Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

Gizlilik

Ceptelefonmodelleri.com , Google Adsense reklam sistemi kullanmaktad?r. Bu sistem Google taraf?ndan ?çerik için AdSense reklamlar?n?n görüntülendi?i yay?nc? web sitelerinde sunulan reklamlarda kullan?lan DoubleClick DART çerezi içerir.
Üçüncü taraf sat?c? olarak Google, sitemizde reklam yay?nlamak için çerezlerden yararlan?r. Bu çerezlerini kullanarak kullan?c?lar?m?za, sitemize ve ?nternet’teki di?er sitelere yapt?klar? ziyaretlere dayal? reklamlar sunar.

Kullan?c?lar Google reklam ve içerik a?? gizlilik politikas?n? ziyaret ederek DART çerezinin kullan?lmas?n? engelleyebilirsiniz. Google Web sitemizi ziyaret etti?i zamanlarda reklam hizmeti vermek için üçüncü taraf reklam ?irketlerini kullanmaktad?r. Söz konusu ?irketler, bu sitelere ve di?er web sitelerine yapt???n?z ziyaretlerden elde ettikleri (ad?n?z, adresiniz, e-posta adresiniz veya telefon numaran?z d???ndaki) bilgileri ilginizi çekecek ürün ve hizmetlerin reklam?n? size göstermek için kullanabilir. Bu uygulama hakk?nda bilgi edinmek için ve söz konusu bilgilerin bu ?irketler taraf?ndan kullan?lmas?n? engellemek üzere seçeneklerinizin neler oldu?unu ö?renmek ve daha fazla bilgi için NAI Self-Regulatory principles for publishers (PDF) belgesinin A Eki’nden yararlanabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın