Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

real player nokia ayarlari

Real Player Nokia Ayarlar?

Bu konumuzda Nokia telefonlar?n ço?u modelinde orjinal video player olan real player in bir kaç özelli?inden ve internete ba?lanma ayarlar?ndan bahsedece?iz.
e?ere symbian s60 özellikli telefonunuzda real player yoksa buradan ücretsiz indirebilirsiniz.
s60 versiyonudur yani realplayer.sis dir .sisx de?ildir.

Nokia için Real player mobile indir (ücretsiz)
nokia s60 versiyonu symbian (.sis)orjinal real player mobile indirme linki buradan

NOK?A REAL PLAYER ?NTERNET AYARLARI
nokia+real+player+ayarlar?Real player telefonunuzun varsay?lan video
oynat?c?s? oldu?u için telefonunuzla internette
herhangi bir video url si t?klad???n?zda
Real Player video oynat?c? otomatik olarak aç?l?r.
ve internet ayarlar?n?z yap?l? ise videoyu izlersiniz.
i?te ?imdi size bu internet ayarlar?ndan bahsedece?im.

telefonunuzun internete ba?land???n?z ba?lant? ayar?n? bulma

internet uygulamas?n? aç?n (orjinal nokia internet web dünya ?eklinde olur genelde)
seçenek/ayarlar/genel/eri?im noktas?
bölümünde iki ??k vard?r.

her zaman sor
kullan?c? tan?ml?
kullan?c? tan?ml?y? seçti?iniz zaman size mevcut eri?im noktalar?n? s?ralar ve siz birin seçersiniz.
e?er internete ba?lanabiliyorsan?z mevcut eri?im noktas?n?n ismini akl?n?zda tutun (vodafone gprs turkcelwap avea gprs gibi)

telefonunuzun medya/realplayer uygulamas?na gelin orada yoksa telefonda farkl? yerlerde aray?n buldu?unuzda seçenekler/klasöre ta?? /medya diyerek bir dahaki sefere aramamak için medya klasörüne ta??yabilirsiniz.

real player i bulduktan sonra aç?n
seçenekler/ayarlar/ak??/?ebeke bölümüne gelin

Varsay?lan eri?im noktas?: (kulland???n?z eri?im noktas?n? seçin)
en dü?ük udp ba?lant? noktas?:6970 yaz?n
en yüksek udp ba?lant? noktas?:655333 yaz?n
yada telefonunuzun modeline göre yazabildi?inz en yüksek rakam? yaz?n.

çevrim içi süresini s?n?rs?z yap?n.
tekrar seçeneklere bast???n?z zaman telefonunuzun kb/s de indirece?i görüntü kalitesini
ayarl?yorsunuz

seçenek geli?mi? ayarlar dan
telefonunuzun destekledi?i özelliklere göre
GPRS bant geni?li?i en yüksek olana getirin
edge bant geni?li?i en yüksek olan getirin
umts (3g) bant geni?li?i en yüksek olan getirin

?imdi geri-geri bas?n ve yak?n kopya ayar?na gelin
yak?n kopya kulan’a hay?r deyin

-geri
video ayar?nda ise video bittikten sonra tekrar ba?lamas?n? istiyorsan?z
ba?a dön’ü aç?k yap?n istemiyorsan?z kapal? yap?n

ayarlar?n?z yap?lm??t?r. ?imdi rtsp linkleri real player ile izleyebilirsiniz.

telefonunuzun galeri menüsünde ak?? ba?lant?lar? özelli?i varsa rtsp linkler tek tek oraya kaydederek izleyebilirsiniz.

örnek rtsp linki;
Samanyoluhaber tv
rtsp://media2.kure.tv:1935/live/shaber2

» Telefonunun Symbian versiyonunu ö?ren

» Türk tv kanallar?n?n rtsp linkleri

»Telefonunuzun i?lemci h?z?n? biliyor musunuz?

»cep telefonu al?rken bunlar? mutlaka gözönünde bulundurun

Bir Cevap Yazın