Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

Bu ülkelerde internet uçuyor!

?nternete h?zla ba?lanmak için nereye göç etmek gerekiyor? ??te en h?zl? interneti sunan 8 dev ülke.

Bu ülkelerde internet uçuyor!
Geni?bant internet de trafik kadar önemli
Dünyan?n ortalama internet ba?lant? h?z? da pek iyi de?il. Ortalama de?er sadece 2Mbps’de kal?yor.

Ancak her ülkede durum böyle de?il, geli?mi? ülkeler vatanda?lar?n?n h?zl? internet eri?imine sahip olmas?na önem veriyor. Öyle ülkeler var ki görenleri hayrete dü?ürecek kadar h?zl? ba?lant?lar?, daha da ?a??rt?c? derecede ucuz fiyatlarla sunuyorlar.

Peki h?zl? bir internet ba?lant?s? için ülkeden göçüp gidecek olsayd?n?z, nereye gitmeniz gerekirdi? ??te dünyan?n en h?zl? ve ucuz internetini sunan 8 ülke…

Bir Cevap Yazın