Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

Haber – Samsung Wave II Özellikleri

Haber, Samsung taraf?ndan geli?tirilen ak?ll? telefon platformu olan Bada’n?n en son sürümü Bada 1.2 i?letim sistemine sahip S8530 Wave II; geli?tirilmi? multimedya seçenekleri, entegre mesaj merkezi ve iyile?tirilmi? mobil deneyimi sayesinde güçlü ve üst düzey bir ak?ll? telefon performans? sunuyor.

Samsung S8530 Wave II, geni? 3.7 inç, yans?ma, çizilme ve kirlenmeye kar?? dayan?kl? SUPER CLEAR LCD ekran? ile cep telefonu kullan?c?lar?na gerçekçi ve kusursuz bir multimedya deneyimi ya?at?yor. S8530 Wave II çoklu video formatlar?n? destekleyerek, farkl? türdeki film dosyalar?n? görüntülemenin yan? s?ra, HD video kayd? seçene?i ile çok net ve kaliteli çekim olana?? tan?yor.

S8530 Wave II’nin Social Hub özelli?i sosyal medya hesaplar?n?z?, rehber bilgilerinizi ve e-maillerinizi entegre tek bir ekranda toplayarak, hepsini ayn? anda kontrol edebilmenizi ve ba?lant?da kalman?z? sa?l?yor. Samsung Apps deste?i ile S8530 Samsung Wave II; e?lenceli ve ilgi çekici uygulamalar dünyas?n? cep telefonu kullan?c?lar?yla bulu?turuyor. Harflere ayr? ayr? basmak yerine, harflerin üzerinden parma??n?z? kald?rmadan takip ederek yazmak istedi?iniz kelimeyi anlayabilen T9 Trace gibi zenginle?tirilmi? özellikler h?zl? ve kolay metin yazman?za yard?mc? oluyor.

Samsung S8530 Wave II’nin fiyat? ise 899 TL olarak belirlendi.

’’/

Haber – Samsung Wave II Özellikleri

Bir Cevap Yazın