas?n? ta??yan kararda, 5846 say?l? Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Ek 4. maddesinin 3. f?kras?na göre ihlalin durdurulmas? halinde bilgi içerik sa?lay?c?s?na yeniden servis sa?lanaca?? hususuna at?fta bulunuldu. ?lgili karar?n servis sa?lay?c?lara tebli? edilmesinden sonra Blogspot yasa?? resmen kalkm?? olacak.

Bir Cevap Yazın