Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

iPad, televizyon oldu

Haber, iPad’e özel kullan?c? dostu arayüzü ve  yay?n kalitesi ile dikkat çeken Turkcell MobilTV iPad uygulamas? ile data ba?lant?s? için ayr?ca ücret ödemeksizin her an her yerden  televizyon izlemek mümkün

Türkiye’nin lider ileti?im ve teknoloji ?irketi Turkcell, benzersiz 3g h?z?yla hayat? zenginle?tiren MobilTV uygulamas?n? ?imdi de iPad’e ta??d?. Turkcell MobilTV’den ayl?k ve  günlük paket alternatifleri ile faydalan?labilece?i gibi tekil içerikleri sat?n almak da mümkün. Üstelik kullan?c? dostu ara yüzü ve yay?n kalitesi ile benzersiz bir deneyim sunan MobilTV iPad uygulamas? ile televizyon izlerken data ba?lant?s? tamamen ücretsiz.

 

Turkcell Teknoloji taraf?ndan geli?tirilen Turkcell MobilTV uygulamas? ile teknoloji tutkunlar?n?n son gözdesi iPad, ayn? zamanda bir ta??nabilir televizyona dönü?üyor. iPad kullan?c?lar?, en popüler 25 televizyon kanal?n?n Turkcell 3G kalitesiyle izlenebildi?i Standart Paket d???nda dilerlerse saat 23:00’ten sonra yay?nlanan Digiturk 18+ paketine de ayl?k ve günlük üye olabiliyorlar. Turkcell MobilTV uygulamas?, dizi, haber, maç gibi her türlü televizyon içeri?ini canl? yay?nda iPad üzerinden izlenebilir k?l?yor.

 

Cenk Bayrakdar: iPad’de kullan?c? deneyimini zirveye ta??yoruz

Turkcell Ürün ve Servis Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yard?mc?s? Cenk Bayrakdar, bu uygulamayla iPhone ve iPad’de kullan?c? deneyimini zirveye ta??d?klar?n? ifade etti. Bayrakdar, “Turkcell olarak ‘Daha Fazla Hayat’ anlay???n? mobil ileti?iminin her alan?na yaymak konusunda kararl?y?z. Türkiye’de ve dünyada hayata de?er katan teknolojik yeniliklerin öncüsü olarak mü?terilerimize Turkcell’li olman?n fark?n? ya?at?yoruz. Ak?ll? telefonlar? ve tablet bilgisayarlar? kullan?c? için cazip hale getiren ?ey, o cihazlar için geli?tirilen uygulama ve servisler. Bu bak?mdan, Turkcell MobilTV’nin mü?terilerimiz için iPad’in de?erini art?rd???n? söyleyebiliriz” dedi.   

?htiyaca uygun içerik ve ücretlendirme seçenekleri

Turkcell MobilTV Standart Paket ile CNBC-E, FOX, HABERTÜRK, KANAL 7, KANAL 24, KANAL D, KRAL TV, NTV, NTV SPOR, NUMBERONE TV, POWERTÜRK, samanyolu TV, SHOW TV, SKYTÜRK, STAR TV, TJK TV, TRT1 ve YUMURCAK TV kanallar? izlenebiliyor.

 

MobilTV  uygulamas?ndan faydalanmak isteyen iPad kullan?c?lar?, 25 televizyon kanal?na canl? eri?im sunan Ayl?k  Standart Paket’e 60 saat kullan?m kar??l??? KDV ve Ö?V dahil yaln?zca 9,90 TL ödüyor. Günlük Standart Paket’in ücreti ise yine tüm vergiler dahil olmak üzere yaln?zca 2TL ve bu paketten 8 saat süreyle faydalanmak mümkün. 

Ayl?k Standart Paket’e abone olan kullan?c?lar, ayn? zamanda Babyfirst TV, BBC World, Euronews, Fashion TV, ?z TV, TürkMax’in dahil oldu?u Digiturk Paketi’ni de ücretsiz izleyebiliyorlar.

 

Yeti?kin kullan?c?lar için sunulan ayl?k Digiturk 18+ Paketi ise 60 saat kullan?m limitiyle 12 TL. Digiturk 18+’e günlük abone olmak isteyen kullan?c?lar 8 saat kullan?m kar??l???nda 3,90 TL ödüyor.

 

iPhone MobilTV paketi olan Turkcell’liler iPad uygulamas?na Web?ifrelerini girerek ek bir ücret ödemeden TV izleyebiliyor. Turkcell MobilTV uygulamas? ile iPad ya da iPhone üzerinden televizyon izlerken ayr?ca bir internet ba?lant?s? veya data ücreti ödenmiyor.

Turkcell MobilTV uygulamas? nas?l kullan?l?r?

Turkcell MobilTV iPad uygulamas?n? telefonunuza indirdikten sonra TV izleyebilmek için “Paketler” ekran?ndan diledi?iniz ayl?k veya günlük TV paketini sat?n alabilirsiniz. “Kanallar” ekran?ndan paketiniz içerisindeki kanallar? izleyebilir ve detayl? yay?n ak???n? ö?renebilirsiniz. En s?k izledi?iniz TV kanallar?n? “Favorilerim” ekran?na ekleyip kolayca ula?abilirsiniz.

Turkcell MobilTV iPad uygulamas?, App Store ya da iTunes üzerinden (http://trcll.im/mobiltv) indirilebiliyor.

 

iPad Turkcell
iPad, televizyon oldu
haber

Bir Cevap Yazın