Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

@facebook.com @fb.com Şeklinde Facebook Mail Adresi Alma

@facebook.com ?eklinde mail adresi alma, facebook’ tan msn alma, facebook’ tan @fb.com uzant?l? e-posta mail adresi , facebook tan mail açma, feysbuk mail adresi nas?l al?n?r almak istiyorum bu konu ile ilgili di?er etiketler aras?nda…

Facebook’ tan Mail Adresi Alma

facebook e-mail servisi

Facebook’ un ba??ndan beri Google’ a di?li bir rakip oldu?u belli. Facebook bu nedenle fb.com mail ?irketini neredeyse bir servet ödeyerek sat?n ald? ve bu f?rsat? iyi bir ?ekilde de?erlendirip Google’ ?n e-mail alan?ndaki üstün ba?ar?s?n? elinden alamasa da Google’ ?n e-posta konumunda ki liderli?ini sarsmay? planl?yor. ?imdilik Facebook’ tan kesin bir aç?klama yok ama fb.com gibi bir mail ?irketini e?lence olsun diye servet ödeyerek almad?lar herhalde. Bir de facebook’ un mail servisi hakk?nda bir de dedikodu dola??yor. Bu söylenti ise Facebook’ un @fb.com uzant?l? mail adresini çal??anlara, @facebook.com uzant?l? mail adreslerini ise kullan?c?lar?na verece?i yönünde, bekleyip görece?iz…

Bir Cevap Yazın