Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

Haber – LG den Nova ekran devrimi

Haber, LG Electronics, 4 inçlik çarp?c? parlakl?ktaki NOVA ekran?n?, 9.2 mm’lik dünyan?n en ince ak?ll? telefonu LG Optimus Black’?n içerisinde sunarak kullan?c?ya ?imdiye kadar e?i benzeri görülmemi? bir deneyim ya?at?yor.

Geli?tirilmi? ayd?nlatma gücünün yan? s?ra, LG Optimus Black’teki NOVA ekran, genel iç mekan kullan?m? s?ras?nda, güç harcamas?n? klasik LCD’lere göre yüzde 50 oran?nda dü?ürüyor. Benzer bir ?ekilde AMOLED, internette gezinirken en s?k kullan?lan renk temas? olan bembeyaz bir ekran? göstermek için NOVA’n?n harcad???n?n iki kat? güç harc?yor. LG Optimus Black’in 1500 mAh’lik pili de hesaba kat?l?nca, kullan?c?lar en yüksek parlakl?k ayarlar?nda bile günlük i?leri için gereken enerjiye sahip olabiliyor.

6 mm’lik profiliyle dünyan?n en ince ak?ll? telefon profiline sahip olan LG Optimus Black’in arka yüzünün yay ?eklindeki gizli tasar?m?, telefonun oldu?undan bile daha ince görünmesini sa?l?yor. LG Optimus Black’e özel ç?k?nt?s?z ve pürüzsüz ön ekran biti?i, “görünmez al?c?”n?n yenilikçi bir biçimde telefonun kenarlar?n?n arkas?na saklanmas? suretiyle elde edilmi?.

Ayn? zamanda, tüketiciyi mobil cihazlar aras?nda h?zl? ve üstün kaliteli veri transferi sa?layan dünyan?n ilk Wi-Fi Direct uygulamas?yla tan??t?ran LG Optimus Black, dünyan?n ilk 2 MP ön kameras?na sahip.

LG Optimus Black’in tüm bu özellikleri Android 2.2 (Froyo) platformunda, Android 2.3 (Gingerbread) güncelleme olana??yla birlikte sunuluyor.

Optimus Black, 2011’in ilk yar?s?nda bütün dünyada piyasaya ç?kacak

LG LG Optimus Black
Haber – LG den Nova ekran devrimi
haber

Bir Cevap Yazın