Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

BUGÜN’e teşekkür mektubu

Turkcell, Seda Sayan’l? Pepsi kampanyas?n? kullanarak abonelerinin doland?r?ld???n? gündeme getiren Bugün Gazetesi’ne te?ekkür mektubu gönderdi

3 May?s Pazartesi günü yay?nlanan “Seda Sayanl? doland?r?c?l?k hikayesi” ba?l?kl? haber nedeniyle, GSM operatörü Turkcell “Sektördeki ciddi bir sorunu dile getirmesi” nedeniyle BUGÜN gazetesine te?ekkür ederken, bir de yaz?l? aç?klama yapt?. Aç?klamada ?irket olarak bu tür suçlar nedeniyle Cumhuriyet Savc?l???na yapt?klar? suç duyurusunun, “kovu?turmaya yer olmad???” gerekçesiyle sonuçsuz kald???na i?aret edildi. Turkcell Kurumsal ?leti?im departman?ndan gelen aç?klamada, haberde de bahsedildi?i gibi Turkcell abonelerine zaman zaman bir ba?ka abone taraf?ndan “Turkcell’den para ödülü kazand?n?z….. numaray? aray?n?z” ?eklinde mesajlar gönderildi?i belirtildi.

bugun.com.tr

Bir Cevap Yazın