Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

Haber – Blackberry den pornoya sansür

Haber, A??r? muhafazakar bir parti taraf?ndan yönetilen Endonezya, internet pornosunu engelleyebilmek için elinden geleni ard?na koymuyor. 2008 y?l?nda kabul edilen porno yasa?? çerçevesinde sansür uygulamalar?na devam eden Endonezya’n?n yeni hedefi Blackberry oldu.

Blackberry’nin üreticisi RIM firmas?na ak?ll? telefonlar?ndaki pornografik içerik ak???n? durdurmas? için bask? yapan Endonezya, bu kapsamda RIM’e 21 Ocak tarihine kadar süre tan?d?. RIM firmas? ?ayet belirtilen süre zarf?nda gerekli sansürü uygulamaza, Endonezya Bilgi ve ?leti?im Teknolojileri Blackberry’nin ülkedeki tüm faaliyetlerini durduracak.

Bu rest kar??s?nda Endonezya’daki gelirlerinden mahrum kalmak istemeyen RIM, Endonezya hükümeti ile anla?maya çal???yor. Anti porno konusunda kararl? bir duru? sergileyen Endonezya ise, RIM’in en k?sa sürede ürünlerinde pornografik içeriklere geçit vermeyece?inden emin.

Blackberry
Haber – Blackberry den pornoya sansür
haber

Bir Cevap Yazın