Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

Mobee,Türkiye’nin ilk ve tek 13,3 inç ultra ince netbookunu üretti.

Mobee slim geli?mi? özellikler ile 13 inç di?er netbooklardan bir ad?m öne ç?k?yor.1280×800 yüksek çözünürlü?e sahip ekran? çok net,canl?.LED teknolojisi,daha geni? renk gam?na sahip olan Mobee Slim 13 inç ekran? ?imdi daha canl? görüntü veriyor.LED teknolojisi karanl?k görüntülerde yüksek derecede detay göstererek,görüntü kalitesini art?r?yor.LED ekran?n en önemli avantajlar? daha az enerji tüketmesi.LED ekran az enerji harcayarak çevreye daha az zarar veriyor,pil ömrünün uzamas?na yard?mc? oluyor.LED ekrana sahip Mobee Slim 13 inç,yüzde 30 daha ayd?nl?k görüntü yakalamak mümkün.Mobee Slim’in gündüz aç?k havada daha iyi görüntü vermesine olanak sa?l?yor.
Görüntüsü,ismini ald??? çikolataya benzeyen,tekli tu? tasar?m?na sahip yeni çikolata klavye ile bilgisayar kullan?m? ?imdi daha konforlu.Özel tekli tu? tasar?m?,parmak ucu ile daha fazla temas alan? kurarak,
parmaklar?n yandaki tu?lara çarpma ihtimalini dü?ürüyor.Uzun süre yaz? yazan veya internette sohbet eden kullan?c?lar için ola?anüstü bir deneyim sunuyor.
Klavyenin aralar?na toz ve pislik yerle?mesini engelliyor.Minimal bir görüntü olu?turan klavye,Mobee Slim’in sade tasar?m?n? tamamlayarak ona ayr? bir estetik kat?yor.
13 inç,AC’97 destekli,1 adet ses portu,kulakl?k portu,mini HDMI portu,DC-IN portu ve iki adet USB portuna sahip.HDMI giri?i ile Mobee Slim netbookdaki görüntüyü TV,monitör ve monitör/TV gibi sistemlerinize en h?zl? ve verimli bir ?ekilde aktar?yor.1.3 MP kamera çözünürlü?ü ile yak?ndaki ve uzaktaki dostlarla görüntülü görü?me olana?? sa?lar.

Intel Atom N450 i?lemci kullan?yor.Intel Atom N450,tek çekirdek/çift i?lem parçac??? yap?s?nda ve 1.66 GHz saat h?z?na sahip.Mobee Slim’in daha h?zl? olmas?na yard?mc? 2 GB haf?zas? ve 320 GB hard diski mevcut.Sahip oldu?u geni? depolama alan? ile geni? multimedya koleksiyonunuza ev sahipli?i yapacak Mobee Slim 13 inç,medya dosyalar?n?z?,arkada?lar?n?z ve ailenizle kolayl?kla payla?man?z? sa?layacak.Mobee Slim 13 inç,Windows 7 Starter i?letim sistemi ile sat??a sunuluyor.

Bir Cevap Yazın