Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

LG 3D Ev Sinema Sistemleri ile CES 2011 Fuarına Sıkı Hazırlanıyor

LG Electronics duyurusunu yapt??? birkaç ev elektroni?i ürün ile Las Vegas’ta düzenlenecek CES 2011 fuar?na kat?larak,ev sinema sistemlerine ve yeni teknolojilere ilgi duyan kullan?c?lar? fonksiyonel oldu?u kadar ??k tasar?mlar?yla kendine hayran b?rakmak niyetinde.
3D ev e?lence marketini etrafl?ca ele alan firma,akla gelebilecek her nevi 3D AV ayg?t türevini CES 2011 fuar?na ta??yacak.LG’nin gövde gösterisinin ba? aktörleri ise gerçek 3D ses öneren HX996TS ev sinema sistemi,Blu-ray 3D Disk oynatabilen HB906SB ve BD690 a? ba?lant?l? Blu-ray Disk oynat?c?s?.Her durum ve kurgu için mükemmel,3 boyutlu e?lence deneyimi vadeden LD grubunun temel özellikleri:

HX996TS Spesifikasyonlar?:
7.2 kanal 1280W toplam 3D ses ç?k?? gücü
Parabolik hoparlörlü LG Ses Galerisi
USB kayd?(müzik CD’den MP3 dosyas? olu?turma)
2 HDMI giri?i(HDMI1.4),ARC(Ses Dönü? Kanal?)
Geli?tirilmi? fonksiyon ve servis için Firmware güncellemesi
Harici HDD’den oynatma(DivX HD,MKV)
Müzik kimlik tan?mlay?c?s? ve ak???
iPod/iPhone yuvas?
Wi-Fi direkt,Ethernet,DLNA uyumu
Smart TV Teknolojisi:LG uygulama ma?azas?ndan bir dolu içerik
Uzaktan kumanda uygulamas?(mobilayg?tlardan)

HB906SB Spesifikasyonlar?:

5.1kanal 1100W toplam ç?k?? gücü

Parabolik hoparlörlü LG Ses Galerisi
USB kayd?(müzik CD’den MP3 dosyas? olu?turma)
2 HDMI giri?i(HDMI 1.4),ARC(Ses Dönü? Kanal?)
Geli?tirilmi? fonksiyon ve servis için Firmware güncellemesi
Harici HDD’den oynatma(DivX HD,MKV)
Müzik kimlik tan?mlay?c?s? ve ak???
iPod/iPhone yuvas?
Wi-Fi direkt,Ethernet,DLNA uyumu
Smart TV Teknolojisi:LG uygulama ma?azas?ndan bir dolu içerik
Uzaktan kumanda uygulamas?(mobil ayg?tlardan)
BD690 Spesifikasyonlar?:
Smart TV Teknolojisi:LG uygulama ma?azas?ndan bir dolu içerik
Tümle?ik 25GB HDD ile dijital medya depolama
Ses CD ar?ivleme
Resim indirme
Kullan?c? taraf?ndan yarat?lan içeriklerin HDD’ye kopyalanmas?
Blu-ray 3D oynatma
Tümle?ik Kablosuz LAN(Wi-Fi)/Wi-Fi Direct
Depolanm?? içeri?in payla??m?
Çift yönlü içerik payla??m?(DLNA sunucu ve istemcisi)
Uzaktan kumanda uygulamas?(mobil ayg?tlardan)

Bir Cevap Yazın