Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

Notebook’unuz Çalındıysa Nasıl Bulursunuz?

H?rs?zlar en çok dizüstü bilgisayar ve cep telefonu gibi ta??mas? rahat ve para eden ürünleri çalmay? tercih ediyor.E?er,sizin de dizüstü bilgisayar?n?z çal?nd?ysa çaresiz de?ilsiniz.??te kaybolanlar? bulan program…Dizüstü bilgisayarlar,maalesef bu tür bir f?rsattan ma?rumdu.Lakin i?ler de?i?ti.
Yeni Geosense yaz?l?m?,size pek çok f?rsat sunuyor.Bilgisayar?n?zda GPS çipi olmasa bile son WiFi,IP ve baz istasyon ba?lant?s?na göre,tahmini bir yer saptayabilir.Üstelik Google Maps ile de uyumlu.Yaz?l?mdan faydalanmak için,en az?ndan,Windows 7 Home Premium’a sahip olman?z ?art.

Kurulumda edindi?iniz kod sayesinde,kendi bilgisayar?n?za da ayn? yaz?l?m? kurup,kay?p-çal?nt? durumunda dizüstü bilgisayar?n?z? bulabilirsiniz.Lakin h?rs?z?n veya ilgili ki?inin baz istasyon veya WiFi ba?lant?s?n? kullanmas? ?art.Aksi takdirde çabalar?n?z beyhude olacakt?r.Arac? indirmek için ba?lant?ya t?klayabilirsiniz.http://www.geosenseforwindows.com/

Bir Cevap Yazın