Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

Haber – Cep Tarifelerini Karşılaştırma

Haber, Gerek cep telefonu operatörleri, gerekse sabit telefon i?letmecileri, yüzlerce tarife seçene?i sunuyor. Abone, kendisine uygun tarifeyi seçmekte zorlan?yor. BTK, eylül ay?na kadar kurulacak bir internet sitesiyle tarifelerin kar??la?t?r?labilmesine olanak sa?layacak.

Habertürk’ün aktard???na göre aboneler, bu internet sitesine girerek, tarifesini di?er operatörlerin sundu?u alternatif tarifelerle kar??la?t?rabilecek. Böylece abone, konu?ma süresi ve biçimine göre kendisine en uygun tarifeyi sunan operatörü seçebilecek.

BTK, bu y?l sabit geni? bant internet hizmetlerine de kalite yönünden el atacak. Buna göre internet h?zl? olacak, sayfalar hemen aç?lacak. ?nternet servis sa?lay?c?lar (ISS), abonelerine taahhüt ettikleri veri aktar?m h?z?n? en az yüzde 75 oran?nda tutturacak. Mü?teri hizmetlerini arayan vatanda?, 20 saniye içinde mü?teri temsilcisine ula?acak. ??letmecilerin fatura ?ikâyeti toplam abone say?s?n?n yüzde 1’inden fazla olmayacak.

Haber – Cep Tarifelerini Kar??la?t?rma

Bir Cevap Yazın