Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

Google: Özel izinle yürütülen internet deneyi

Google’?n özel izinle yürüttü?ü deney, kablosuz internetin kitab?n? ba?tan yaz?yor…

Google: Özel izinle yürütülen internet deneyi
WiFi gibi kablosuz a? teknolojilerine yeni alternatif
Google yapt??? aç?klama ile yeni kablosuz internet ba?lant?s? deneyini duyurdu.

Amerika’da Ohio’nun güneyinde küçük bir kasabada düzenlenen deneyde, eskiden televizyonlar?n kulland??? radyo frekanslar?ndan yararlan?l?yor. Televizyon yay?nlar? analog’dan dijitale geçti?i için belirli frekanslar bo?ta kalm?? durumda.

??te Google bu bo?ta kalan frekanslar?n yüksek h?zl? kablosuz internet ba?lant?s?nda nas?l kullan?labilece?ini ve potansiyelini göstermek için çal???yor. Bu çal??ma için FCC’den özel bir izin alan Google, yaln?z de?il. Microsoft benzer bir deneyi Redmond kampüsünde yürütüyor.

23 Ekim’de FCC komisyonu bu eski televizyon bantlar?n?n internet ba?lant?s?na tahsis edilip edilmeyece?ine karar verecek.

Bir Cevap Yazın