Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

Samsung Galaxy Mini

Haber, Samsung Electronics, Android’de pazar lideri konumunu güçlendiren Özellikle sosyal ya?amlar?na önem veren cep telefonu kullan?c?lar? için geli?tirilen Galaxy Mini, dinamik tasar?m? ve fonksiyonel donan?m özellikleriyle e?lenceli bir mobil deneyim sunuyor.

Kullan??l? boyutuyla en üst seviyede hareketlilik olana?? sunan Galaxy Mini,  yanlar?ndaki parlak renkli ?eritler sayesinde en ??k aksesuarlar?n?zdan biri olmaya aday… Ergonomik yap?s? ile kullan?m kolayl??? sa?lamas?n?n yan? s?ra Galaxy Mini, dinamik ve hareketli bir tasar?m sunuyor.

Samsung Galaxy Mini, boyutlar?na ald?r?? etmeden çok güçlü bir donan?m sunuyor. Android 2.2 Froyo i?letim sistemi ile çal??an Galaxy Mini; Google Maps, Gmail, G-talk gibi Google servisleriyle en kullan??l? asistan?z olacak. Galaxy Mini, 3.14 inç QVGA TFT dokunmatik ekran?yla yüksek görüntü kalitesinin yan? s?ra, TouchWiz 3.0 arayüzü ile kullan?m tercihlerinize göre ki?iselle?tirme olana?? sunuyor.

Samsung Galaxy Mini’nin Social Hub özelli?i ile rehber bilgileriniz, mesajlar?n?z, sosyal a? hesaplar?n?z gibi bilgileri tek bir platform üzerinden yöneterek; arkada?lar?n?zla en uygun ileti?im yöntemini seçmeniz mümkün. Wi-Fi deste?iyle her an, her yerde h?zl? ve kesintisiz ba?lant? sa?layan Galaxy Mini ile Facebook ve Twitter gibi sosyal payla??m sitelerinde gezinmeniz art?k çok kolay… SWYPE özelli?i ile de en üst seviyede mesaj yazmay? mümkün k?lan Galaxy Mini’nin uzun pil ömrü sayesinde de internet keyfinin tad?n? istedi?iniz gibi ç?karacaks?n?z…

Cnet Türkiye

Samsung Samsung Gal
Samsung Galaxy Mini
haber

Bir Cevap Yazın