Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

En İyi Tasarım, Samsung 9 Serisi

Image representing Samsung Electronics as depi...Image via CrunchBase

En iyi tasar?m ödülü alan Samsung 9 Serisi dizüstü bilgisayarlar?; tasar?m? ve inceli?i ile görenleri büyülüyor

2010 y?l?nda IDEA Awards ve International Forum Design’dan ‘en iyi tasar?m’ ödülü alan Samsung 9 Serisi; teknik ve estetik birçok özelli?i ile teknoloji tutkunlar?n?n yeni gözdesi olaca?a benziyor. 0.64 inch inceli?i, 13 inç ekran? ve 1,31 kg. a??rl??? ile Samsung 9 serisi ?u ana kadar dünyada kendi kategorisinde var olan en ince ürün olma özelli?ine sahip.
?kinci nesil Intel i?lemci ve H?zl? Ba?latma özelli?i, kullan?c?lar?n 12 saniye içinde çal??maya ba?layabilmelerini, Windows’a 20 saniyeden daha k?sa bir sürede eri?imlerini ve gerçek bir mobil ya?am tarz?na sahip olmalar?n? sa?l?yor. 16 milyon renk veren, 400 nit parlakl??a sahip ‘SuperBright Plus’ ekran? ile Samsung 9 Serisi dizüstü bilgisayar, görüntüleri gerçek hayattaki ile ayn? kalitede yans?t?yor.
Dizüstü bilgisayar?n canl? renk üretimi ve Süper Kontrast oran?n?n (1.300:1) yan? s?ra, bilinen ekranlar?n iki kat? olan bu ekran özelli?i, onu piyasadaki en güzel ekranlardan biri yap?yor. Tüm bu özelliklerinin yan? s?ra, Samsung 9 serisi çok da dayan?kl? bir dizüstü bilgisayar. Alimunyumun iki kat? daha güçlü olan ve çok geli?mi? uçaklar?n yap?m?nda kullan?lan Duralumin maddesinden üretilen 9 serisi, 13.3 inç rahat ta??nabilir yap?s? ve ak?c? hatlar? ile bir spor araban?n aerodinamik tasar?mdan esinlenmi? gibi.
9 Serisi dizüstü bilgisayar?n batarya süresi ise s?radan dizüstü bilgisayar pillerinin üç kat?na ç?k?yor. Samsung’un optimize edilmi? batarya ?arj teknolojisi PowerPlus, dizüstü bilgisayar?n güç tasarruflu lityum-polimer piliyle uyum içinde pil ömrünü uzat?yor. Samsung Electronics Türkiye BT Ürünleri Sat?? ve Pazarlama Müdürü Bar?? Kestep yeni modelle ilgili aç?klamas?nda, “Samsung 9 Serisi ile birlikte pazardaki en ince ve en hafif ürünü yapt?k. Bu premium ürünle birlikte bir dizüstü bilgisayarda estetik duru?u, performans? ve hafifli?i biraraya getirdik. Bu yeni ürünümüzle de pazar liderli?ini korumaya devam edece?iz.” dedi
Profesyonelli?iyle gurur duyan ve en iyisini isteyenler için tasarland?
Samsung 9 Serisi dizüstü bilgisayarlar?n tasar?mc?s? Yeowan Yun, bu estetik mucizesi bilgisayar? anlat?rken ?elaler ve nehirler gibi ak?c? olan birçok elementten, ak?c? hatlar? olan mimari eserlere kadar birçok ?eyden esinlendi?ini söylüyor. ?yi bir tasar?m?n kullan?c?s?na ayn? zamanda iyi bir de hikaye anlatt???n? dü?ündü?ünü söyleyen Yun, bu serideki hikayenin h?z, ??kl?k ve bilgelik oldu?unu sözlerine ekliyor.
posta

Enhanced by Zemanta

Bir Cevap Yazın