Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

iPad Taşınabilir Prompter Autocue Starter Serisi

Bu çözüm,Bir iPad ya da tablet PC kullanarak kamera üstü bir teleprompter olu?turman?z? sa?layan eksiksiz bir donan?m paketidir(iPad dahil de?ildir ve tablet PC Autocue taraf?ndan belirtilmelidir).
iPad,kendisini cam?n alt?ndaki yerinde s?k?ca tutacak özel üretim bir montaj plakas?na yerle?ir.Bu montaj yatay ya da dikey modda tak?labilir.Autocue Master ve Professional serisinden ileri düzey yap?land?rma için tamamen esnek,küçük ve geni? aç?l? ba?l?k,cam ve alt?n kaplama montaj.Apple Store’dan indirilebilecek her türlü teleprompting uygulamas? ile kullan?lacak ?ekilde tasarlanm??t?r.

(Lütfen,alaca??n?z bu yaz?l?m?n Autocue taraf?ndan tasarlanmad???na ya da lisanslanmad???na dikkat edin.)Paketin içindekiler,iPad ya da di?er tablet PC’ler için montaj plakas? (lütfen gereken montaj? belirtin)Ayarlanabilir,küçük,geni? aç?l? ba?l?k ve aparat seti,DV ve ENG kameralar için ideal,Tam esneklik için kayan kamera ve tripod montajl? alt?n kaplama ba?lant?.Yay?n kalitesinde prompter s?n?f?(70:30),en net yans?t?lan görüntüyü ve kamera için optimum ????? üretecek ?ekilde tasarlanm??t?r.A??rl?k: 3.0kgs(£6,6) Fiat?:799,00£
AutoCue Prompter

Bir Cevap Yazın