Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

Nokia dan bedava telefon

Haber, Nokia’n?n tüm kay?tl? geli?tiricilerine ücretsiz E7 veya Nokia Windows Phone 7 da??tmas? gündemde. iPhone’a Doom’u port eden mobil oyun geli?tiricisi Steve Stroughton Smith bu sabah Twitter ’da yay?nlad??? bir tweet ile konunun yay?lmas?n? sa?lad?.

“Ya?as?n Nokia geli?tiricilik program?! Herkese birer ücretsiz E7 Geliyor. Hatta ç?k???yla birlikte tüm geli?tirmecilere bir adet Nokia WP7 de verilecek!” mesaj?yla müjde veren Smith, Nokia’n?n bu projesini s?zd?rm?? oldu.

Bakal?m Nokia’n?n bu ödüllendirme sistemi, Nokia’n?n yaz?l?m geli?imini olumlu yönde etkileyebilecek mi hep birlikte görece?iz.

Nokia N7
Nokia dan bedava telefon
haber

Bir Cevap Yazın