Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

En gözde meslekler bilişimde

Bili?im sektörünün hangi dallar?nda daha rahat i? bulabilece?inizi biliyor musunuz?

Secretcv.com’un 2011 y?l?na girerken yapt??? ara?t?rma sonuçlar?na göre bili?im sektöründeki ilan say?lar? ve ba?vuru yapan aday rakamlar?n?n dikkat çekici oldu?u gözlendi.

3G Teknolojisi’nin sundu?u olanaklar sayesinde h?z kazanan bili?im sektöründe 2010 y?l?nda, sitede 5 bin 284 ilan yay?nlad? ve bu ilanlarda 11 bin 935 aday arand?. Firmalar, kendini birçok alanda geli?tirmi? tecrübeli eleman tercih ederken, ba?ta yaz?l?m uzman? olmak üzere, CRM uzman?, ?? Geli?tirme, Bilgisayar Mühendisi, Web Developer, Yaz?l?m ve Donan?m Tasar?m Uzman?, BT Güvenlik, A? Mühendisi ve Destek elemanlar? pozisyonlar?n? ar?yorlar.

Sektörde veri giri? personelinden, yaz?l?m uzmanl???na dek uzanan 50’ye yak?n pozisyon var. ?htiyaç duyulan ve meslek piramidinin en üst seviyesinde yer alan Yaz?l?m ve Telekom Mühendisli?i pozisyonlar?na çok fazla ra?bet var. 

Bili?im Sektöründe En Çok Aranan Pozisyonlar:

  • Yaz?l?m Mühendisi
  • ?? Geli?tirme ve CRM Uzman?
  • Bilgisayar Mühendisi
  • Web Geli?tirici
  • BT Güvenlik
  • A? Mühendisi
  • Destek Elemanlar?

Bir Cevap Yazın