Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

Haber – Reklam SMS lerini engellemenin yolu

Haber, Kullan?c?lar?n cep telefonu ve e-posta adreslerine gelen reklam mesajlar?, zaman zaman kullan?c?lar? can?ndan bezdirebiliyor. Bu noktada Elekrtonik Ticaretin Düzenlenmesi Hakk?nda Kanun Tasar?s?, TBMM Ba?kanl???’na sunuldu ve tasar? kabul edildi?i taktirde ticari elektronik iletiler, al?c?lara sadece önceden onaylar? al?nmak suretiyle gönderilebilecek. Aksi taktirde bu iletileri atanlara a??r cezalar verilecek.

E-posta adreslerine gelen bu tür istenmeyen mesajlar? kullan?c?lar, “spam” veya “junk” olarak da bilinen kutulara do?rudan gönderebilirken, i? cep telefonuna geldi?inde bu mesajlar? engellemek o kadar da kolay olmuyor.

Cep telefonlar?na gelen “Kol saati kazand?n?z”, “Bedava check-up yapt?rma hakk? kazand?n?z” türü SMS’leri, ?irketlerin kampanya iletilerini veya bankalardan gelen mesajlar? engellemek isteyen kullan?c?lar?n bir noktaya kadar bu içeri?i bloke edebilmesi mümkün.

Bankalardan veya herhangi bir firmadan gelen servis mesajlar?n? engellemek için kullan?c?n?n kendi operatörünün mü?teri hizmetlerini aramas? ve bu yönde bir talepte bulunmas? gerekiyor. Bu ad?m izlendi?inde bu tür mesajlarla art?k kullan?c?lar bo?u?mak durumunda kalm?yor.

Ancak “bireysel cep telefonlar?”ndan gelen içeri?i bu ?ekilde engellemek mümkün de?il. Di?er bir deyi?le bireysel numaralardan gönderilen ve servis mesaj? olmayan mesajlar? operatörler engelleyemiyor. Fakat kullan?c?lar, telefonlar?n? kullanarak numaralar? kendi ba??na tek tek bloke edebiliyor. Elbette bunun için kullan?c?n?n telefonunun bu özelli?i desteklemesi gerekiyor

Haber – Reklam SMS lerini engellemenin yolu
haber

Bir Cevap Yazın