Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

HP Yeni Atom N455 ve N475 Netbook hazırlanıyor

DigiTimes HP’nin yeni netbook sürümü planl?yor birçok millet tablet cihazlar? için günümüzde tercih ra?men bildiriliyor.Bu yeni netbook’lar olacak spor Intel’in en yeni 1.66GHz Atom N455 ve N475 1.83GHz i?lemci.Ayr?ca h?zl? DDR3 RAM spor aç?s?ndan,daha yayg?n (ve s?radan birçok netbook üzerinde günümüzde yava?)DDR2 yerine destek verilecektir.Böyle bir hamle,görünü?e göre HP taraf?ndan bir giri?im netbooks içeren giri? seviyesi dizüstü i?,konumunu korumakt?r.
Raporda ayr?ca,netbook pazar? Ekim ay?nda Intel’in yeni nesil çift çekirdekli Atom i?lemci bültenleri ?s?nma olacak bahseder.Artan rekabet ile iyi haber büyük üreticilerin birbirleri ile rekabet için sab?rs?zlan?yoruz olarak bu tüketici umar?m daha dü?ük fiyatlardan,fayda olacakt?r.

Bir Cevap Yazın