Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

Panasonic LUMIX G Micro System için Değiştirilebilir 3D Lens Duyurdu

Panasonic dijital de?i?tirilebilir lens .devrimci yeni aksesuar yüksek kalitede 3D mümkün de?i?tirilebilir lens sistemi kamera ile ilk kez çekim yapacak.3D içerik giderek daha popüler platformlarda çe?itli genelinde hale geldikçe,Panasonic y?l sonundan önce sevinç ve 3D heyecan de?i?tirilebilir lens sistemi kamera kullan?c?lar?na çekim sunmak için bu yeni lens üretmeyi planl?yor.

Bas?n Bildirisi:
Zaten 3D teknolojisinin yol alm?? olmak,Panasonic kendi 3D özellikli Viera televizyon ve 3D Blu- rayTM Disc oynat?c?lar lansman? ile büyük bir ba?ar? olmu?tur.3D pazar?n giderek önümüzdeki y?llarda ,tüketiciler yava? yava? ana TV evlerinde koymak yerine sürece endüstri analistleri ,Screen Digest “, ve 3D TV’lerin fiyat? olarak aç?klanan dü?meye devam büyümesi tahmin ediliyor,Screen Digest bekledi?ini ki 3D televizyonlarda hanelerin dörtte çevresinde büyük ve geli?mi? piyasalardaki 2014 ***.sonuna kadar olacak ”
3D objektifin giri? 3D kendileri için çekim e?lence isteyen tüketicilerin taleplerine yan?t vermek için de 3 boyutlu ürün Panasonic artt?rmay? ederken amaçlamaktad?r.lens kullan?c?lar? tekrar 3D özellikli Viera televizyon kullanarak kendi ev konforunda görülebilir 3D çekim sa?lar.

“tüketici yava?,ana TV evlerinde koymak yerine As ve 3D TV’lerin fiyat? olarak dü?meye devam,Screen Digest bu 3D televizyonlarda hanelerin dörtte etraf?nda büyük geli?mi? pazarlarda 2014 y?l? sonuna kadar yap?laca??n? bekliyor.”

?imdiye kadar 3D de?i?tirilebilir lens sistemi kamera ile mümkün panorama sistemleri veya iki objektif ve iki CCD bir arada kullan?larak yap?lm??, ancak çekim bu sistemlere sahip özel bir 3D kamera ve hareket eden nesnelerin çekimi zorluklar? ihtiyac? da dahil olmak üzere dezavantaj. LUMIX G Micro System için Panasonic’in yeni 3D lens iki optik sistemler lens çap? içinde monte yüklü,sol ve sa? lens stereo görüntü olu?tururken, 3 boyutlu görüntü i?leme sistemi ile i?lenecek sahiptir.optik teknolojisinde Panasonic’in geli?meler sayesinde,görüntü i?leme sistemi ve lens barrel tasar?m?,3D lens yine son derece kompakt boyutlar? korumak için yönetir.

Bu yeni kompakt 3D özellikli de?i?tirilebilir lens,hatta hareket eden nesnelerin daha kolay kullan?m ve anl?k 3D çekim,bozulma ya da zaman sa? ve sol görüntüler aras?nda gecikme olmadan 3D görüntüler sa?lar.
Bas?n Bildirisinin Tamam?n? Okumak için: Resmi panasonic wep sitesi

Bir Cevap Yazın