Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

Bütün Windows’ları etkileyen açık!


Kritik önem ta??yan Windows hatas? yüzünden bilgileriniz her an çal?nabilir.

Microsoft, geçti?imiz günlerde ortaya ç?kan ve tüm Windows platformlar?n? etkileyen güvenlik aç??? konusunda uyar? mahiyetinde bir bildiri yay?mlad?.

Microsoft taraf?ndan kritik güvenlik aç??? olarak bahsedilen durum, öncelikli olarak Internet Explorer sayfalar?, belgeler ve dokümanlar gibi nesnelerin belirli türleri üzerindeki MHTML i?leyi? hatas? nedeniyle ortaya ç?k?yor. 

Microsoft’un bu konuya özel olarak de?inmesinin sebebi, güvenlik aç???n?n direkt olarak kullan?c? bilgilerini tehdit etmesi. Yani hackerlar bu aç?ktanfaydalanarak ki?isel bilgilerinize kolayca ula?abilirler.

Microsoft yapt??? aç?klamas?nda, bu aç?k yüzünden ?u ana kadar herhangi bir kötüye kullan?m olmad???n? fakat ?irketin güvenlik aç???ndan haberdar oldu?unu belirtti.

Bütün Windows versiyonlar?nda bulunan bu aç??? kapatmak için Technet’te yay?nlanan yamay? indirip kurman?z gerekiyor.

??te yapman?z gerekenler;

1. Buraya t?klayarak Technet sayfas?na gidin.
2. Üzerinde Fix It yazan dü?meye t?klay?n.
3. Dosyay? indirin ve bilgisayar?n?za kurun.

Bir Cevap Yazın