Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

Radiohead’ın kırık dalı

Radiohead’?n k?r?k dal?“The King of Limbs”, bir önceki Radiohead albümleri “In Rainbows” ve “Hail to the Teaf”in bir kavanoza t?k?l?p üç y?l güne? alt?nda bekletilmi? hali gibi. Bu albümlerde “Ya Radiohead neler yap?yor böyle” dedirten ne varsa mayalan?p zehir zemberek hale gelecek kadar yo?unla?m??.
Ha yok, Radiohead’?n kafay? resetledikten sonraki deli i?i müzi?ini seviyorsan ?ansl?s?n. “The King of Limbs”, grubun ?imdiye kadarki en “bize ne dinleyicinin ne istedi?inden” albümü. Bir “Kid A” de?il ama grubun çizgisini bir “Kid A” kadar de?i?tiriyor. Tüm albüm 8 ?ark?dan olu?uyor ve 37 dakika sürüyor, ?imdiye kadarki en k?sa Radyokafas?. Thom bu konuda“Uzun bir albüm yapman?n yarat?c? buhran?n? bir daha çekemezdik” diyor. Belki de dijital ça??n dinleyicisine göz k?rp?yor, “okuldan dönerken yolda dinleyiver i?te” diyor, kim bilir? Gerçek ?u ki, Limbs’in mayas?n?n kula??nda tutmas? için defalarca dinlemen gerekiyor.
Radiohead, çok daha az gitar, çok daha az “Tescilli Thom Yorke inleyi?li” ?ark? ve daha fazla elektronik türlüye meyletmi?. Limbs, kendi içinde tutarl? ancak önceki Radiohead albümlerinin tümünden de?i?ik, tümünden daha zor.
Radiohead’?n k?r?k dal?Albümün en gitarl? ?ark?lar?ndan ‘Morning Mr. Magpie’da bile gitar ancak yedek melodiyi kurtarmaya çal???yor. Phil Selway ise davulu konu?turuyor. Bu kendini funk ?ark?s? sanan ufakl?k, albümün en iyilerinden. ‘Little by Little’, tersten çalan gizli mesajl? plaklar gibi gelen melodisi ve sa?l?kl? bas altyap?s? ile ilk dinleyi?te öne ç?k?yor, melodik ve sanki on y?l önce kaydedilmi? gibi. ‘Feral’, ?ngiltere’nin öz evlad?, bas delisi dubstep’in ba?ar?l? bir örne?i, davullar jiletten bile keskin. ?imdilik en çok öne ç?kan ?ark? ‘Lotus Flower’, bahsetti?imiz “Tescilli inleyi?”in mis gibi tiz tonlar?n? bar?nd?ran nadir parçalardan. Ayar?nda synth ve vokal efekti ile katmanl? bir ?ark? olsa da albümün en kolay ak?lda kalan?. ‘Give up the Ghost’ albümün tek akustik ve eski kafal? ?ark?s?, bize ‘Pyramid Song’u hat?rlat?yor. Albümün kapatan ‘Separator’, grubun 90’lardaki halini hat?rlatan, orta tempolu, belki de albümün en iyi ?ark?s?.
Hepsi ilgini hak eden sekiz ?ark?s? ile Limbs, Radiohead’in en ayk?r? albümü. Tek sorun al??t???n muhte?em ve eski Radiohead soundu ile al??man gereken yeni ve deneysel Radiphead soundu aras?ndaki dengeyi çizmek.

Bir Cevap Yazın