Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

LG BD690 3D Blu-ray Oynatıcı 250GB Sabit Disk ve WiFi Duyurdu

LG CES 2011 BD690m kullan?c?lar için medya dosyalar?n? saklamak için entegre 250GB sabit diske sahip bir 3D Blu-ray Disk oynat?c?BD690 ile birlikte yerle?ik WiFi çevrimiçi içeri?e eri?im ve ba?lant? WiFi cihazlar aras?nda kablosuz ileti?im sa?layan WiFi Direct cerfitication oldu?u söyleniyor.

LG BD690 ile tüketicilere sunuyor,Smart TV içeren basit filmler,özelle?tirilebilir uygulamalar ve video binlerce eri?im sa?lar kullan?ml? arayüzü.Oyuncular da Dolby TrueHD Digital Plus yan? s?ra DVD diskler ile 3B Blu-ray diskleri ve Blu-ray diskleri oynatma deste?i 1080p geli?tirme.BD690 DLNA sertifikal? ve Gracenote’s MusicID ve VideoID destekler.[lg][lg]

Bir Cevap Yazın