Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

Haber – Xperia Pureness

Sony Ericsson daha önce de ?effaf ekranl? bir cep telefonu haz?rlad???n? duyurmu?tu. “Kiki” gibi ilginç bir kod ad?na sahip olan bu telefon hakk?ndaki ilk bilgiler ise oldukça s?n?rl?yd?. Nihayet firma projesini tamamlad? ve Xperia Pureness’? bas?na tan?tt?.

Xperia Pureness’?n ?effaf ekran? yüksek çözünürlüklü videolar? oynatmak için pek uygun olmasa da, göze çok ho? gelen bir yap?s? oldu?u da bir gerçek. Sony Ericsson’un sözcüsü yapt??? resmi aç?klamada ?unlar? söyledi; ” Xperia Pureness cep telefonlar?na bir teknoloji ürünü de?il, bir sanat eseri olarak yakla?maktad?r. Tasar?mc?lar?m?z Xperia Pureness’i geli?tirirken bu ürüne suyun safl???n? ve sakinlik duygusunu yans?tmaya çal??t?lar”.

Fakat ne yaz?k ki Sony Ericsson ?u an için telefonun teknik detaylar? hakk?nda halen daha fazla bilgi vermekten kaç?n?yor. ?u an için tek bilinen telefonun Kas?m ay?nda piyasaya ç?kaca??.

Bilgi için: Sony Ericsson

Telefon: (212) 473 77 77

Xperia Pureness

CHIP Online

Haber – Xperia Pureness

Bir Cevap Yazın