Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

LG ilk 3D Ses Ev Sinema Sistemi LG-HX996TS Tanıttı

HX996TS ola?anüstü ses kalitesi üç önemli yenilikler ile geliyor.
?lk,Dikey 3D Effect Kanal,tavana kadar ses alan? geni?letmek için HX996TS dört Tallboy Konu?mac?lar üstleri arac?l???yla ses yayar.Ortaya ç?kan ses dalgalar? da filmin ortas?nda ve yan?lsama yarat?yor.HX996TS 3D ses ikinci k?sm?,çift subwoofer ile geliyor.Yerine geleneksel tek subwoofer,iki subwoofer büyük ölçüde genel ses kalitesi..

Daha zenginle?tirici,televizyonunun ters taraftaf?nda yer almaktad?r.Çift subwoofer oda-bir çarp?c? gerçekçi soundtrack için ses,3D ses deneyimi tamamlamak LG’nin e?siz DSP algoritma ile 3D ses mükemmeldir,Sinema Dome etkisi vard?r.LG’nin DSP algoritmas? da kesintisiz ses izleme garantisi,gerçek zamanl? olarak tek ses kanal? analiz eder.

HX996TS tasar?m?-dayan?kl?,geni?-hem ??k ve ayn? zamanda daha zengin,daha güçlü ses olu?turmas?na yard?mc? olur.Ayr?ca,alt bölümünde 3D mavi gradated klas,hoparlörün boyutlu bir görünüm art?r?r.LG HX996TS Sinema Dome Etkisi ve kesintisiz ses izleme garantisi gerçek zamanl? olarak bireysel ses kanallar?,analizler LG’nin e?siz DSP algoritmas? sunar.Sistem 2D modunda 1100W ile 3D modu ve 5.2-kanal ç?k??? 1280W güç ile 7.2-kanal ç?k??? sunuyor.

HX996TS Özellikler:
Dikey 3D Effect Kanal
Sinema Dome Etkisi
3D modu:7.2 Ch/1280 W Ç?k??
2B modunda:5.2 Ch/1100 W Ç?k??
Çift Subwoofer
3D Sound Hoparlörler(Üst Birimi Driver)
3D DSP Teknolojisi
Gerçek Sinema Ambience

Bir Cevap Yazın