Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

Google ve Twitter’dan Mısır operasyonu


M?s?r’da ya?anan internet yasa?? için Google ve Twitter el ele verdi.

Hüsnü Mübarek’e kar?? ba?lat?lan ve ç?? gibi büyüyen halk ayaklanmas?na kat?lanlar?n sosyal a?lardan organize olmalar?n? engellemek için ülkedeki internet ba?lant?lar?n? tamamen devre d??? b?rak?lmas?na tepkiler büyüyor.

M?s?rl?lar?n eski modemlerle çevirmeli a? ba?lant?s? kullanarak internete eri?ebilmeleri için baz? uluslararas? kurulu?lar?n çabas?yla Avrupa’da ve ABD’de ücretsiz özel telefon numaralar? hizmete sunuldu.

Son olarak Google ve Twitter’?n i?birli?iyle M?s?r’dan Twitter’a mesaj göndermek isteyenler; +16504194196, +390662207294 ve +97316199855 numaralar?n? ücretsiz olarak aray?p sesli mesaj b?rak?yor. Gelen mesajlarda yine ayn? numaralardan dinlenebiliyor.

Bir Cevap Yazın