Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

Goodreads: Kitap kurtları, birleşin!

Goodreads: Kitap kurtlar?, birle?in!?lkokul arkada??n? buldun mu? S?rada ne okudu?unu bulmak var. Goodreads, kitap kurtlar?n?n Facebook’u. Dünyan?n en büyük okuma odas?ndaki yerine kurulmaya haz?r m?s?n?
Kitap okumay? sevenler için tasarlanm?? sosyal a? sitesi Goodreads, 2006’da aç?ld?. Sitenin kurucusu Otis Chandler, bir sevgili bulma sitesi açmak istiyordu ama mezun oldu?unda bir k?z arkada?? vard?. Otis, i?ine yarayacak bir site açmaya karar verdi, sosyal a? sitelerinin özel amaçlara yo?unla?aca??n? tahmin etti ve kitaplar üzerine bir arkada?l?k sitesi kurdu.
Goodreads’de neler oluyor? Öncelikle önceden okudu?un, ?u an okudu?un ve okumay? planlad???n kitaplarla bir kütüphane kurman gerekiyor. Di?er üyelerin kütüphanelerinde gezebilir, kritiklerini okuyabilir, verdikleri puanlar? görebilir, sen de kritikler yazabilirsin. Goodreads, üç milyon üye ve yetmi? sekiz milyon kitapla, kendinden önce aç?lan siteleri geride b?rakm?? durumda. Daha fazla üye, daha fazla aktif kullan?c? demek. Bu da hararetli tart??ma gruplar?, kitap kulüpleri ve hatta yazarlarla konu?abilme imkan? demek.
Sanal bir kütüphane sayesinde, kitap yol haritan? da çizebilirsin. Tabii bir süredir vampir romanlar?na sard???n gerçe?ini kald?rabileceksen! Kitapla ilgili bir siteye üye olacak kadar okumay? seven ve seninle benzer zevkleri payla?an sanal arkada?lar?ndan, sana çok uygun tavsiyeler alabilirsin. En önemlisi, çok satmad??? için normalde asla gözüne çarpmayacak bir Japon roman? veya Hintli bir yazar ile arkada?lar?n?n kütüphaneleri sayesinde tan??abilirsin. Önceden haz?rlanm?? farkl? raflar aras?nda dola?arak h?zl? bir kitap av?na ç?kabilirsin. Mesela “abart?lm?? kitaplar” raf? bir harika.
?imdi profiline haval? bir foto?raf?n? yükle ve di?er kitap kurtlar? ile sosyalle?meye ba?la.

Bir Cevap Yazın